تورها

تفریح و سرگرمی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
آمریکا ۴۷۶۶/۵۰۵۵/۵۰۵۶ آمریکا ( اقتصادی )
5250 $ + پروازها
محدود ۲۳ روزه
۱۴۰۳-۰۷-۰۱
آمریکا ۴۷۶۶/۵۱۰۵/۵۱۰۷ آمریکا - هتل 4* و 5*
10100 $ + پرواز
موجود
۲۳ روزه
۱۴۰۳-۰۷-۰۱
آمریکا ۴۷۶۶/۵۱۰۵/۵۱۰۸ آمریکا - هتل 4* و 5*
9050 $ + پرواز
موجود
۲۳ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۵
آمریکا ۴۷۶۶/۵۱۰۵/۵۱۱۰ آمریکا - هتل 4* و 5*
11000 $ + پرواز
موجود
۲۳ روزه
۱۴۰۳-۱۲-۲۳
آمریکا ۴۷۶۶/۵۰۵۵/۵۱۱۲ آمریکا ( اقتصادی )
4940 $ + پروازها
تکمیل ۲۳ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۵
آمریکا ۴۷۶۶/۵۰۵۵/۵۱۱۳ آمریکا ( اقتصادی )
5290 $ + پروازها
محدود ۲۳ روزه
۱۴۰۳-۱۲-۲۳
تورهای اروپا (اقتصادی) ۵۱۸/۱۴۲۳/۵۱۹۷ تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)
4800 € + هزینه پرواز
موجود
۲۸ روز
۱۴۰۲-۱۲-۲۴
مالزی ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۵۲۷۳ جزایر بورنئی هتل 4*
1495$+ پروازها
محدود ۸ روز
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
برزیل ۳۰۴۸/۳۰۴۹/۵۲۷۵ برزیل
3290$+پرواز
تکمیل ۱۱روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
عمان ۶۳۸/۵۳۳۳/۵۴۲۰ تور طبیعت عمان هتل4-3*
اتاق ۲ تخته 8۵۰ $ | اتاق ۱ تخته 1220 $ +هزینه بلیط پرواز
تکمیل ۷روز
۱۴۰۲-۱۲-۲۹
بوتان ۳۱۵۳/۳۱۵۴/۵۴۵۷ تیمفو/ پوناخا/ پارو - هتل 4* - پرواز ✈
اتاق ۲ تخته ۲۸۵۰ $ و اتاق ۱ تخته ۳۲۰۰ $ + بلیط پرواز
موجود ۸ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۹
تورهای اروپا (اقتصادی) ۵۱۸/۵۵۰۴/۵۵۰۵ تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)
۴۱۰۰ € + هزینه پرواز
موجود
۲۰ روز
۱۴۰۲-۱۲-۲۴
فرانسه - ایتالیا ۲۹۴۱/۵۵۱۸/۵۵۱۹ فرانسه - ایتالیا/ هتل *4/ پرواز ✈ امارات/ TA/L
اتاق ۲ تخته 3490 €| اتاق ۱ تخته 4790 €+ بلیط پرواز 59.990.000 تومان بلیت
موجود
۹روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
سوئیس ۶۲۱/۵۵۳۱/۵۵۳۲ سوئیس،آلمان،اتریش - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - TA/L
اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته 44۹۰ €+ 59.990.000 تومان بلیط پرواز
موجود
۱۱ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۲
تونس ۵۱۴۱/۵۱۴۲/۵۵۶۲ تونس
1690 $ + هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۶
فرانسه ۶۳۲/۱۴۷۳/۵۵۶۳ فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۳۳۹۰ €+ بلیط پرواز
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
کوبا ۵۵۷۳/۵۵۷۴/۵۵۷۵ کوبا (هاوانا-ترینیداد-وارادرو) - هتل 5* + ✈ ترکیش - YF
اتاق ۲ تخته 1890 $ و اتاق ۱ تخته 2590 $ + بلیط پرواز
موجود
۱۲ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۳
گلستان ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۵۶۶۴ ترکمن صحرا - هتل 3* - اتوبوس VIP
۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۹
گلستان ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۵۶۷۱ ترکمن صحرا - هتل 3* - اتوبوس VIP
۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۲۲
بوشهر ۴۷۰۸/۵۶۳۳/۵۶۷۸ بوشهر - هتل 3*/ 4* / بوتیک هتل - اتوبوس VIP
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۹
بوشهر ۴۷۰۸/۵۶۳۳/۵۶۸۱ بوشهر - هتل 3*/ 4* / بوتیک هتل - اتوبوس VIP
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۲۰
خوزستان ۴۶۸۴/۵۵۰۸/۵۶۸۲ خوزستان گردی - هتل - اتوبوس VIP
۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
خوزستان ۴۶۸۴/۵۵۰۸/۵۶۸۷ خوزستان گردی - هتل - اتوبوس VIP
۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۲۱
خراسان رضوی ۴۲۷/۱۲۲۹/۵۶۸۹ خراسان کهن/ خواف و نشتیفان - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
برزیل ۳۰۴۸/۵۳۴۳/۵۶۹۴ برزیل جنگل‌های آمازون
4590$
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۱۳ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۷
خراسان رضوی ۴۲۷/۱۲۲۹/۵۶۹۶ خراسان کهن/ خواف و نشتیفان - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۲۱
لرستان ۴۷۶۱/۴۷۶۲/۵۶۹۸ سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۲
لرستان ۴۷۶۱/۴۷۶۲/۵۷۰۳ سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۲۲
فارس ۴۵۳۸/۵۷۱۹/۵۷۲۱ شیراز، شهر شعر و عشق و تاریخ - هتل - اتوبوس VIP
۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
فارس ۴۵۳۸/۵۷۱۹/۵۷۲۴ شیراز، شهر شعر و عشق و تاریخ - هتل - اتوبوس VIP
۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۲۱
فارس ۴۵۳۸/۵۷۲۵/۵۷۲۷ از شیراز دروازه تمدن تا فیروزآباد - هتل - اتوبوس VIP
۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۹
خراسان جنوبی ۴۵۳۴/۵۷۳۶/۵۷۴۲ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۲۱
کوبا ۵۵۷۳/۵۷۵۰/۵۷۵۱ کوبا(ایرفلوت)
2290$
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۷
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس ۵۷۵۲/۵۷۵۳/۵۷۵۵ سافاری (ABC) میناب -کنگ - پارسیان - بوشهر/ هتل - بومگردی / خودرو سافاری شخصی
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۴ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
خوزستان- چهارمحال ۳۶۹۶/۴۱۴۲/۵۷۷۰ کمپ هلن تا زراس - کمپ - اتوبوسVIP
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۱۰
گلستان ۴۷۳۷/۵۷۷۱/۵۷۷۷ ترکمن صحرا - بومگردی - اتوبوس VIP
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۱۱
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس ۵۷۵۲/۵۷۹۴/۵۷۹۵ میناب - جاسک - قشم - کنگ - ابرکوه / هتل - بومگردی / خودرو سافاری شخصی
۲۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۱ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۹
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس ۵۷۵۲/۵۷۹۶/۵۷۹۸ سافاری (A) میناب - کنگ / بومگردی - هتل / خودرو سافاری شخصی
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس ۵۷۵۲/۵۷۹۷/۵۷۹۹ سافاری (B) کنگ - پارسیان - عسلویه / بومگردی / خودرو سافاری شخصی
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۳
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس ۵۷۵۲/۵۸۰۱/۵۸۰۲ سافاری (C) بندر رستمی - بوشهر - یاسوج / بومگردی - هتل /خودرو سافاری شخصی
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۸
کرمان و شهداد ۸۴/۵۵۵۶/۵۸۰۷ آسمان کویر لوت - اکو کمپ ستاره - پرواز ✈
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۱۱
کرمان و شهداد ۸۴/۵۵۵۶/۵۸۰۸ آسمان کویر لوت - اکو کمپ ستاره - پرواز ✈
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۴
کرمان و شهداد ۸۴/۵۵۵۶/۵۸۰۹ آسمان کویر لوت - اکو کمپ ستاره - پرواز ✈
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۶
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
آمریکا ( اقتصادی )
آمریکا
آمریکا ( اقتصادی )

کد سفر : ۴۷۶۶/۵۰۵۵/۵۰۵۶

سفر : ۲۳ روزه

5250 $ + پروازهاجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آمریکا  - هتل 4* و 5*
آمریکا
آمریکا - هتل 4* و 5*

کد سفر : ۴۷۶۶/۵۱۰۵/۵۱۰۷

سفر : ۲۳ روزه

10100 $ + پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)
تورهای اروپا (اقتصادی)
تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)

کد سفر : ۵۱۸/۱۴۲۳/۵۱۹۷

سفر : ۲۸ روز

4800 € + هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر بورنئی هتل 4*
مالزی
جزایر بورنئی هتل 4*

کد سفر : ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۵۲۷۳

سفر : ۸ روز

1495$+ پروازها

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
برزیل
برزیل
برزیل

کد سفر : ۳۰۴۸/۳۰۴۹/۵۲۷۵

سفر : ۱۱روزه

3290$+پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور طبیعت عمان هتل4-3*
عمان
تور طبیعت عمان هتل4-3*

کد سفر : ۶۳۸/۵۳۳۳/۵۴۲۰

سفر : ۷روز

اتاق ۲ تخته 8۵۰ $ | اتاق ۱ تخته 1220 $ +هزینه بلیط پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تیمفو/ پوناخا/ پارو - هتل 4* - پرواز ✈
بوتان
تیمفو/ پوناخا/ پارو - هتل 4* - پرواز ✈

کد سفر : ۳۱۵۳/۳۱۵۴/۵۴۵۷

سفر : ۸ روزه

اتاق ۲ تخته ۲۸۵۰ $ و اتاق ۱ تخته ۳۲۰۰ $ + بلیط پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)
تورهای اروپا (اقتصادی)
تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)

کد سفر : ۵۱۸/۵۵۰۴/۵۵۰۵

سفر : ۲۰ روز

۴۱۰۰ € + هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
فرانسه - ایتالیا/ هتل *4/ پرواز ✈ امارات/ TA/L
فرانسه - ایتالیا
فرانسه - ایتالیا/ هتل *4/ پرواز ✈ امارات/ TA/L

کد سفر : ۲۹۴۱/۵۵۱۸/۵۵۱۹

سفر : ۹روزه

اتاق ۲ تخته 3490 €| اتاق ۱ تخته 4790 €+ بلیط پرواز 59.990.000 تومان بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوئیس،آلمان،اتریش - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - TA/L
سوئیس
سوئیس،آلمان،اتریش - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - TA/L

کد سفر : ۶۲۱/۵۵۳۱/۵۵۳۲

سفر : ۱۱ روزه

اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته 44۹۰ €+ 59.990.000 تومان بلیط پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تونس
تونس
تونس

کد سفر : ۵۱۴۱/۵۱۴۲/۵۵۶۲

سفر : ۸ روزه

1690 $ + هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
فرانسه
فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -

کد سفر : ۶۳۲/۱۴۷۳/۵۵۶۳

سفر : ۷ روزه

اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۳۳۹۰ €+ بلیط پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کوبا (هاوانا-ترینیداد-وارادرو) - هتل 5*  + ✈ ترکیش - YF
کوبا
کوبا (هاوانا-ترینیداد-وارادرو) - هتل 5* + ✈ ترکیش - YF

کد سفر : ۵۵۷۳/۵۵۷۴/۵۵۷۵

سفر : ۱۲ روزه

اتاق ۲ تخته 1890 $ و اتاق ۱ تخته 2590 $ + بلیط پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - هتل 3* - اتوبوس VIP
گلستان
ترکمن صحرا - هتل 3* - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۵۶۶۴

سفر : ۳ روزه

۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بوشهر - هتل 3*/ 4* / بوتیک هتل - اتوبوس VIP
بوشهر
بوشهر - هتل 3*/ 4* / بوتیک هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۷۰۸/۵۶۳۳/۵۶۷۸

سفر : ۵ روزه

۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
خوزستان گردی - هتل - اتوبوس VIP
خوزستان
خوزستان گردی - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۶۸۴/۵۵۰۸/۵۶۸۲

سفر : ۳.۵ روزه

۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خراسان کهن/ خواف و نشتیفان - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
خراسان رضوی
خراسان کهن/ خواف و نشتیفان - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۲۷/۱۲۲۹/۵۶۸۹

سفر : ۳.۵ روزه

۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
برزیل جنگل‌های آمازون
برزیل
برزیل جنگل‌های آمازون

کد سفر : ۳۰۴۸/۵۳۴۳/۵۶۹۴

سفر : ۱۳ روزه

4590$
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP
لرستان
سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۷۶۱/۴۷۶۲/۵۶۹۸

سفر : ۳ روزه

۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شیراز، شهر شعر و عشق و تاریخ - هتل - اتوبوس VIP
فارس
شیراز، شهر شعر و عشق و تاریخ - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۵۳۸/۵۷۱۹/۵۷۲۱

سفر : ۳.۵ روزه

۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
از شیراز دروازه تمدن تا فیروزآباد - هتل - اتوبوس VIP
فارس
از شیراز دروازه تمدن تا فیروزآباد - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۵۳۸/۵۷۲۵/۵۷۲۷

سفر : ۴.۵ روزه

۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
خراسان جنوبی
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۵۳۴/۵۷۳۶/۵۷۴۲

سفر : ۳.۵ روزه

۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کوبا(ایرفلوت)
کوبا
کوبا(ایرفلوت)

کد سفر : ۵۵۷۳/۵۷۵۰/۵۷۵۱

سفر : ۱۰ روزه

2290$
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپ هلن تا زراس - کمپ - اتوبوسVIP
خوزستان- چهارمحال
کمپ هلن تا زراس - کمپ - اتوبوسVIP

کد سفر : ۳۶۹۶/۴۱۴۲/۵۷۷۰

سفر : ۳.۵ روزه

۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - بومگردی - اتوبوس VIP
گلستان
ترکمن صحرا - بومگردی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۷۳۷/۵۷۷۱/۵۷۷۷

سفر : ۳ روزه

۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
میناب - جاسک - قشم - کنگ - ابرکوه / هتل - بومگردی / خودرو سافاری شخصی
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
میناب - جاسک - قشم - کنگ - ابرکوه / هتل - بومگردی / خودرو سافاری شخصی

کد سفر : ۵۷۵۲/۵۷۹۴/۵۷۹۵

سفر : ۱۱ روزه

۲۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (A) میناب - کنگ / بومگردی - هتل / خودرو سافاری شخصی
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
سافاری (A) میناب - کنگ / بومگردی - هتل / خودرو سافاری شخصی

کد سفر : ۵۷۵۲/۵۷۹۶/۵۷۹۸

سفر : ۴ روزه

۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (B) کنگ - پارسیان - عسلویه / بومگردی / خودرو سافاری شخصی
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
سافاری (B) کنگ - پارسیان - عسلویه / بومگردی / خودرو سافاری شخصی

کد سفر : ۵۷۵۲/۵۷۹۷/۵۷۹۹

سفر : ۵ روزه

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آسمان کویر لوت - اکو کمپ ستاره - پرواز ✈
کرمان و شهداد
آسمان کویر لوت - اکو کمپ ستاره - پرواز ✈

کد سفر : ۸۴/۵۵۵۶/۵۸۰۷

سفر : ۳ روزه

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین