تورها

تورهای چابهار نوروز 98


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور چابهار ۳۵۴/۳۶۳ هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۳
تور چابهار ۳۵۴/۳۶۴ هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
تور چابهار ۳۵۴/۳۶۶ هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
تور چابهار
تور چابهار
هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
کد سفر ۳۵۴/۳۶۳
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۳
ظرفیت : تکمیل
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور چابهار
تور چابهار
هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
کد سفر ۳۵۴/۳۶۴
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۶
ظرفیت : تکمیل
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور چابهار
تور چابهار
هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
کد سفر ۳۵۴/۳۶۶
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۲
ظرفیت : تکمیل
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین