تورها

سفرهای ویژه


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اصفهان ۲۳۰۹/۲۳۱۱/۵۳۲۸ پیمایش مصر به عروسان - کمپ / بومگردی - اتوبوس VIP
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۳
اصفهان ۴۵۵۰/۵۴۹۰/۵۴۹۴ سافاری کویر مصر تا خور- بومگردی- خودرو سافاری شخصی (ویژه شب چله)
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ ۵.1۵۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
محدود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۹
آفریقا ۳۶۱۷/۵۵۲۱/۵۵۲۲ آفریقا، کنیا/هتل *5/ پرواز ✈ قطر/ MIT/L
اتاق ۲ تخته 1490 $| اتاق ۱ تخته 1890 $+ بلیط پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۳
آفریقا ۳۶۱۷/۵۵۲۱/۵۵۲۳ آفریقا، کنیا/هتل *5/ پرواز ✈ قطر/ MIT/L
اتاق ۲ تخته 1490 $| اتاق ۱ تخته 1890 $+ بلیط پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۹
آفریقا ۳۶۱۷/۵۵۲۴/۵۵۲۵ آفریقا، کنیا/هتل *۵/ پرواز ✈ قطر/ MIT/L
اتاق ۲ تخته ۱۹۹۰ $| اتاق ۱ تخته ۲۸۹۰ $+ بلیط پرواز
موجود
۹ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۳
آفریقا ۳۶۱۷/۵۵۲۴/۵۵۲۶ آفریقا، کنیا/هتل *۵/ پرواز ✈ قطر/ MIT/L
اتاق ۲ تخته ۱۹۹۰ $| اتاق ۱ تخته ۲۸۹۰ $+ بلیط پرواز
موجود
۹ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۹
تور آرژانتین - برزیل ۱۴۱/۵۵۲۹/۵۵۳۰ برزیل - آرژانتین ـ هتل ۵*ـ✈ TA/L
اتاق ۲ تخته 5390 $ و اتاق ۱ تخته 6990$ + 69.990.000 تومان بلیط پرواز
موجود
۱۲ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۱
سوئیس ۶۲۱/۵۵۳۱/۵۵۳۲ سوئیس،آلمان،اتریش - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - TA/L
اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته 44۹۰ €+ 54.990.000 تومان بلیط پرواز
موجود
۱۱ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۲
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
پیمایش مصر به عروسان - کمپ / بومگردی - اتوبوس VIP
اصفهان
پیمایش مصر به عروسان - کمپ / بومگردی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۲۳۰۹/۲۳۱۱/۵۳۲۸

سفر : ۳.۵ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری کویر مصر تا خور- بومگردی- خودرو سافاری شخصی (ویژه شب چله)
اصفهان
سافاری کویر مصر تا خور- بومگردی- خودرو سافاری شخصی (ویژه شب چله)

کد سفر : ۴۵۵۰/۵۴۹۰/۵۴۹۴

سفر : ۳ روزه

۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ ۵.1۵۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقا، کنیا/هتل *5/ پرواز ✈ قطر/ MIT/L
آفریقا
آفریقا، کنیا/هتل *5/ پرواز ✈ قطر/ MIT/L

کد سفر : ۳۶۱۷/۵۵۲۱/۵۵۲۲

سفر : ۶ روزه

اتاق ۲ تخته 1490 $| اتاق ۱ تخته 1890 $+ بلیط پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقا، کنیا/هتل *۵/ پرواز ✈ قطر/ MIT/L
آفریقا
آفریقا، کنیا/هتل *۵/ پرواز ✈ قطر/ MIT/L

کد سفر : ۳۶۱۷/۵۵۲۴/۵۵۲۵

سفر : ۹ روزه

اتاق ۲ تخته ۱۹۹۰ $| اتاق ۱ تخته ۲۸۹۰ $+ بلیط پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
برزیل - آرژانتین ـ هتل ۵*ـ✈ TA/L
تور آرژانتین - برزیل
برزیل - آرژانتین ـ هتل ۵*ـ✈ TA/L

کد سفر : ۱۴۱/۵۵۲۹/۵۵۳۰

سفر : ۱۲ روزه

اتاق ۲ تخته 5390 $ و اتاق ۱ تخته 6990$ + 69.990.000 تومان بلیط پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوئیس،آلمان،اتریش - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - TA/L
سوئیس
سوئیس،آلمان،اتریش - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - TA/L

کد سفر : ۶۲۱/۵۵۳۱/۵۵۳۲

سفر : ۱۱ روزه

اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته 44۹۰ €+ 54.990.000 تومان بلیط پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین