تورها

تور‌های خوزستان نوروز 98


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور خوزستان ۳۸۴/۳۸۵ هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
۹۸۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور خوزستان ۳۸۴/۳۸۶ هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
۹۸۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
تور خوزستان ۳۸۴/۳۸۷ هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
۹۸۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
تور خوزستان
تور خوزستان
هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
کد سفر ۳۸۴/۳۸۵
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : محدود
۹۸۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خوزستان
تور خوزستان
هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
کد سفر ۳۸۴/۳۸۶
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : محدود
۹۸۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خوزستان
تور خوزستان
هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
کد سفر ۳۸۴/۳۸۷
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
ظرفیت : محدود
۹۸۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین