تورها

تعطیلات خرداد


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور لرستان ۴۱۰/۴۱۵ هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
۸۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور لرستان ۴۱۰/۴۱۶ هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
۸۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور اکو سافاری آذربایجان غربی ۵۶۳/۵۶۴ دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور کردستان ۵۱۶/۶۵۷ هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور کردستان ۵۱۶/۶۶۳ هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور ترکمن صحرا ۳۶۷/۶۸۳ هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با نوای دوتار
۸۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۵
تور کوهرنگ ۶۸۵/۶۸۷ هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با عشایر بختیاری
۸۷۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور نئور به سوباتان ۷۱۱/۷۱۴ کمپینگ - اتوبوس VIP - گروه اول
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور نئور به سوباتان ۷۱۱/۷۱۵ کمپینگ - اتوبوس VIP - گروه دوم
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور نئور به سوباتان ۷۱۶/۷۱۹ کمپینگ و هتل - اتوبوس VIP - گروه اول
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور ماسال ۷۲۱/۷۲۷ اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
۵۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور ماسال ۷۲۱/۷۲۸ اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
۵۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۵
تور ماسال ۷۲۱/۷۲۹ اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
۵۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۶
تور خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۷۴۶ هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور تبریز و کندوان ۷۵۱/۷۵۲ هتل - اتوبوس VIP - در دل صخره‌ها
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۷۶۸ هتل - اتوبوس VIP - جلفا و کلیبر
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور شیراز ۳۹۴/۸۱۲ اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان
۹۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۸۲۶ هتل - اتوبوس VIP - مجموعه کلیساهای آذربایجان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور جواهردشت ۸۳۹/۸۴۱ کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس
۷۵۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور کوهرنگ ۶۸۵/۸۴۷ هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با عشایر بختیاری
۸۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور اسالم به خلخال ۸۴۹/۸۶۳ هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
۸۳۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور اسالم به خلخال ۸۴۹/۸۶۴ هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
۸۳۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۵
تور اکو سافاری ییلاقات تالش ۸۹۱/۹۴۰ از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور اکو سافاری ییلاقات تالش ۸۹۱/۹۴۱ از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور نئور به سوباتان ۷۱۱/۹۴۲ خانه محلی - اتوبوس VIP - گروه اول
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور خلخال به اسالم ۹۴۴/۹۴۹ اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - پیمایش قسمتی از بهشت
۶۷۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور رفتینگ ارمند ۹۸۲/۹۸۴ تجربه‌ی هیجان
۸۹۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۱۰۲۱ کاروانسرا سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
کد سفر ۴۱۰/۴۱۵
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : تکمیل
۸۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
کد سفر ۴۱۰/۴۱۶
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : تکمیل
۸۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اکو سافاری آذربایجان غربی
تور اکو سافاری آذربایجان غربی
دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل
کد سفر ۵۶۳/۵۶۴
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : تکمیل
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۷
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
کد سفر ۵۱۶/۶۶۳
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ترکمن صحرا
تور ترکمن صحرا
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با نوای دوتار
کد سفر ۳۶۷/۶۸۳
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۵
ظرفیت : محدود
۸۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کوهرنگ
تور کوهرنگ
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با عشایر بختیاری
کد سفر ۶۸۵/۶۸۷
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : تکمیل
۸۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور نئور به سوباتان
تور نئور به سوباتان
کمپینگ - اتوبوس VIP - گروه اول
کد سفر ۷۱۱/۷۱۴
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور نئور به سوباتان
تور نئور به سوباتان
کمپینگ - اتوبوس VIP - گروه دوم
کد سفر ۷۱۱/۷۱۵
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : محدود
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور نئور به سوباتان
تور نئور به سوباتان
کمپینگ و هتل - اتوبوس VIP - گروه اول
کد سفر ۷۱۶/۷۱۹
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : محدود
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۷۲۷
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : محدود
۵۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۷۲۸
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۵
ظرفیت : محدود
۵۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۷۲۹
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۶
ظرفیت : تکمیل
۵۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۷۴۶
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور تبریز و کندوان
تور تبریز و کندوان
هتل - اتوبوس VIP - در دل صخره‌ها
کد سفر ۷۵۱/۷۵۲
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : محدود
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ارسباران و قلعه بابک
تور ارسباران و قلعه بابک
هتل - اتوبوس VIP - جلفا و کلیبر
کد سفر ۷۵۶/۷۶۸
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور شیراز
تور شیراز
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان
کد سفر ۳۹۴/۸۱۲
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل
۹۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماکو و قره کلیسا
تور ماکو و قره کلیسا
هتل - اتوبوس VIP - مجموعه کلیساهای آذربایجان
کد سفر ۸۲۵/۸۲۶
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : محدود
۹۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جواهردشت
تور جواهردشت
کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس
کد سفر ۸۳۹/۸۴۱
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : تکمیل
۷۵۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کوهرنگ
تور کوهرنگ
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با عشایر بختیاری
کد سفر ۶۸۵/۸۴۷
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : محدود
۸۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اسالم به خلخال
تور اسالم به خلخال
هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
کد سفر ۸۴۹/۸۶۳
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : تکمیل
۸۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اسالم به خلخال
تور اسالم به خلخال
هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
کد سفر ۸۴۹/۸۶۴
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۵
ظرفیت : محدود
۸۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اکو سافاری ییلاقات تالش
تور اکو سافاری ییلاقات تالش
از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان
کد سفر ۸۹۱/۹۴۰
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : موجود
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اکو سافاری ییلاقات تالش
تور اکو سافاری ییلاقات تالش
از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان
کد سفر ۸۹۱/۹۴۱
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : موجود
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور نئور به سوباتان
تور نئور به سوباتان
خانه محلی - اتوبوس VIP - گروه اول
کد سفر ۷۱۱/۹۴۲
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خلخال به اسالم
تور خلخال به اسالم
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - پیمایش قسمتی از بهشت
کد سفر ۹۴۴/۹۴۹
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : تکمیل
۶۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور رفتینگ ارمند
تور رفتینگ ارمند
تجربه‌ی هیجان
کد سفر ۹۸۲/۹۸۴
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : تکمیل
۸۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
کاروانسرا سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۱۰۲۱
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : محدود
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین