تورها

تورهای خارجی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کانادا ۸۶/۸۸ تاریخ و طبیعت کانادا / تورنتو، کبک، مونترال، ونکوور/ 17 روزه
تکمیل ۱۷ روز
۱۳۹۸-۰۴-۰۹
اروپا ۷۸/۱۳۶ مادرید، بارسلون
1295€
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور ژاپن ۱۵۰/۱۵۱ اوساکا -واکایاما- کیوتو-هاکونه- توکیو
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۱۰ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۳
تور هند ۱۳۸/۵۴۳ دهلی، آگرا، جيپور(هتل5*معمولی)
460$
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
تور هند ۱۳۸/۵۴۵ دهلی، آگرا، جيپور(هتل 5* معمولی)
550$
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
تور ویتنام ۱۴۵/۵۴۶ هوشیمین-هانوی-هالونگ بی
950$
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
تورهای باکو ۱۵۳/۵۴۹ 4روز- هوایی
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴روز
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور کرالا ۲۲۷/۵۵۶ کوچین-آلپی-کوالام
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
تور ایندوچاینا ۲۲۱/۵۶۱ هانوی-لائوس-کامبوج
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۱ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۳
ترکیه ترابوزان ۱۳۴/۵۶۲ ارزروم، ترابوزان، ریزه، هوپا، کارس
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۷ روز
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
تورسوئیس ۶۲۱/۶۲۲ تور لوگانو
690€
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تورعمان ۶۳۸/۶۴۰ مسقط(هتل 3*)
550$
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۴روز
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور ازبکستان ۶۱۹/۷۷۵ تور تاشکند-سمرقند-بخارا
1200$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
تور روسیه ۲۰۸/۸۰۳ مسکو، سنت پترز بورگ، پتروزاووسک
1750$
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۸
تور روسیه ۲۰۸/۸۰۴ مسکو، سنت پترز بورگ، پتروزاووسک
1750$
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۳
تور روسیه (8روزه) ۸۰۵/۸۰۶ تور مسکو تا سنت پترز بورگ
1500$
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور روسیه (8روزه) ۸۰۵/۸۰۷ تور مسکو تا سنت پترز بورگ
1500$
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۵
تور ازبکستان ۶۱۹/۸۱۳ تور تاشکند-سمرقند-بخارا
1190$
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور قونیه (ویژه رقص سماء) ۸۱۵/۸۱۶ تور آنکارا- قونیه
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۱
تورسوئیس - اسپانیا ۸۳۳/۸۳۴ تور لوزان - بارسلون
1090€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور استانبول ۸۳۵/۸۳۶ تور جزیره ی بیوک آدا
495€
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تورهای باکو ۱۵۳/۸۴۸ 6روز -زمینی
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۶روز
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
تور سوئیس ۲۲۳/۸۸۱ زوریخ - لوزان
790€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۶روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور ازمیر-آلاچاتی ۷۷۷/۸۸۲ ازمیر - آلاچاتی
430$
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
تور ازمیر-آلاچاتی ۷۷۷/۸۸۳ ازمیر - آلاچاتی
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
تورانفرادی ژاپن ۸۹۹/۹۰۰ اوساکا -کیوتو-هاکونه- توکیو
2850$
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۰
تورانفرادی ژاپن ۸۹۹/۹۰۱ اوساکا -کیوتو-هاکونه- توکیو
2850$
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۳
تورسوئیس ۶۲۱/۹۰۵ تور لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
تور سوئیس ۲۲۳/۹۰۶ زوریخ - لوزان
790€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶روز
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
تورسوئیس - اسپانیا ۸۳۳/۹۰۷ تور لوزان - بارسلون
1320€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
تور باکو ۹۸۹/۹۹۰ تورویژه فینال لیگ اروپا
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۴روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۶
تور ژاپن ۱۵۰/۹۹۱ اوساکا –ناگویا-یوکوهاما - کیوتو-هاکونه- توکیو
3200$
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۳
تورسوئیس ۶۲۱/۹۹۲ تور لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
تورسوئیس ۶۲۱/۹۹۳ تور لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۶-۲۰
تورهای باکو ۱۵۳/۱۰۰۱ 4روز- هوایی
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴روز
۱۳۹۸-۰۳-۲۱
تورسوئیس-ایتالیا ۹۵۵/۱۰۰۳ لوگانو-میلان-ونیز
1340€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
تور سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۱۰۱۱ لوزان -پاریس
1290€
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷روز
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
تور سوئیس- ایتالیا ۱۰۱۸/۱۰۱۹ تور لوگانو-رم
990€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۵-۰۹
ترکیه ترابوزان ۱۳۴/۱۰۲۰ ارزروم، ترابوزون، ریزه، هوپا، کارس
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تور کانادا
کانادا
تاریخ و طبیعت کانادا / تورنتو، کبک، مونترال، ونکوور/ 17 روزه
کد سفر ۸۶/۸۸
سفر ۱۷ روز از ۱۳۹۸-۰۴-۰۹
ظرفیت : تکمیل


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور اسپانیا
اروپا
مادرید، بارسلون
کد سفر ۷۸/۱۳۶
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : تکمیل
1295€
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ژاپن
تور ژاپن
اوساکا -واکایاما- کیوتو-هاکونه- توکیو
کد سفر ۱۵۰/۱۵۱
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۳
ظرفیت : تکمیل

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور هند
تور هند
دهلی، آگرا، جيپور(هتل5*معمولی)
کد سفر ۱۳۸/۵۴۳
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۵
ظرفیت : موجود
460$
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور هند
تور هند
دهلی، آگرا، جيپور(هتل 5* معمولی)
کد سفر ۱۳۸/۵۴۵
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۸-۰۳
ظرفیت : موجود
550$
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ویتنام
تور ویتنام
هوشیمین-هانوی-هالونگ بی
کد سفر ۱۴۵/۵۴۶
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۴
ظرفیت : موجود
950$
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورهای باکو
تورهای باکو
4روز- هوایی
کد سفر ۱۵۳/۵۴۹
سفر ۴روز از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : موجود
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور کرالا
تور کرالا
کوچین-آلپی-کوالام
کد سفر ۲۲۷/۵۵۶
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۸-۰۳
ظرفیت : موجود

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ایندوچاینا
تور ایندوچاینا
هانوی-لائوس-کامبوج
کد سفر ۲۲۱/۵۶۱
سفر ۱۱ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۳
ظرفیت : موجود

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ترکیه/ ترابوزان
ترکیه ترابوزان
ارزروم، ترابوزان، ریزه، هوپا، کارس
کد سفر ۱۳۴/۵۶۲
سفر ۷ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : تکمیل
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس
تورسوئیس
تور لوگانو
کد سفر ۶۲۱/۶۲۲
سفر ۵ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : محدود
690€
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورعمان
تورعمان
مسقط(هتل 3*)
کد سفر ۶۳۸/۶۴۰
سفر ۴روز از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : موجود
550$
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ازبکستان
تور ازبکستان
تور تاشکند-سمرقند-بخارا
کد سفر ۶۱۹/۷۷۵
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۸
ظرفیت : موجود
1200$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور روسیه
تور روسیه
مسکو، سنت پترز بورگ، پتروزاووسک
کد سفر ۲۰۸/۸۰۳
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۸
ظرفیت : موجود
1750$
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور روسیه
تور روسیه
مسکو، سنت پترز بورگ، پتروزاووسک
کد سفر ۲۰۸/۸۰۴
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۳
ظرفیت : موجود
1750$
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور روسیه (8روزه)
تور روسیه (8روزه)
تور مسکو تا سنت پترز بورگ
کد سفر ۸۰۵/۸۰۶
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : موجود
1500$
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور روسیه (8روزه)
تور روسیه (8روزه)
تور مسکو تا سنت پترز بورگ
کد سفر ۸۰۵/۸۰۷
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۵-۲۵
ظرفیت : موجود
1500$
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ازبکستان
تور ازبکستان
تور تاشکند-سمرقند-بخارا
کد سفر ۶۱۹/۸۱۳
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : محدود
1190$
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور قونیه (ویژه رقص سماء)
تور قونیه (ویژه رقص سماء)
تور آنکارا- قونیه
کد سفر ۸۱۵/۸۱۶
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۹-۲۱
ظرفیت : موجود

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس - اسپانیا
تورسوئیس - اسپانیا
تور لوزان - بارسلون
کد سفر ۸۳۳/۸۳۴
سفر ۷ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : تکمیل
1090€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور استانبول
تور استانبول
تور جزیره ی بیوک آدا
کد سفر ۸۳۵/۸۳۶
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : موجود
495€
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورهای باکو
تورهای باکو
6روز -زمینی
کد سفر ۱۵۳/۸۴۸
سفر ۶روز از ۱۳۹۸-۰۳-۱۲
ظرفیت : تکمیل
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس
تور سوئیس
زوریخ - لوزان
کد سفر ۲۲۳/۸۸۱
سفر ۶روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : محدود
790€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ازمیر-آلاچاتی
تور ازمیر-آلاچاتی
ازمیر - آلاچاتی
کد سفر ۷۷۷/۸۸۲
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : محدود
430$
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ازمیر-آلاچاتی
تور ازمیر-آلاچاتی
ازمیر - آلاچاتی
کد سفر ۷۷۷/۸۸۳
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۵-۱۸
ظرفیت : موجود


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورانفرادی ژاپن
تورانفرادی ژاپن
اوساکا -کیوتو-هاکونه- توکیو
کد سفر ۸۹۹/۹۰۰
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۸-۰۵-۲۰
ظرفیت : موجود
2850$

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورانفرادی ژاپن
تورانفرادی ژاپن
اوساکا -کیوتو-هاکونه- توکیو
کد سفر ۸۹۹/۹۰۱
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۳
ظرفیت : موجود
2850$

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس
تورسوئیس
تور لوگانو
کد سفر ۶۲۱/۹۰۵
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۴-۱۹
ظرفیت : موجود
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس
تور سوئیس
زوریخ - لوزان
کد سفر ۲۲۳/۹۰۶
سفر ۶روز از ۱۳۹۸-۰۴-۲۷
ظرفیت : موجود
790€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس - اسپانیا
تورسوئیس - اسپانیا
تور لوزان - بارسلون
کد سفر ۸۳۳/۹۰۷
سفر ۷ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۴
ظرفیت : موجود
1320€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور باکو
تور باکو
تورویژه فینال لیگ اروپا
کد سفر ۹۸۹/۹۹۰
سفر ۴روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۶
ظرفیت : موجود
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ژاپن
تور ژاپن
اوساکا –ناگویا-یوکوهاما - کیوتو-هاکونه- توکیو
کد سفر ۱۵۰/۹۹۱
سفر ۹ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۳
ظرفیت : موجود
3200$
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس
تورسوئیس
تور لوگانو
کد سفر ۶۲۱/۹۹۲
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۵-۲۳
ظرفیت : موجود
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس
تورسوئیس
تور لوگانو
کد سفر ۶۲۱/۹۹۳
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۶-۲۰
ظرفیت : موجود
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورهای باکو
تورهای باکو
4روز- هوایی
کد سفر ۱۵۳/۱۰۰۱
سفر ۴روز از ۱۳۹۸-۰۳-۲۱
ظرفیت : موجود
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس-ایتالیا
تورسوئیس-ایتالیا
لوگانو-میلان-ونیز
کد سفر ۹۵۵/۱۰۰۳
سفر ۷ روز از ۱۳۹۸-۰۵-۲۴
ظرفیت : موجود
1340€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس-فرانسه
تور سوئیس-فرانسه
لوزان -پاریس
کد سفر ۶۵۰/۱۰۱۱
سفر ۷روز از ۱۳۹۸-۰۴-۰۶
ظرفیت : موجود
1290€
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس- ایتالیا
تور سوئیس- ایتالیا
تور لوگانو-رم
کد سفر ۱۰۱۸/۱۰۱۹
سفر ۷ روز از ۱۳۹۸-۰۵-۰۹
ظرفیت : موجود
990€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
ترکیه ترابوزان
ترکیه ترابوزان
ارزروم، ترابوزون، ریزه، هوپا، کارس
کد سفر ۱۳۴/۱۰۲۰
سفر ۷ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۵
ظرفیت : موجود
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین