تورها

تورهای چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۳۵۹ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۳ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۳ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۷۴ شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۲ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
طبیعت گردی-گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۶۶۳ ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۹
تور ایلام ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۶۷۰ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
تور ایلام ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۶۷۱ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۷۳,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
طبیعت گردی-گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۶۷۲ ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۲
طبیعت گردی-گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۶۷۳ ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۱۱
فرهنگی-خوزستان ۳۸۴/۱۲۰۷/۳۶۸۳ تمدن عیلامی - هتل سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
طبیعت گردی-کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۶۸۴ از پالنگان تا مریوان - هتل 3 ستاره - اتوبوس(25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
طبیعت گردی-کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۶۸۵ از پالنگان تا مریوان - هتل 3 ستاره - اتوبوس(25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
تور یزد ۳۷۲/۱۱۹۹/۳۷۰۳ دیار خشت و ماه - هتل سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۲
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
آذربایجان-کندوان
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۳

سفر : ۲.۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵

سفر : ۳.۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
طبیعت گردی-گلستان
ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25

کد سفر : ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۶۶۳

سفر : ۳ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
تور ایلام
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل

کد سفر : ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۶۷۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تمدن عیلامی - هتل سنتی - اتوبوس(25) VIP
فرهنگی-خوزستان
تمدن عیلامی - هتل سنتی - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۸۴/۱۲۰۷/۳۶۸۳

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
از پالنگان تا مریوان - هتل 3 ستاره - اتوبوس(25)VIP
طبیعت گردی-کردستان
از پالنگان تا مریوان - هتل 3 ستاره - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۶۸۴

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دیار خشت و ماه - هتل سنتی - اتوبوس(25) VIP
تور یزد
دیار خشت و ماه - هتل سنتی - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۷۲/۱۱۹۹/۳۷۰۳

سفر : ۳ روزه

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین