تورها

تورهای چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
بام های ایران ۱۸۵۰/۱۸۵۵/۱۸۵۸ جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)
موجود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
بام های ایران ۱۸۵۰/۲۰۱۰/۱۸۵۹ قله سبلان
موجود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۴
بام های ایران ۱۸۵۰/۱۸۵۶/۱۹۳۴ علم کوه
موجود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۰۱
تور دریا به دریا ۴۰۳/۲۷۵۸/۲۷۸۵ خزر تا خلیج فارس
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۲ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۲۸۵۶ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۸۶۵ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۷
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۸۶۶ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۸۷۰ افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۸/۲۸۷۲ شهر خیالی لوت - اکو کمپ - قطار
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۲۸۷۵ ترکمن صحرا - هتل
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۲۹۰۳ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۲
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۳۶/۲۹۰۵ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - هوایی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
کرمان و شهداد ۸۴/۱۷۲۳/۲۹۰۸ شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۲/۲۹۰۹ افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۲۹۱۲ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۲۹۷۳ سافاری لوت با پرواز
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۲۹۷۴ سافاری لوت با خودرو دو دیفرانسیل
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حرکت از تهران
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۰
بیابان لوت ۱۹۵۸/۲۹۷۲/۲۹۷۵ سافاری لوت با قطار
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه قطار
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
کرمان و شهداد ۸۴/۲۹۹۵/۲۹۹۷ شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۰۲ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۳۹ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۳۰۵۱ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۷
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۳۰۵۷ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۴
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۰ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۱ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۲ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۳ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۰۶۴ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۰۶۵ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۰۶۶ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۶۷ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۲
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۶۸ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۶۹ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۷۰ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۷۱ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۱/۳۰۷۲ شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۳ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۴ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۵ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۲/۳۰۷۷ افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
کرمان و شهداد ۸۴/۳۰۸۸/۳۰۹۰ کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
خوزستان ۳۸۴/۳۰۸۷/۳۰۹۱ ایذه و دشت سوسن
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۳۰۹۲ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۳۰۹۳ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۰۹۴ ترکمن صحرا - هتل
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۰۹۵ ترکمن صحرا - هتل
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۶ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۷ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۸ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
تور ایلام ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۰ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل - اتوبوس VIP
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
تور ایلام ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۱ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل - اتوبوس VIP
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
چابهار ۳۵۴/۳۱۰۴/۳۱۰۵ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی (گروه دوم)
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۰۷ سر یزد - هتل سنتی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۰۹ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۲
بوشهر ۳۹۱/۱۲۱۰/۳۱۱۰ بوشهر و سیراف - هتل - اتوبوس VIP
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۱۱۱ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۱۱۲ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۱۳ سر یزد - هتل سنتی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۱۴ سر یزد - هتل سنتی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۱۵ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۱۶ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۱۷ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۱۸ سر یزد - هتل سنتی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۱۱۹ ترکمن صحرا - هتل
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۲۰
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۳۱۵۲ افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
کران تا کران ۳۱۲۱/۳۱۲۲/۳۱۵۶ نوار ساحلی دریای عمان | گروه کلوتیا
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۷ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
کران تا کران ۳۱۲۱/۳۱۲۳/۳۱۵۷ نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)
بام های ایران
جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)

کد سفر : ۱۸۵۰/۱۸۵۵/۱۸۵۸

سفر : ۳ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
قله سبلان
بام های ایران
قله سبلان

کد سفر : ۱۸۵۰/۲۰۱۰/۱۸۵۹

سفر : ۳.۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
علم کوه
بام های ایران
علم کوه

کد سفر : ۱۸۵۰/۱۸۵۶/۱۹۳۴

سفر : ۳ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خزر تا خلیج فارس
تور دریا به دریا
خزر تا خلیج فارس

کد سفر : ۴۰۳/۲۷۵۸/۲۷۸۵

سفر : ۱۲ روزه

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خراسان کهن - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
خواف و نشتیفان
خراسان کهن - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۲۷/۱۲۲۹/۲۸۵۶

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۸۶۵

سفر : ۵.۵ روزه

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
کویر مصر
افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۸۷۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
شهر خیالی لوت - اکو کمپ - قطار
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - اکو کمپ - قطار

کد سفر : ۸۴/۲۳۲۸/۲۸۷۲

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - هتل
گلستان
ترکمن صحرا - هتل

کد سفر : ۳۶۷/۱۱۹۲/۲۸۷۵

سفر : ۳ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - هتل - هوایی

کد سفر : ۱۰۷/۲۱۳۱/۲۹۰۳

سفر : ۴ روزه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - هوایی
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - هوایی

کد سفر : ۱۰۷/۱۷۳۶/۲۹۰۵

سفر : ۴ روزه

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۴/۱۷۲۳/۲۹۰۸

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP
کویر مصر
افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۱۵/۱۱۸۲/۲۹۰۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
طبس
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP

کد سفر : ۲۹۲/۲۱۵۳/۲۹۱۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری لوت با پرواز
بیابان لوت
سافاری لوت با پرواز

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۲۹۷۳

سفر : ۵ روزه

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری لوت با خودرو دو دیفرانسیل
بیابان لوت
سافاری لوت با خودرو دو دیفرانسیل

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۲۹۷۴

سفر : ۵.۵ روزه

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حرکت از تهران

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری لوت با قطار
بیابان لوت
سافاری لوت با قطار

کد سفر : ۱۹۵۸/۲۹۷۲/۲۹۷۵

سفر : ۵ روزه

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه قطار

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی - قطار
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۸۴/۲۹۹۵/۲۹۹۷

سفر : ۴ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
چابهار
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی

کد سفر : ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۰۲

سفر : ۴ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
سفر با سلام
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت

کد سفر : ۷۰۰/۱۵۱۰/۳۰۵۱

سفر : ۲ روزه

۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار

کد سفر : ۸۴/۲۳۲۱/۳۰۷۲

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری
کرمان و شهداد
کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری

کد سفر : ۸۴/۳۰۸۸/۳۰۹۰

سفر : ۴ روزه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ایذه و دشت سوسن
خوزستان
ایذه و دشت سوسن

کد سفر : ۳۸۴/۳۰۸۷/۳۰۹۱

سفر : ۵.۵ روزه

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور دور هرمز | قطار
هرمز
تور دور هرمز | قطار

کد سفر : ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۶

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل - اتوبوس VIP
تور ایلام
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۰

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی (گروه دوم)
چابهار
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی (گروه دوم)

کد سفر : ۳۵۴/۳۱۰۴/۳۱۰۵

سفر : ۴ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سر یزد - هتل سنتی
تور یزد
سر یزد - هتل سنتی

کد سفر : ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۰۷

سفر : ۳ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
یزد - خرانق - کویر کاراکال
تور یزد
یزد - خرانق - کویر کاراکال

کد سفر : ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۰۹

سفر : ۳ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بوشهر و سیراف - هتل - اتوبوس VIP
بوشهر
بوشهر و سیراف - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۹۱/۱۲۱۰/۳۱۱۰

سفر : ۶.۵ روزه

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
نوار ساحلی دریای عمان | گروه کلوتیا
کران تا کران
نوار ساحلی دریای عمان | گروه کلوتیا

کد سفر : ۳۱۲۱/۳۱۲۲/۳۱۵۶

سفر : ۷ روزه

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا
کران تا کران
نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا

کد سفر : ۳۱۲۱/۳۱۲۳/۳۱۵۷

سفر : ۷ روزه

۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین