تورها

تورهای چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کرمان و شهداد ۸۴/۴۵۷۵/۴۵۷۷ شهر خیالی لـــوت - هتل سنتی
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۲۶
کرمــان (*ویژه) ۴۶۲۳/۴۶۲۴/۴۶۲۵ سافاری عمق لوت/شهداد/یزد - خانه محلی/ هتل سنتی/ کمپ - خودروی سافاری شخصی
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۸ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۲۱
کرمــان (*ویژه) ۴۶۲۳/۴۶۲۷/۴۶۲۸ سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 4.650.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۲۲
یزد ۴۶۴۱/۴۶۴۲/۴۶۴۳ یزد- اقامتگاه بومگردی/هتل سنتی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
خراسان جنوبی ۴۵۳۴/۴۶۶۶/۴۶۶۷ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی (ویژه نوروز 1402)
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
ایلام ۴۶۶۸/۴۶۶۹/۴۶۷۰ ایلام ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل (ویژه نوروز1402)
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
خوزستان ۴۶۸۴/۴۶۸۵/۴۶۸۶ خوزستان - هتل سنتی/ هتل 4* - +پرواز
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود
۴ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۲۶
بوشهر ۴۶۸۰/۴۶۸۱/۴۶۸۸ سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 8.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
بوشهر- هرمزگان ۴۶۸۲/۴۶۸۳/۴۶۸۹ سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز
۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
هرمزگان - سیستان و بلوچستان ۴۶۹۰/۴۶۹۱/۴۶۹۲ سافاری جاسک کهنه- درک- گواتر / خانه محلی/ هتل - پرواز/خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 12.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۷ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۹
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۳۶۸۸/۴۶۹۸ هلن تا زراس - خانه محلی - اتوبوسVIP (ویژه نوروز 1402)
۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
سیستان و بلوچستان- کرمان-یزد ۴۶۹۹/۴۷۰۰/۴۷۰۱ سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)
۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 11.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز.
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۱۱/۴۷۱۲ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۱۹
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۶۵۵/۴۷۱۶ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی/ +پرواز
۷,۵۷۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
تکمیل ۴ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۱۹
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۶۵۵/۴۷۱۷ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی/ +پرواز
۷,۵۷۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
تکمیل ۴ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۲۶
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۲ شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۵.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
ایلام ۴۶۶۸/۴۶۶۹/۴۷۲۳ ایلام ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل (ویژه نوروز1402)
مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۴ شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۱
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۵ شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۸
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۲۷/۴۷۲۸ هلن تا قشلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
کرمان - شهداد ۴۵۷۸/۴۵۹۱/۴۷۲۹ بیابان لوت/ کلوت‌ها/ آسمان شب - بوتیک هتل 5*/هتل سنتی 3* - پروازی (15)
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۱۷
کرمان - شهداد ۴۵۷۸/۴۵۹۱/۴۷۳۰ بیابان لوت/ کلوت‌ها/ آسمان شب - بوتیک هتل 5*/هتل سنتی 3* - پروازی (15)
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۹
کرمان - شهداد ۴۵۷۸/۴۵۹۱/۴۷۳۱ بیابان لوت/ کلوت‌ها/ آسمان شب - بوتیک هتل 5*/هتل سنتی 3* - پروازی (15)
مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۶۵۵/۴۷۳۳ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی/ +پرواز
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود
۴ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۱۶
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۶۵۵/۴۷۳۴ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی/ +پرواز
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود
۴ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۹
کرمان - شهداد ۴۵۷۸/۴۵۹۱/۴۷۳۶ بیابان لوت/ کلوت‌ها/ آسمان شب - بوتیک هتل 5*/هتل سنتی 3* - پروازی (15)
مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۳۹/۴۷۴۰ هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۴۱/۴۷۴۲ هلن تا قشلاق لیلنبه - خانه محلی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
فارس - بوشهر ۴۷۴۵/۴۷۴۶/۴۷۴۷ سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت
۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.560.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
بوشهر - چهار محال و بختیاری ۴۷۴۸/۴۷۴۹/۴۷۵۱ سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.340.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
گلستان ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۷۵۲ ترکمن صحرا - اقامتگاه بومگردی - اتوبوس (VIP (25 (ویژه نوروز 1402)
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۹
گلستان ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۷۵۳ ترکمن صحرا - اقامتگاه بومگردی - اتوبوس (VIP (25 (ویژه نوروز 1402)
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
گلستان ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۷۵۴ ترکمن صحرا - اقامتگاه بومگردی - اتوبوس (VIP (25 (ویژه نوروز 1402)
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۳۹/۴۷۵۵ هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۱
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۳۹/۴۷۵۶ هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۳
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۳۹/۴۷۵۷ هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۵
خراسان جنوبی ۴۵۳۴/۴۶۶۶/۴۷۵۹ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی (ویژه نوروز 1402)
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۱
خراسان جنوبی ۴۵۳۴/۴۶۶۶/۴۷۶۰ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی (ویژه نوروز 1402)
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
لرستان ۴۷۶۱/۴۷۶۲/۴۷۶۳ سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP
مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۶۵۵/۴۷۶۴ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی/ +پرواز
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود
۴ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۴
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۶۵۵/۴۷۶۵ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی/ +پرواز
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود
۴ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
خوزستان ۴۶۸۴/۴۷۶۷/۴۷۶۸ شوش- اهواز- خرمشهر- خرم‌آباد- هتل4*/هتل3* -اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
شهر خیالی لـــوت - هتل سنتی
کرمان و شهداد
شهر خیالی لـــوت - هتل سنتی

کد سفر : ۸۴/۴۵۷۵/۴۵۷۷

سفر : ۴ روزه

۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری عمق لوت/شهداد/یزد - خانه محلی/ هتل سنتی/ کمپ - خودروی سافاری شخصی
کرمــان (*ویژه)
سافاری عمق لوت/شهداد/یزد - خانه محلی/ هتل سنتی/ کمپ - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۶۲۳/۴۶۲۴/۴۶۲۵

سفر : ۸ روزه

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت
کرمــان (*ویژه)
سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۶۲۳/۴۶۲۷/۴۶۲۸

سفر : ۵ روزه

۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 4.650.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
یزد- اقامتگاه بومگردی/هتل سنتی - اتوبوس VIP  (ویژه نوروز 1402)
یزد
یزد- اقامتگاه بومگردی/هتل سنتی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۴۱/۴۶۴۲/۴۶۴۳

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی (ویژه نوروز 1402)
خراسان جنوبی
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۵۳۴/۴۶۶۶/۴۶۶۷

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۶۷۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
ایلام ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل (ویژه نوروز1402)
ایلام
ایلام ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل (ویژه نوروز1402)

کد سفر : ۴۶۶۸/۴۶۶۹/۴۶۷۰

سفر : ۳.۵ روزه

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خوزستان - هتل سنتی/ هتل 4* -  +پرواز
خوزستان
خوزستان - هتل سنتی/ هتل 4* - +پرواز

کد سفر : ۴۶۸۴/۴۶۸۵/۴۶۸۶

سفر : ۴ روزه

۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)
بوشهر
سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۸۰/۴۶۸۱/۴۶۸۸

سفر : ۵ روزه

۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 8.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان  - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز
بوشهر- هرمزگان
سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز

کد سفر : ۴۶۸۲/۴۶۸۳/۴۶۸۹

سفر : ۵ روزه

۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری جاسک کهنه- درک- گواتر /  خانه محلی/ هتل - پرواز/خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز ۱۴۰۲)
هرمزگان - سیستان و بلوچستان
سافاری جاسک کهنه- درک- گواتر / خانه محلی/ هتل - پرواز/خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۶۹۰/۴۶۹۱/۴۶۹۲

سفر : ۶ روزه

۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 12.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
طبیعت گردی-خوزستان
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳

سفر : ۳.۵ روزه

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا زراس - خانه محلی - اتوبوسVIP (ویژه نوروز 1402)
طبیعت گردی-خوزستان
هلن تا زراس - خانه محلی - اتوبوسVIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۱۹۰/۳۶۸۸/۴۶۹۸

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)
سیستان و بلوچستان- کرمان-یزد
سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۹۹/۴۷۰۰/۴۷۰۱

سفر : ۶ روزه

۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 11.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP
طبیعت گردی-خوزستان
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP

کد سفر : ۱۹۰/۴۷۱۱/۴۷۱۲

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی/ +پرواز
جزایر و سواحل
قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی/ +پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۴۶۵۵/۴۷۱۶

سفر : ۴ روزه

۷,۵۷۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
شوشتر کمپ سوزا  اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
طبیعت گردی-خوزستان
شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )

کد سفر : ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۲

سفر : ۵.۵ روزه

۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۲۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا قشلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
چهارمحال و بختیاری
هلن تا قشلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۷۲۶/۴۷۲۷/۴۷۲۸

سفر : ۳.۵ روزه

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بیابان لوت/ کلوت‌ها/ آسمان شب - بوتیک هتل 5*/هتل سنتی 3* - پروازی (15)
کرمان - شهداد
بیابان لوت/ کلوت‌ها/ آسمان شب - بوتیک هتل 5*/هتل سنتی 3* - پروازی (15)

کد سفر : ۴۵۷۸/۴۵۹۱/۴۷۲۹

سفر : ۳ روزه

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
چهارمحال و بختیاری
هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۷۲۶/۴۷۳۹/۴۷۴۰

سفر : ۳.۵ روزه

۷,۹۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا قشلاق لیلنبه - خانه محلی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
چهارمحال و بختیاری
هلن تا قشلاق لیلنبه - خانه محلی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۷۲۶/۴۷۴۱/۴۷۴۲

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت
فارس - بوشهر
سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۷۴۵/۴۷۴۶/۴۷۴۷

سفر : ۳ روزه

۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.560.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت
بوشهر - چهار محال و بختیاری
سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۷۴۸/۴۷۴۹/۴۷۵۱

سفر : ۳ روزه

۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.340.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - اقامتگاه بومگردی - اتوبوس (VIP (25 (ویژه نوروز 1402)
گلستان
ترکمن صحرا - اقامتگاه بومگردی - اتوبوس (VIP (25 (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۷۵۲

سفر : ۳ روزه

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP
لرستان
سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۷۶۱/۴۷۶۲/۴۷۶۳

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شوش- اهواز- خرمشهر- خرم‌آباد- هتل4*/هتل3* -اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
خوزستان
شوش- اهواز- خرمشهر- خرم‌آباد- هتل4*/هتل3* -اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۸۴/۴۷۶۷/۴۷۶۸

سفر : ۴.۵ روزه

۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین