تورها

تورهای چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سمنان - مازندران ۱۷۸۱/۱۷۹۱/۱۷۹۲ سافاری اوپرت - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.150.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۲-۰۴-۲۲
گیلان ۳۵۹۵/۳۵۹۶/۳۵۹۷ سوارکاری جنگل‌های لیسار تا ییلاقات سوباتان - خانه محلی - وسیله نقلیه توریستی
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حتما پس از خرید آنلاین این تور با شرکت تماس و ثبت‌نام خود را تایید نمایید
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۳-۲۴
تور آمریکا ۴۷۶۶/۴۷۷۳/۴۷۷۴ تور آمریکا
مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد
موجود
۲۳روز
۱۴۰۳-۰۷-۰۱
آذربایجان شرقی ۴۹۴۶/۴۹۴۷/۴۹۵۲ از تبریز تا کندوان- هتل 5* - قطار
۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه قطار /حتما پس از خرید آنلاین این تور با شرکت تماس و ثبت‌نام خود را تایید نمایید
محدود ۲.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۳-۲۴
گیلان ۳۴۰۵/۴۴۳۱/۵۰۰۹ سافاری ییلاق شیرین جان -کمپ ییلاقی کلوت - خودروی سافاری شخصی
۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.70۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۴-۰۷
آذربایجان غربی ۵۶۳/۱۴۳۷/۵۰۱۳ اکو سافاری دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل - کمپ کلوت -خودروی سافاری شخصی
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.700.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۴-۰۷
ییلاق ماسال-مرداب نیلوفر آبی سراوان ۷۲۱/۴۲۶۶/۵۰۱۶ ییلاق ماسال-مرداب سراوان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲
۱۴۰۲-۰۳-۱۴
کوهنوردی ۳۴۰۷/۳۴۰۸/۵۰۲۶ صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۵-۰۳
آذربایجان شرقی ۴۹۴۶/۴۹۴۷/۵۰۲۷ از تبریز تا کندوان- هتل 5* - قطار
۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه بلیط قطار رفت و برگشت
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۴-۰۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
سافاری اوپرت - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی
سمنان - مازندران
سافاری اوپرت - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۱۷۸۱/۱۷۹۱/۱۷۹۲

سفر : ۲ روزه

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.150.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوارکاری جنگل‌های لیسار تا ییلاقات سوباتان - خانه محلی - وسیله نقلیه توریستی
گیلان
سوارکاری جنگل‌های لیسار تا ییلاقات سوباتان - خانه محلی - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۵۹۵/۳۵۹۶/۳۵۹۷

سفر : ۳ روزه

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حتما پس از خرید آنلاین این تور با شرکت تماس و ثبت‌نام خود را تایید نمایید

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور آمریکا
تور آمریکا
تور آمریکا

کد سفر : ۴۷۶۶/۴۷۷۳/۴۷۷۴

سفر : ۲۳روز

مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
از تبریز تا کندوان- هتل 5* - قطار
آذربایجان شرقی
از تبریز تا کندوان- هتل 5* - قطار

کد سفر : ۴۹۴۶/۴۹۴۷/۴۹۵۲

سفر : ۲.۵ روزه

۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه قطار /حتما پس از خرید آنلاین این تور با شرکت تماس و ثبت‌نام خود را تایید نمایید


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری ییلاق شیرین جان -کمپ ییلاقی کلوت - خودروی سافاری شخصی
گیلان
سافاری ییلاق شیرین جان -کمپ ییلاقی کلوت - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۴۴۳۱/۵۰۰۹

سفر : ۳ روزه

۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.70۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اکو سافاری دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل - کمپ کلوت -خودروی سافاری شخصی
آذربایجان غربی
اکو سافاری دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل - کمپ کلوت -خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۵۶۳/۱۴۳۷/۵۰۱۳

سفر : ۳ روزه

۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.700.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق ماسال-مرداب سراوان
ییلاق ماسال-مرداب نیلوفر آبی سراوان
ییلاق ماسال-مرداب سراوان

کد سفر : ۷۲۱/۴۲۶۶/۵۰۱۶

سفر : ۲

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته
کوهنوردی
صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۴۰۸/۵۰۲۶

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین