تورها

تورهای چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۴۱۷۴ ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 11 نفر می باشد
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۳-۱۱
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۴۱۷۵ کلیبر تا جلفا- هتل*4/*5 - اتوبوس(25) VIP
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 14 نفر می باشد
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۳-۱۲
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۰۵ رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۰۶ رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۰۷ رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۵
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۴۲۰۸ پیمایش خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی درجه3 - اتوبوس(25)VIP
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
طبیعت گردی-کردستان/کرمانشاه ۵۱۶/۱۴۱۳/۴۲۶۱ از پالنگان تا مریوان - هتل*3 - اتوبوس(25) VIP
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۸۸,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۳-۱۲
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۷۲ رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP
به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۲۵/۱۶۲۲/۴۱۷۴

سفر : ۳.۵ روزه

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 11 نفر می باشد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلیبر تا جلفا- هتل*4/*5 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*4/*5 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۴۱۷۵

سفر : ۳.۵ روزه

۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 14 نفر می باشد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4  - اتوبوس(25)VIP
رفتینگ
رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۰۵

سفر : ۲.۵ روزه

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پیمایش خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی درجه3 - اتوبوس(25)VIP
اردبیل - گیلان
پیمایش خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی درجه3 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۹۴۴/۱۶۷۴/۴۲۰۸

سفر : ۲.۵ روزه

قیمت به زودی اعلام خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
از پالنگان تا مریوان - هتل*3 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-کردستان/کرمانشاه
از پالنگان تا مریوان - هتل*3 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۵۱۶/۱۴۱۳/۴۲۶۱

سفر : ۳.۵ روزه

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۸۸,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین