تورها

تورهای چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد گیلان ۳۳۰۶/۳۸۰۹/۳۸۱۰ رویداد جواهردشت - کمپ پلاس کلوت - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۳۰
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۸۱۳ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۴۷,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۲۹
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۸۱۵ رودخانه ارمند - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۲۹
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۸۱۸ رودخانه ارمند - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۰۶
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۸۱۹ رودخانه ارمند - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۷-۲۶
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۸۲۴ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۲۹
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۸۲۵ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۸۲۶ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۰۵
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۸۲۷ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
رویداد گیلان ۳۳۰۶/۳۸۱۱/۳۸۲۸ رویداد جواهردشت/قله سماموس - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۳۰
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
رویداد جواهردشت - کمپ پلاس کلوت - اتوبوس(25)VIP
رویداد گیلان
رویداد جواهردشت - کمپ پلاس کلوت - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۰۶/۳۸۰۹/۳۸۱۰

سفر : ۳ روزه

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۸۱۳

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۴۷,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رودخانه ارمند - هتل*3  - اتوبوس(25)VIP
رفتینگ
رودخانه ارمند - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۸۱۵

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۸۲۴

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
ییلاق گردی-اردبیل
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۸۲۶

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد جواهردشت/قله سماموس - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
رویداد گیلان
رویداد جواهردشت/قله سماموس - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۰۶/۳۸۱۱/۳۸۲۸

سفر : ۳ روزه

۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین