تورها

تورهای چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۷ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۴۹,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۸ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۰ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۱ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۳۲۹۱ خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۸
طبیعت گردی-لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۳ شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
طبیعت گردی-لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۴ شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
رویداد همدان ۳۳۱۱/۳۳۱۲/۳۳۱۳ رویداد هگمتانه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30) VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
رویداد سمنان - شاهرود ۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۳۱۹ رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
رویداد سمنان - شاهرود ۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۳۲۱ رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(30)VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
رویداد کرمان - شهداد ۳۳۲۵/۳۳۲۶/۳۳۲۷ رویداد کلوت ها - اکو کمپ *4 ماهان - قطار
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۴۱ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۳۵۷ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۳۵۸ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۳۵۹ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۰ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۸
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۱ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۲ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۳ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۲ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۳ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۷۴ شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۷۹ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۵
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۰ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۱ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۲ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۳۴۶۱ ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۹
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۳۴۶۹ ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
رویداد همدان ۳۳۱۱/۳۴۷۰/۳۴۷۱ رویداد هگمتانه - اقامتگاه سنتی - اتوبوس (30) VIP
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید زود هنگام
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۷

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۴۹,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
آذربایجان-کندوان
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۰

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی
اردبیل - گیلان
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی

کد سفر : ۹۴۴/۱۶۷۴/۳۲۹۱

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
طبیعت گردی-لرستان
شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP

کد سفر : ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۳

سفر : ۳ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد هگمتانه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30) VIP
رویداد همدان
رویداد هگمتانه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30) VIP

کد سفر : ۳۳۱۱/۳۳۱۲/۳۳۱۳

سفر : ۳ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
رویداد سمنان - شاهرود
رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۳۱۹

سفر : ۳ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(30)VIP
رویداد سمنان - شاهرود
رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۳۲۱

سفر : ۳ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد کلوت ها - اکو کمپ *4 ماهان - قطار
رویداد کرمان - شهداد
رویداد کلوت ها - اکو کمپ *4 ماهان - قطار

کد سفر : ۳۳۲۵/۳۳۲۶/۳۳۲۷

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
ییلاق گردی-اردبیل
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۴۱

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۳۵۷

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
رفتینگ
رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۰

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
طبیعت گردی-اسالم
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP

کد سفر : ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۷۹

سفر : ۳ روزه

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی
گیلان - ماسال
ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی

کد سفر : ۷۲۱/۱۵۳۷/۳۴۶۱

سفر : ۲روزه

۴۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد هگمتانه - اقامتگاه سنتی - اتوبوس (30) VIP
رویداد همدان
رویداد هگمتانه - اقامتگاه سنتی - اتوبوس (30) VIP

کد سفر : ۳۳۱۱/۳۴۷۰/۳۴۷۱

سفر : ۳ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین