تورها

تورهای چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
آذربایجان شرقی ۸۲۵/۱۶۲۲/۴۳۹۰ ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 20 نفر می باشد
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۲
گیلان ۳۴۰۵/۴۴۳۱/۴۴۳۲ سافاری ییلاق شیرین جان -بوم گردی درجه 1 - خودروی سافاری شخصی
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 3.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۸-۰۴
ارومیه و کردستان ۴۴۳۴/۴۴۳۵/۴۴۳۶ سافاری تالاب کانی برازان، مجموعه تخت سلیمان/ خانه محلی-سافاری شخصی
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 3.36۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۳
راهپیمایی/ پیمایشی ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۴۴۵۷ جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۳
راهپیمایی/ پیمایشی ۲۳۴۴/۴۴۷۷/۴۴۹۳ سنگچال به دیوا - کمپ کلوت/ هتل *4
هزینه تور به زودی اعلام خواهد شد
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۸-۲۵
اصفهان - کاشان ۴۴۹۲/۴۴۹۴/۴۴۹۵ سافاری چاه عروس - اکو کمپ محلی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 1.67۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۱
راهپیمایی/ پیمایشی ۲۳۴۴/۴۴۹۶/۴۴۹۷ چاه‌عروس به سیازگه - اکو کمپ محلی چاه عروس
۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۱
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۵۱۹/۴۵۲۰ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه سنتی - قطار
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۱
مازندران | لفور ۴۳۹۴/۴۵۲۱/۴۵۲۲ آبشار گزو تا دریاچه لفور
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۳
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP
آذربایجان شرقی
ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۲۵/۱۶۲۲/۴۳۹۰

سفر : ۳.۵ روزه

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 20 نفر می باشد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری ییلاق شیرین جان -بوم گردی درجه 1 - خودروی سافاری شخصی
گیلان
سافاری ییلاق شیرین جان -بوم گردی درجه 1 - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۴۴۳۱/۴۴۳۲

سفر : ۳ روزه

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 3.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
سافاری تالاب کانی برازان، مجموعه تخت سلیمان/ خانه محلی-سافاری شخصی
ارومیه و کردستان
سافاری تالاب کانی برازان، مجموعه تخت سلیمان/ خانه محلی-سافاری شخصی

کد سفر : ۴۴۳۴/۴۴۳۵/۴۴۳۶

سفر : ۳ روزه

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 3.36۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3
راهپیمایی/ پیمایشی
جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۴۴۵۷

سفر : ۳ روزه

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سنگچال به دیوا - کمپ کلوت/ هتل *4
راهپیمایی/ پیمایشی
سنگچال به دیوا - کمپ کلوت/ هتل *4

کد سفر : ۲۳۴۴/۴۴۷۷/۴۴۹۳

سفر : ۳ روزه

هزینه تور به زودی اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری چاه عروس - اکو کمپ محلی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی
اصفهان - کاشان
سافاری چاه عروس - اکو کمپ محلی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۴۹۲/۴۴۹۴/۴۴۹۵

سفر : ۲ روزه

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 1.67۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چاه‌عروس به سیازگه - اکو کمپ محلی چاه عروس
راهپیمایی/ پیمایشی
چاه‌عروس به سیازگه - اکو کمپ محلی چاه عروس

کد سفر : ۲۳۴۴/۴۴۹۶/۴۴۹۷

سفر : ۲ روزه

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه سنتی - قطار
جزایر و سواحل
قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۳۴۱۲/۴۵۱۹/۴۵۲۰

سفر : ۴.۵ روزه

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آبشار گزو تا دریاچه لفور
مازندران | لفور
آبشار گزو تا دریاچه لفور

کد سفر : ۴۳۹۴/۴۵۲۱/۴۵۲۲

سفر : ۲ روزه

۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین