تورها

تورهای خارجی نوروز 98


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۴۵ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۴۶ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۶۳ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
گروه دوم
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
جمهوری آذربایجان
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*

کد سفر : ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۴۵

سفر : ۵ روزه

۵,۸۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین