تورها

راه پیمایی و کوه پیمایی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۸
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۲۷/۴۷۲۸ هلن تا قشلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۳۹/۴۷۴۰ هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۴۱/۴۷۴۲ هلن تا قشلاق لیلنبه - خانه محلی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
کردستان - کرمانشاه ۴۸۳۸/۴۸۴۳/۴۸۴۴ پالنگان تا اورامانات و مریوان- هتل 3* - اتوبوس VIP
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۴ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۳۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
طبیعت گردی-خوزستان
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳

سفر : ۴ روزه

۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا قشلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
چهارمحال و بختیاری
هلن تا قشلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۷۲۶/۴۷۲۷/۴۷۲۸

سفر : ۳.۵ روزه

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
چهارمحال و بختیاری
هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۷۲۶/۴۷۳۹/۴۷۴۰

سفر : ۳.۵ روزه

۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا قشلاق لیلنبه - خانه محلی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
چهارمحال و بختیاری
هلن تا قشلاق لیلنبه - خانه محلی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۷۲۶/۴۷۴۱/۴۷۴۲

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پالنگان تا اورامانات و مریوان- هتل 3* -  اتوبوس VIP
کردستان - کرمانشاه
پالنگان تا اورامانات و مریوان- هتل 3* - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۸۳۸/۴۸۴۳/۴۸۴۴

سفر : ۴ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین