تورها

راه پیمایی و کوه پیمایی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۵۲۵۹ پیمایش خلخال به اسالم - کلبه های ییلاقی درجه3 - وسیله نقلیه توریستی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۲.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
مازندران | لفور ۴۳۹۴/۴۳۹۵/۵۴۰۳ تور آبشار اسکلیم و پارک جنگلی جوارم
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
موجود ۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
پیمایش خلخال به اسالم - کلبه های ییلاقی درجه3 - وسیله نقلیه توریستی
اردبیل - گیلان
پیمایش خلخال به اسالم - کلبه های ییلاقی درجه3 - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۹۴۴/۱۶۷۴/۵۲۵۹

سفر : ۲.۵ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور آبشار اسکلیم و پارک جنگلی جوارم
مازندران | لفور
تور آبشار اسکلیم و پارک جنگلی جوارم

کد سفر : ۴۳۹۴/۴۳۹۵/۵۴۰۳

سفر : ۲ روزه

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین