تورها

تورهای یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود.

این نوع از تورها به طورِ معمول در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

 


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۴ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۵ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۶ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۷ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
مازندران - سوادکوه ۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۲۸ جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
مازندران - سوادکوه ۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۲۹ جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
مازندران - سوادکوه ۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۳۰ جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
مازندران - سوادکوه ۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۳۱ جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
اراک - محلات ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۲ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
اراک - محلات ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۳ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
اراک - محلات ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۴ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
اراک - محلات ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۵ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۶ کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۷ کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۸ کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۹ کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۰ کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۱ کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۲ کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۳ کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
مرداب هسل - پیاده‌روی
مازندران - چالوس
مرداب هسل - پیاده‌روی

کد سفر : ۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۴

سفر : ۱ روزه

۱۷۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل راش - پیاده‌روی
مازندران - سوادکوه
جنگل راش - پیاده‌روی

کد سفر : ۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۲۸

سفر : ۱ روزه

۱۸۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
اراک - محلات
آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر

کد سفر : ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۲

سفر : ۱ روزه

۱۷۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر مرنجاب
اصفهان - آران و بیدگل
کویر مرنجاب

کد سفر : ۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۶

سفر : ۱ روزه

۱۸۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
اصفهان - آران و بیدگل
کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد

کد سفر : ۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۰

سفر : ۱ روزه

۱۸۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین