تورها

تور های یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود.

این نوع از تورها به طورِ معمول در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

 


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اراک - محلات ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۲۸۵۲ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۱
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۸۵۴ کویر مرنجاب
۱۷۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۱
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۹۲۱ کویر مرنجاب
۱۷۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۹۲۲ کویر مرنجاب
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۱۵
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۹۲۳ کویر مرنجاب
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۲
اراک - محلات ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۲۹۲۴ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
اراک - محلات ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۲۹۲۵ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۱۵
اراک - محلات ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۲۹۲۶ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۲
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۲۹۲۷ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۱
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۲۹۲۸ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۲۹۲۹ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۱۵
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۲۹۳۰ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۲
مازندران ۲۷۱۲/۲۷۱۳/۲۹۳۱ یوش و بلده
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
مازندران ۲۷۱۲/۲۷۱۳/۲۹۳۲ یوش و بلده
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۱۵
مازندران ۲۷۱۲/۲۷۱۳/۲۹۳۳ یوش و بلده
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۲
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
اراک - محلات
آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر

کد سفر : ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۲۸۵۲

سفر : ۱ روزه

۱۶۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر مرنجاب
اصفهان - آران و بیدگل
کویر مرنجاب

کد سفر : ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۸۵۴

سفر : ۱ روزه

۱۷۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مرداب هسل - پیاده‌روی
مازندران - چالوس
مرداب هسل - پیاده‌روی

کد سفر : ۴۳۹/۱۲۶۴/۲۹۲۷

سفر : ۱ روزه

۱۶۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
یوش و بلده
مازندران
یوش و بلده

کد سفر : ۲۷۱۲/۲۷۱۳/۲۹۳۱

سفر : ۱ روزه

۱۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین