تورها

تورهای یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود.

این نوع از تورها به طورِ معمول در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

 


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ماسوله ۴۸۴/۱۳۳۱/۴۸۱۵ قدم بر دوش خانه‌ها
۸۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۳
ماسوله ۴۸۴/۱۳۳۱/۴۸۱۶ قدم بر دوش خانه‌ها
۸۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۸
ییلاقات رودبار ۴۲۱۶/۴۲۱۷/۴۸۲۰ دریاچه عروس
۷۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۳
ییلاقات رودبار ۴۲۱۶/۴۲۱۷/۴۸۲۱ دریاچه عروس
۷۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۴
ییلاقات رودبار ۴۲۱۶/۴۲۱۷/۴۸۲۲ دریاچه عروس
۷۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۱
لفور | هفت آبشار ۴۳۲/۱۲۴۷/۴۸۲۳ به رنگ آب | یکروزه هفت آبشار لفور
۸۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۳
لفور | هفت آبشار ۴۳۲/۱۲۴۷/۴۸۲۴ به رنگ آب | یکروزه هفت آبشار لفور
۸۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۸
تور کاشان ۴۷۹/۱۳۲۱/۴۸۲۷ آیینه تمام نمای تاریخ
۷۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۴
تور کاشان ۴۷۹/۱۳۲۱/۴۸۲۸ آیینه تمام نمای تاریخ
۷۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۱
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۴۸۲۹ مرداب هسل - پیاده‌روی
۸۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۱
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۴۸۳۰ مرداب هسل - پیاده‌روی
۸۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۸
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
قدم بر دوش خانه‌ها
ماسوله
قدم بر دوش خانه‌ها

کد سفر : ۴۸۴/۱۳۳۱/۴۸۱۵

سفر : ۱ روزه

۸۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دریاچه عروس
ییلاقات رودبار
دریاچه عروس

کد سفر : ۴۲۱۶/۴۲۱۷/۴۸۲۰

سفر : ۱ روزه

۷۴۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
به رنگ آب | یکروزه هفت آبشار لفور
لفور | هفت آبشار
به رنگ آب | یکروزه هفت آبشار لفور

کد سفر : ۴۳۲/۱۲۴۷/۴۸۲۳

سفر : ۱ روزه

۸۴۸,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آیینه تمام نمای تاریخ
تور کاشان
آیینه تمام نمای تاریخ

کد سفر : ۴۷۹/۱۳۲۱/۴۸۲۷

سفر : ۱ روزه

۷۴۸,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مرداب هسل - پیاده‌روی
مازندران - چالوس
مرداب هسل - پیاده‌روی

کد سفر : ۴۳۹/۱۲۶۴/۴۸۲۹

سفر : ۱ روزه

۸۴۸,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین