تورها

اکو کمپینگ

کاربر گرامی شما در این صفحه با انواع فعالیت های کوه پیمایی / کمپینگ / سافاری آشنا می شوید و می توانید در این بخش بخوبی سفر خود را براساس فعالیت ورزشی تعریف شده پیدا نمایید .


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۷ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۹
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۱۱/۴۷۱۲ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۱۹
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۲ دشت سوسن، شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۴ دشت سوسن، شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۱
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۵ دشت سوسن، شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۸
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۲۷/۴۷۲۸ هلن تا ییلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
طبیعت گردی-خوزستان
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP
طبیعت گردی-خوزستان
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP

کد سفر : ۱۹۰/۴۷۱۱/۴۷۱۲

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دشت سوسن، شوشتر کمپ سوزا  اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
طبیعت گردی-خوزستان
دشت سوسن، شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )

کد سفر : ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۲

سفر : ۵.۵ روزه

۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا ییلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
چهارمحال و بختیاری
هلن تا ییلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۷۲۶/۴۷۲۷/۴۷۲۸

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین