تورها

اکو کمپینگ

کاربر گرامی شما در این صفحه با انواع فعالیت های کوه پیمایی / کمپینگ / سافاری آشنا می شوید و می توانید در این بخش بخوبی سفر خود را براساس فعالیت ورزشی تعریف شده پیدا نمایید .


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کمپینگ ۳۳۹۱/۳۳۹۳/۳۳۹۹ سردگاه - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
کمپینگ ۳۳۹۱/۳۳۹۲/۳۴۰۰ مازیچال - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۷
کمپینگ ۳۳۹۱/۳۳۹۴/۳۴۰۱ دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
سردگاه - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
کمپینگ
سردگاه - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP

کد سفر : ۳۳۹۱/۳۳۹۳/۳۳۹۹

سفر : ۲ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مازیچال - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
کمپینگ
مازیچال - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP

کد سفر : ۳۳۹۱/۳۳۹۲/۳۴۰۰

سفر : ۲ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP
کمپینگ
دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۹۱/۳۳۹۴/۳۴۰۱

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین