تورها

تورهای داخلی نوروز 99

تعطیلات نوروز، بهترین فرصت برای همنشینی و همراهی با عزیزانمان است و سفر زمانی برای کسب تجربه‌های شیرین و دلچسب. نوروز 99 را همراه با کلوت از دشت‌های سرسبز ترکمن صحرا و پهنه‌ی بی‌نظیر کویر طبس و کویر مصر گرفته تا خواف و نشتیفان و ایلام و دشت سبز خوزستان سفر می‌کنیم و غرب شگفت‌انگیز را در کرمانشاه جست‌وجو می‌کنیم و در مسیرمان به‌سمت قشم و چابهار از کرمان و شیراز و بوشهر، گذر خواهیم کرد.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۸۷۰ افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۰ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۱ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۲ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۳ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۰۶۴ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
توجه: تور چارتر است
تکمیل ۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۰۶۵ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۰۶۶ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۰
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۶۸ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۶۹ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۷۰ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۷۱ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۳ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۴ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۵ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
کرمان و شهداد ۸۴/۳۰۸۸/۳۰۹۰ کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
خوزستان ۳۸۴/۳۰۸۷/۳۰۹۱ ایذه و دشت سوسن
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۳۰۹۲ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۳۰۹۳ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۰۹۴ ترکمن صحرا - هتل
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۶ تور دور هرمز | قطار
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۷ تور دور هرمز | قطار
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۸ تور دور هرمز | قطار
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
تور ایلام ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۰ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
تور ایلام ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۱ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
بوشهر ۳۹۱/۱۲۱۰/۳۱۱۰ بوشهر و سیراف - هتل
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۶.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۱۱۱ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۱۳ سر یزد - هتل سنتی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۱۴ سر یزد - هتل سنتی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۱۵ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۱۶ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۱۷ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۱۸ سر یزد - هتل سنتی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۱۱۹ ترکمن صحرا - هتل
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۲۰
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۳۱۵۲ افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
کرانه ها ۳۱۲۱/۳۱۲۳/۳۱۵۷ نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا
۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
فارس - شیراز ۳۹۴/۱۲۱۴/۳۱۶۵ پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
فارس - شیراز ۳۹۴/۱۲۱۴/۳۱۶۶ پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
فارس - شیراز ۳۹۴/۲۱۳۶/۳۱۶۷ شیراز و اقلید - قطار
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
فارس - شیراز ۳۹۴/۲۱۳۶/۳۱۶۸ شیراز و اقلید - قطار
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۹
کهگیلویه و بویراحمد ۳۱۶۹/۳۱۷۰/۳۱۷۱ یاسوج - هتل
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
کهگیلویه و بویراحمد ۳۱۶۹/۳۱۷۰/۳۱۷۲ یاسوج - هتل
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۱۷۴ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۱۷۵ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۱۸۴ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۱۸۵ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
کرمان و شهداد ۸۴/۳۰۸۸/۳۱۹۰ کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۳۱۹۱ افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۱۹۲ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۱۹۳ ترکمن صحرا - هتل
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
خوزستان ۳۸۴/۳۱۹۴/۳۱۹۵ خوزستان - قطار - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
خوزستان ۳۸۴/۳۱۹۶/۳۱۹۷ شوش - اهواز - خرمشهر - خرم‌آباد | هتل
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
خوزستان ۳۸۴/۳۱۹۶/۳۱۹۸ شوش - اهواز - خرمشهر - خرم‌آباد | هتل
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
خوزستان ۳۸۴/۳۱۹۶/۳۱۹۹ شوش - اهواز - خرمشهر - خرم‌آباد | هتل
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
تور کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۱ کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
تور کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۲ کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۹
تور کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۳ کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۲-۱۶
تور کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۴ کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
زنجان | کردستان ۱۹۰۲/۱۹۰۳/۳۲۳۶ شلماش تا گراوان - هتل
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
زنجان | کردستان ۱۹۰۲/۱۹۰۳/۳۲۳۷ شلماش تا گراوان - هتل
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۲۵۰ سر یزد - هتل سنتی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۳۲۵۵/۳۲۵۷ قشم گردی کامل - اقامتگاه سنتی - قطار
۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۶.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
بوشهر ۳۹۱/۱۲۱۰/۳۲۶۵ بوشهر و سیراف - هتل
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
کویر مصر
افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۸۷۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - هتل - هوایی

کد سفر : ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۰

سفر : ۴ روزه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۰۶۴

سفر : ۵.۵ روزه

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
توجه: تور چارتر استجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
چابهار
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی

کد سفر : ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۶۸

سفر : ۴ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی
طبس
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی

کد سفر : ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۳

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری
کرمان و شهداد
کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری

کد سفر : ۸۴/۳۰۸۸/۳۰۹۰

سفر : ۴ روزه

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ایذه و دشت سوسن
خوزستان
ایذه و دشت سوسن

کد سفر : ۳۸۴/۳۰۸۷/۳۰۹۱

سفر : ۵.۵ روزه

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خراسان کهن - اقامتگاه سنتی
خواف و نشتیفان
خراسان کهن - اقامتگاه سنتی

کد سفر : ۴۲۷/۱۲۲۹/۳۰۹۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - هتل
گلستان
ترکمن صحرا - هتل

کد سفر : ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۰۹۴

سفر : ۳ روزه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور دور هرمز | قطار
هرمز
تور دور هرمز | قطار

کد سفر : ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۶

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۷۴۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
تور ایلام
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل

کد سفر : ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۰

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بوشهر و سیراف - هتل
بوشهر
بوشهر و سیراف - هتل

کد سفر : ۳۹۱/۱۲۱۰/۳۱۱۰

سفر : ۶.۵ روزه

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سر یزد - هتل سنتی
تور یزد
سر یزد - هتل سنتی

کد سفر : ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۱۳

سفر : ۳ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
یزد - خرانق - کویر کاراکال
تور یزد
یزد - خرانق - کویر کاراکال

کد سفر : ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۱۵

سفر : ۳ روزه

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا
کرانه ها
نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا

کد سفر : ۳۱۲۱/۳۱۲۳/۳۱۵۷

سفر : ۷ روزه

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی
فارس - شیراز
پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی

کد سفر : ۳۹۴/۱۲۱۴/۳۱۶۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شیراز و اقلید - قطار
فارس - شیراز
شیراز و اقلید - قطار

کد سفر : ۳۹۴/۲۱۳۶/۳۱۶۷

سفر : ۴ روزه

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
یاسوج - هتل
کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج - هتل

کد سفر : ۳۱۶۹/۳۱۷۰/۳۱۷۱

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تنگه شیرز تا دره خزینه
لرستان
تنگه شیرز تا دره خزینه

کد سفر : ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۱۷۴

سفر : ۳ روزه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خوزستان - قطار - هتل
خوزستان
خوزستان - قطار - هتل

کد سفر : ۳۸۴/۳۱۹۴/۳۱۹۵

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شوش - اهواز - خرمشهر - خرم‌آباد | هتل
خوزستان
شوش - اهواز - خرمشهر - خرم‌آباد | هتل

کد سفر : ۳۸۴/۳۱۹۶/۳۱۹۷

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
تور کردستان
کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل

کد سفر : ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۱

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شلماش تا گراوان - هتل
زنجان | کردستان
شلماش تا گراوان - هتل

کد سفر : ۱۹۰۲/۱۹۰۳/۳۲۳۶

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
قشم گردی کامل - اقامتگاه سنتی - قطار
قشم، هرمز و هنگام
قشم گردی کامل - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۱۰۷/۳۲۵۵/۳۲۵۷

سفر : ۶.۵ روزه

۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین