تورها

اکو سافاری


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
غواصی ۱۸۲۹/۱۸۳۰/۱۸۳۴ غواصی و اکوسافاری
۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۸
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰ بخش مرکزی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲ بخش جنوبی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۴ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۶ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
غواصی و اکوسافاری
غواصی
غواصی و اکوسافاری

کد سفر : ۱۸۲۹/۱۸۳۰/۱۸۳۴

سفر : ۱ روزه

۴۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش مرکزی
بیابان لوت
بخش مرکزی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰

سفر : ۵ روزه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش جنوبی
بیابان لوت
بخش جنوبی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲

سفر : ۵ روزه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت

کد سفر : ۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۴

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی

کد سفر : ۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۶

سفر : ۲ روزه

۴۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین