تورها

اکو سافاری


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اکو سافاری ۳۴۰۵/۳۹۸۴/۴۰۸۲ سافاری کویر مصر تا چشمه شتری- اقامتگاه بوم گردی - خودروی سافاری شخصی
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۰-۲۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
سافاری کویر مصر تا چشمه شتری- اقامتگاه بوم گردی - خودروی سافاری شخصی
اکو سافاری
سافاری کویر مصر تا چشمه شتری- اقامتگاه بوم گردی - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۹۸۴/۴۰۸۲

سفر : ۳ روزه

۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین