تورها

اکو سافاری


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
بوشهر ۴۶۸۰/۴۶۸۱/۴۶۸۸ سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 8.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
بوشهر- هرمزگان ۴۶۸۲/۴۶۸۳/۴۶۸۹ سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
سیستان و بلوچستان- کرمان-یزد ۴۶۹۹/۴۷۰۰/۴۷۰۱ سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)
۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 11.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز.
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
فارس - بوشهر ۴۷۴۵/۴۷۴۶/۴۷۴۷ سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.560.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
بوشهر - چهار محال و بختیاری ۴۷۴۸/۴۷۴۹/۴۷۵۱ سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.340.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)
بوشهر
سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۸۰/۴۶۸۱/۴۶۸۸

سفر : ۵ روزه

۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 8.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان  - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز
بوشهر- هرمزگان
سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز

کد سفر : ۴۶۸۲/۴۶۸۳/۴۶۸۹

سفر : ۵ روزه

۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)
سیستان و بلوچستان- کرمان-یزد
سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۹۹/۴۷۰۰/۴۷۰۱

سفر : ۶ روزه

۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 11.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت
فارس - بوشهر
سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۷۴۵/۴۷۴۶/۴۷۴۷

سفر : ۳ روزه

۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.560.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت
بوشهر - چهار محال و بختیاری
سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۷۴۸/۴۷۴۹/۴۷۵۱

سفر : ۳ روزه

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.340.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین