تورها

اکو سافاری


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
گیلان ۳۴۰۵/۳۴۰۶/۴۴۱۵ سافاری آسمانسرا - کمپ ییلاقی کلوت- خودروی سافاری شخصی
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 1.500.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۰۳
ارومیه ۴۴۳۴/۴۴۳۵/۴۴۳۶ سافاری ارومیه و تخت سلیمان/ هتل 4*- خانه محلی-سافاری شخصی
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ ۴.2۰۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۴ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۰۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
سافاری آسمانسرا - کمپ ییلاقی کلوت- خودروی سافاری شخصی
گیلان
سافاری آسمانسرا - کمپ ییلاقی کلوت- خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۴۰۶/۴۴۱۵

سفر : ۲ روزه

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 1.500.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
سافاری ارومیه و تخت سلیمان/ هتل 4*- خانه محلی-سافاری شخصی
ارومیه
سافاری ارومیه و تخت سلیمان/ هتل 4*- خانه محلی-سافاری شخصی

کد سفر : ۴۴۳۴/۴۴۳۵/۴۴۳۶

سفر : ۴ روزه

۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ ۴.2۰۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین