تورها

100


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور کانادا تابستان 99 ۸۶/۱۷۲۴/۱۸۴۶ تور کانادا تابستان 99
5950$ (500$ تخفیف تا پایانِ خرداد ماه)
موجود ۱۷ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۲ ازمیر و آلاچاتی
530$
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۳
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳ ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۴۶ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
به زودی اعلام می گردد
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۶
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۱۹/۳۲۴۷ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*
به زودی اعلام می گردد
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۱۹/۳۲۴۸ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*
به زودی اعلام می گردد
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۶
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
به زودی اعلام می گردد
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تور کانادا تابستان 99
تور کانادا تابستان 99
تور کانادا تابستان 99

کد سفر : ۸۶/۱۷۲۴/۱۸۴۶

سفر : ۱۷ روزه

5950$ (500$ تخفیف تا پایانِ خرداد ماه)

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر و آلاچاتی
ترکیه غربی
ازمیر و آلاچاتی

کد سفر : ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۲

سفر : ۸ روزه

530$
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
جمهوری آذربایجان
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*

کد سفر : ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۴۶

سفر : ۵ روزه

به زودی اعلام می گردد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*
جمهوری آذربایجان
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*

کد سفر : ۱۵۳/۳۰۱۹/۳۲۴۷

سفر : ۵ روزه

به زودی اعلام می گردد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین