تورها

100


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
395$
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۳
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۳۲/۴۲۴۷ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
395$
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
سوئیس ۶۲۱/۲۰۲۱/۴۲۴۹ لوزان
890 یورو
۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۳-۱۹
ویتنام ۱۴۵/۲۰۳۶/۴۳۰۱ هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
995$
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۴
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
جمهوری آذربایجان
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*

کد سفر : ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰

سفر : ۵ روزه

395$
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان
سوئیس
لوزان

کد سفر : ۶۲۱/۲۰۲۱/۴۲۴۹

سفر : ۵ روزه

890 یورو
۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۲۰۳۶/۴۳۰۱

سفر : ۸ روزه

995$
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین