تورها

50


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
طبیعت گردی-گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۹۲۲ ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۷-۳۰
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
طبیعت گردی-گلستان
ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25

کد سفر : ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۹۲۲

سفر : ۳ روزه

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین