تورهای دور اروپای (اقتصادی)

تورهای دور اروپای (اقتصادی)


تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی) | 29 روز از دی |

در تور اقتصادی دور اروپا سفری می‌کنیم به ده کشور اروپایی و از آکروپولیسِ یونان تا ونیزِ ایتالیا و خیابان‌های سوییس را زیرپا می‌گذاریم و با برج ایفل، عکس یادگاری می‌گیریم و در عبور از باغ‌های گل در هلند به بلژیک، آلمان و چک خواهیم رفت و خاطرات اتریش و مجارستان را در فکر و ذهنمان ثبت و ضبط می‌کنیم.


مشخصات سفر

نوع سفر/فعالیت
سبک
سطح خدمات
ویزا
شینگن
حمل و نقل اصلی
حمل و نقل محلی
اقامت
- - -
پذیرایی
46 وعده با کلوت - 39 وعده با گردشگر
گروه اجرا
بیمه
مدت
29 روز
محل حرکت
تهران - فرودگاه بین المللی امام خمینی سالن پرواز های خروجی
بهترین فصل
-

سایر تاریخ های اجرای این تور

جاذبه های این سفر

برنامه سفر

بامداد روز جمعه 97/12/24 پرواز به استانبول ترکیه وبعداز رسیدن به استانبول بلافاصله حرکت توسط اتوبوس به طرف مرز یونان( 8 ساعت راه ) و اقامت در شهر تسالونیکی یونان؛
روز اول
حرکت به طرف آتن و دیدار تنگه ترموپیل و یادمان شاه جنگ ایرانیان در یونان و عصر رسیدن به آتن و تحویل اطاق و اقامت در آتن ؛
روز دوم
دیدار آتن و تپه آکروپلیس - معبد پارتنون- پلاکا - میدان سینداقما - آمفی تاتردیونسیوس - ساختمان پارلمان - شب گذرانی ووقت آزاد در شهر آتن- اقامت آتن؛
روز سوم
حرکت به طرف دماغه سونیون و دیدار جاده زیبا و سواحل زیبای یونان ، ورزشگاه تاریخی آتن و اقامت در آتن ؛
روز چهارم
حرکت به طرف بندر پاترای و دیدار روستای کوهستانی دلفی در مسیر - ساعت 18:00حرکت با کشتی کروزازبندرپاترای یونان به طرف بندر آنکونا درایتالیا -اقامت شب در کابین 4 نفره کشتی(24ساعت درکشتی کروز)؛
روز پنجم
ساعت 17:00 دربندرآنکونا - حرکت به رم ( 5ساعت راه)-اقامت شب در رم؛
روز ششم
بافت تاریخی رم؛دیدارآمفی تئاترکلوسئوم چشمه عشاق - میدان وفواره نوونا - معبد پانتئون - اقامت رم؛
روز هفتم
کلیسای سنت پیترو میدان واتیکان- موزه ونمازخانه سیستین واتیکان- نقاشی آفرینش آدم و قضاوت نهایی میکل آنژدر کلیسای سیستین - اقامت رم؛
روز هشتم
حرکت به شهر پیزا (4 ساعت راه)- دیدار برج کج پیزا و ادامه مسیر به فلورانس(2 ساعت راه ) و اقامت فلورانس؛
روز نهم
دیدار فلورانس: پل وکیو– میدان سینیوریتا- مجسمه داوود روی تپه میکل آنژ- کلیسای دلفیوره وبرج جیوتو و بعد از ظهر حرکت به طرف شهر ونیز (5 ساعت راه )و اقامت حومه ونیز؛
روز دهم
دیدارکلیسای سن مارکو،پل ریالتو، کانال بزرگ ،گاندولا سواری با هزینه شخصی و اقامت حومه ونیز؛
روز یازدهم
حرکت به طرف سوئیس (8 ساعت راه)- دیدار جاده های بسیار زیبای کوهستانی در دامنه های کوه آلپ - دریاچه های لوگانو و....- اقامت زوریخ؛
روز دوازدهم
دیدارآبشارراین بزرگترین آبشار اروپا - دریاچه زوریخ – رودخانه لیمات - ایستگاه راه آهن مرکزی زوریخ - ویترین گردی در بانهوف گرانترین خیابان اروپا - اقامت زوریخ؛
روز سیزدهم
حرکت به پاریس 10ساعت راه - اقامت پاریس؛
روز چهاردهم
موزه لوور- کلیسای نوتردام ومحله سوربن - بام پاریس وتپه مونتمارتر- کلیسای سکروکر- اقامت پاریس؛
روز پانزدهم
مجموعه کاخها و باغهای سلطنتی ورسای – خیابان شانزلیزه – میدان کنکورد – میدان اتوال – طاق نصرت پیروزی یا تریومف دیدار برج ایفل - اقامت پاریس؛
روز شانزدهم
وقت آزاد جهت بازدیدهای سلیقه ای وتفریحی مانند دیزنی لند - اقامت پاریس؛
روز هفدهم
حرکت به بلژیک - دیدار اتمیوم ومینی یوروپ - میدان گراند پالاس- اقامت بروکسل ؛
روز هجدهم
حرکت به آمستردام - دیدارباغ گل ککنهف بزرگترین باغ گل هلند - اقامت آمستردام ؛
روز نوزدهم
دیدار میدان دام و مرکز شهر آمستردام - کانال سواری وگشت آبی آمستردام- اقامت آمستردام؛
روز بیستم
حرکت به برلین (10 ساعت راه ) - اقامت برلین ؛
روز بیست و یکم
دیدار دیواربرلین- ستون پیروزی یا زیگه سویله - دروازه براندنبورگ نماد اتحاد آلمان شرقی وغربی ،برج مخابراتی برلین و وقت آزاد جهت خرید - اقامت برلین؛
روز بیست و دوم
وقت آزاد و صرف ناهار در برلین - حرکت به پراگ پایتخت جمهوری چک 5 ساعت راه - اقامت پراگ؛
روز بیست و سوم
دیداربافت قدیم پراگ - قلعه پراگ بزرگترین قلعه اروپا– کلیسای سنت ویتوس محل تاج گذاری شاهان - ساعت نجومی - لذت پیاده روی روی پل چارلز- اقامت پراگ؛
روز بیست و چهارم
حرکت به وین - خرید ازمرکز خرید مرزی زنوجما در مرز چک واتریش - اقامت وین؛
روز بیست و پنجم
دیدار بزرگترین موزه تاریخ طبیعی اروپا - کلیسای سنت استفان محل عروسی موتزارت - گشت در خیابان اشتفان پلازا - وقت آزاد جهت کنسرت کلاسیک وین - اقامت وین؛
روز بیست و ششم
دیدارباغ شونبراون - موزه تاریخ هنر - مجسمه ومیدان ماریا ترزا- اقامت وین ؛
روز بیست و هفتم
حرکت به طرف بوداپست (4 ساعت راه)- دیدار مرکز شهر بوداپست و پل زنجیری چاین و رود دانوب و ...- اقامت در بوداپست ؛
روز بیست و هشتم
دیدار مجسمه آزادی و میدان قهرمانان و قلعه ماهیگیران بوداپست و عصر حرکت به طرف فرودگاه و ساعت 18 پرواز به طرف ایران.
روز بیست و نهم

پذیرای ها و محل اقامت

روز صبحانه ناهار شام اقامت
مکان توسط مکان توسط مکان توسط محل
روز اول -- -- رستوران گردشگر رستوران گردشگر
-
روز دوم هتل 4 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز سوم هتل 4 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز چهارم هتل 4 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز پنجم هتل 4 ستاره کلوت رستوران کلوت کشتی کروز کلوت
-
روز ششم کشتی کروز کلوت کشتی کروز کلوت رستوران گردشگر
-
روز هفتم هتل 3 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز هشتم هتل 3 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز نهم هتل 3 ستاره کلوت رستوران گردشگر رستوران گردشگر
-
روز دهم هتل 3 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز یازدهم هتل 3 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز دوازدهم هتل 3 ستاره کلوت رستوران گردشگر رستوران گردشگر
-
روز سیزدهم هتل 3 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز چهاردهم هتل 3 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز پانزدهم هتل 4 ستاره کلوت رستوران گردشگر رستوران گردشگر
-
روز شانزدهم هتل 4 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز هفدهم هتل 4 ستاره کلوت رستوران گردشگر رستوران گردشگر
-
روز هجدهم هتل 4 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز نوزدهم هتل 3 ستاره کلوت رستوران گردشگر رستوران گردشگر
-
روز بیستم هتل 4 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز بیست و یکم هتل 4 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز بیست و دوم هتل 4 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز بیست و سوم هتل 4 ستاره کلوت رستوران گردشگر رستوران گردشگر
-
روز بیست و چهارم هتل 3 ستاره کلوت رستوران گردشگر رستوران گردشگر
-
روز بیست و پنجم هتل 3 ستاره کلوت رستوران کلوت رستوران گردشگر
-
روز بیست و ششم هتل 3 ستاره کلوت رستوران گردشگر رستوران گردشگر
-
روز بیست و هفتم هتل 3 ستاره کلوت هتل 3 ستاره گردشگر رستوران گردشگر
-
روز بیست و هشتم هتل 3 ستاره کلوت رستوران گردشگر رستوران گردشگر
-
روز بیست و نهم هتل 4 ستاره کلوت رستوران گردشگر -- -- -

لوازم ضروری سفر

لوازم پیشنهادی سفر

  • کفش کتانی

نکات این سفر

تورهای مشابه

آیا امکان پرداخت آفلاین وجود دارد؟


نوع سفر نام بانک شماره کارت به نام
سفرهای داخلی بانک ملت 6104337794008944 سیده زهرا نبی زاده تبریزی
سفرهای داخلی بانک گردشگر 5054161002342925 حمید رضا فامیل روحانی
سفرهای خارجی بانک تجارت 5859831055112709 سیده زهرا نبی زاده تبریزی
خرید-رزرو آنلاین