تورها

کوله تو بردار بریم!

تورهای دوستانه‌ی کلوت دسته‌ای از تورهای طبیعت‌گردی و فرهنگی مختص گروه سنی جوانان هستند. این گروه از تورها در بازه‌ی ‌زمانی کوتاه‌تری نسبت به سایر تورهای کلوت اجرا می‌شوند. هزینه‌ی اقامت و سطح خدمات در این گروه، اقتصادی درنظر گرفته شده است. 

آبشار میلاش - اقامتگاه بوم گردی - میدل باس توریستی
گیلان - املش
آبشار میلاش - اقامتگاه بوم گردی - میدل باس توریستی

کد سفر : ۳۴۶۴/۳۴۶۶/۳۴۶۷

سفر : ۲ روزه

۵۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی
گیلان - ماسال
ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی

کد سفر : ۷۲۱/۱۵۳۷/۳۴۶۹

سفر : ۲روزه

۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
گیلان - املش
۳۴۶۴/۳۴۶۶/۳۴۶۷ آبشار میلاش - اقامتگاه بوم گردی - میدل باس توریستی
۵۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
گیلان - ماسال
۷۲۱/۱۵۳۷/۳۴۶۹ ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
گیلان - املش ۳۴۶۴/۳۴۶۶/۳۴۶۷
آبشار میلاش - اقامتگاه بوم گردی - میدل باس توریستی
۵۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۳۴۶۹
ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی