تورها

سلامت

تورهای سلامت کلوت دسته‌ای از تورهای گردشگری هستند که با عنوان توریسم سلامت، گردشگری سلامت یا توریسم درمانی اجرا می‌شوند. این گروه از تورهای کلوت به بازدید از آب‌گرم‌های معدنی، موسیقی درمانی، یوگا و ریلکسیشن در مناطق طبیعی مثل جنگل، کوهستان، کویر و ساحل اختصاص دارند. 


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی