تورها

سلامت

تورهای سلامت کلوت دسته‌ای از تورهای گردشگری هستند که با عنوان توریسم سلامت، گردشگری سلامت یا توریسم درمانی اجرا می‌شوند. این گروه از تورهای کلوت به بازدید از آب‌گرم‌های معدنی، موسیقی درمانی، یوگا و ریلکسیشن در مناطق طبیعی مثل جنگل، کوهستان، کویر و ساحل اختصاص دارند. 

دامنه های درفک
یوگا در طبیعت
دامنه های درفک

کد سفر : ۳۴۵۶/۳۴۵۷/۳۴۵۸

سفر : ۱ روزه

۴۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
یوگا در طبیعت
۳۴۵۶/۳۴۵۷/۳۴۵۸ دامنه های درفک
۴۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
یوگا در طبیعت ۳۴۵۶/۳۴۵۷/۳۴۵۸
دامنه های درفک
۴۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی