تورها

رفتینگ

گروه تورهای رفتینگ یا قایق رانی در رودخانه های خروشان  تور هایی هستند که قالبا" براساس فعالیت رفتینگ یا کایاک و یا قایق رانی در  مسیر های صعب العبور  رودخانه ای کمک بیش طولانی  با درجات سختی مختلف برای لذت بردن بیشتر فرد شرکت کننده  از پیرامون خود در  رودخانههای مجاور  کوهستانی،  جنگلی ، ییلاقات ،  حاشیه رودخانه ها در مجاورت مسیر های عشایر،  تدارک دیده شده است . این گونه از تور ها می تواند در خارج ازکشور ایران  نیز برگذار شود . 


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی