تورها

تورهای ویژه

تورهای ویژه در کلوت به تورهایی گفته می‌شود که در داخل و خارج از کشور در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف با ارائه‌ی خدمات ویژه برگزار می‌شوند. ویژگی این سفرهای خاص، حضور پررنگ میهمانان قدیمی و اعضای باتجربه‌ی تیم عملیات کلوت و برگزاری مراسم آیینی و موسیقی مناطق به‌شکل زنده در آن‌هاست. معمولاً این رویدادها، یک‌بار در سال در آن مقصد خاص اجرا می‌شوند.

رویداد هورامان - خانه محلی/هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
رویداد کردستان/کرمانشاه
رویداد هورامان - خانه محلی/هتل*3 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۴۲۸/۳۴۲۹/۳۴۳۰

سفر : ۴.۵ روزه

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
نئور سوباتان -  کمپ پلاس/هتل *4 - اتوبوس(25) VIP
رویداد اردبیل - گیلان
نئور سوباتان - کمپ پلاس/هتل *4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۴/۳۷۳۰

سفر : ۴.۵ روزه

۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
رویداد اردبیل - گیلان
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹

سفر : ۳.۵ روزه

۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP
رویداد اردبیل - گیلان
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد کردستان/کرمانشاه
۳۴۲۸/۳۴۲۹/۳۴۳۰ رویداد هورامان - خانه محلی/هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
رویداد اردبیل - گیلان
۳۳۳۱/۳۳۳۴/۳۷۳۰ نئور سوباتان - کمپ پلاس/هتل *4 - اتوبوس(25) VIP
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۲
رویداد اردبیل - گیلان
۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹ رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
رویداد اردبیل - گیلان
۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰ رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد کردستان/کرمانشاه ۳۴۲۸/۳۴۲۹/۳۴۳۰
رویداد هورامان - خانه محلی/هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
رویداد اردبیل - گیلان ۳۳۳۱/۳۳۳۴/۳۷۳۰
نئور سوباتان - کمپ پلاس/هتل *4 - اتوبوس(25) VIP
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۲
۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی