تورها

سافاری

این بخش از سایت کلوت  ویژه سفر های سافاری است، در این قسمت شما با سفر هایی آشنا می شوید که اساسا برای اجرای سفر نیاز به خودروی اختصاصی است که با توجه به نگرش شرکت کلوت شرکت کننده گان می توانند در صورت دارا بودن از این نوع وسیله نقلیه اختصاصی که دارای پارمتر های تعین شده ویزه سفر به مسیر های صعب العبور در محیط های طبیعت است، استفاده نمایند  درصورت نیاز نیز شرکت کلوت این خدمت را  می میتواند به همراهان بدون وسیله نقلیه اختصاصی، همراه با راننده مجرب و حرفه‌ای در قالب گروه‌های کوچک اختصاص نماید . مهمترین ویژگی این نوع از خدمات، سرعت بیشتر، لذت بیشتر رفاه، امنیت، بهداشت و تسریع در ارائه خدمات  در طول سفر ها خواهد بود بدیهی است این نوع از سفر ها می تواند از یک روز تا چندین روز و حتی هفته ها در داخل و خارج از کشور اجر اشود .

سافاری عمق لوت/شهداد/یزد - خانه محلی/ هتل سنتی/ کمپ - خودروی سافاری شخصی
کرمــان (*ویژه)
سافاری عمق لوت/شهداد/یزد - خانه محلی/ هتل سنتی/ کمپ - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۶۲۳/۴۶۲۴/۴۶۲۵

سفر : ۸ روزه

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت
کرمــان (*ویژه)
سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۶۲۳/۴۶۲۷/۴۶۲۸

سفر : ۵ روزه

۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 4.650.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت
فارس - بوشهر
سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۷۴۵/۴۷۴۶/۴۷۴۷

سفر : ۳ روزه

۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.560.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان  - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز
بوشهر- هرمزگان
سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز

کد سفر : ۴۶۸۲/۴۶۸۳/۴۶۸۹

سفر : ۵ روزه

۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)
بوشهر
سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۸۰/۴۶۸۱/۴۶۸۸

سفر : ۵ روزه

۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 8.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری جاسک کهنه- درک- گواتر /  خانه محلی/ هتل - پرواز/خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز ۱۴۰۲)
هرمزگان - سیستان و بلوچستان
سافاری جاسک کهنه- درک- گواتر / خانه محلی/ هتل - پرواز/خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۶۹۰/۴۶۹۱/۴۶۹۲

سفر : ۶ روزه

۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 12.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)
سیستان و بلوچستان- کرمان-یزد
سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۹۹/۴۷۰۰/۴۷۰۱

سفر : ۶ روزه

۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 11.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت
بوشهر - چهار محال و بختیاری
سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۷۴۸/۴۷۴۹/۴۷۵۱

سفر : ۳ روزه

۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.340.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کرمــان (*ویژه)
۴۶۲۳/۴۶۲۴/۴۶۲۵ سافاری عمق لوت/شهداد/یزد - خانه محلی/ هتل سنتی/ کمپ - خودروی سافاری شخصی
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۸ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۲۱
کرمــان (*ویژه)
۴۶۲۳/۴۶۲۷/۴۶۲۸ سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 4.650.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۲۲
فارس - بوشهر
۴۷۴۵/۴۷۴۶/۴۷۴۷ سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت
۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.560.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
بوشهر- هرمزگان
۴۶۸۲/۴۶۸۳/۴۶۸۹ سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز
۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
بوشهر
۴۶۸۰/۴۶۸۱/۴۶۸۸ سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 8.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
هرمزگان - سیستان و بلوچستان
۴۶۹۰/۴۶۹۱/۴۶۹۲ سافاری جاسک کهنه- درک- گواتر / خانه محلی/ هتل - پرواز/خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 12.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
سیستان و بلوچستان- کرمان-یزد
۴۶۹۹/۴۷۰۰/۴۷۰۱ سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)
۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 11.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز.
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
بوشهر - چهار محال و بختیاری
۴۷۴۸/۴۷۴۹/۴۷۵۱ سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.340.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کرمــان (*ویژه) ۴۶۲۳/۴۶۲۴/۴۶۲۵
سافاری عمق لوت/شهداد/یزد - خانه محلی/ هتل سنتی/ کمپ - خودروی سافاری شخصی
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۸ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۲۱
۴۶۲۳/۴۶۲۷/۴۶۲۸
سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 4.650.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۲۲
فارس - بوشهر ۴۷۴۵/۴۷۴۶/۴۷۴۷
سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت
۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.560.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
بوشهر- هرمزگان ۴۶۸۲/۴۶۸۳/۴۶۸۹
سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز
۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
بوشهر ۴۶۸۰/۴۶۸۱/۴۶۸۸
سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 8.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
هرمزگان - سیستان و بلوچستان ۴۶۹۰/۴۶۹۱/۴۶۹۲
سافاری جاسک کهنه- درک- گواتر / خانه محلی/ هتل - پرواز/خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 12.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
سیستان و بلوچستان- کرمان-یزد ۴۶۹۹/۴۷۰۰/۴۷۰۱
سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)
۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 11.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز.
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
بوشهر - چهار محال و بختیاری ۴۷۴۸/۴۷۴۹/۴۷۵۱
سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.340.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی