تورها

سافاری

این بخش از سایت کلوت  ویژه سفر های سافاری است، در این قسمت شما با سفر هایی آشنا می شوید که اساسا برای اجرای سفر نیاز به خودروی اختصاصی است که با توجه به نگرش شرکت کلوت شرکت کننده گان می توانند در صورت دارا بودن از این نوع وسیله نقلیه اختصاصی که دارای پارمتر های تعین شده ویزه سفر به مسیر های صعب العبور در محیط های طبیعت است، استفاده نمایند  درصورت نیاز نیز شرکت کلوت این خدمت را  می میتواند به همراهان بدون وسیله نقلیه اختصاصی، همراه با راننده مجرب و حرفه‌ای در قالب گروه‌های کوچک اختصاص نماید . مهمترین ویژگی این نوع از خدمات، سرعت بیشتر، لذت بیشتر رفاه، امنیت، بهداشت و تسریع در ارائه خدمات  در طول سفر ها خواهد بود بدیهی است این نوع از سفر ها می تواند از یک روز تا چندین روز و حتی هفته ها در داخل و خارج از کشور اجر اشود .

سافاری گرسماسر - بومگردی - خودروی سافاری شخصی
مازندران
سافاری گرسماسر - بومگردی - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۴۴۰/۴۴۴۱/۵۴۰۰

سفر : ۳ روزه

۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 6.390.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری کویر ورزنه و آبگرم ورتون - اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی
اصفهان
سافاری کویر ورزنه و آبگرم ورتون - اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۵۵۰/۴۵۸۱/۵۳۷۱

سفر : ۳ روزه

۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 4.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری گردنه خوش ییلاق- اقامتگاه بومگردی- خودروی سافاری شخصی
سمنان - شاهرود
سافاری گردنه خوش ییلاق- اقامتگاه بومگردی- خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۲۸۱۰/۴۴۷۸/۵۲۰۸

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری کویر چاه عروس - اقامتگاه بومگردی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی
اصفهان - کاشان
سافاری کویر چاه عروس - اقامتگاه بومگردی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۴۹۲/۴۴۹۴/۵۲۰۷

سفر : ۲ روزه

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 1.700.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری جنگل ابر- اقامتگاه بومگردی- خودرو سافاری شخصی
سمنان - شاهرود
سافاری جنگل ابر- اقامتگاه بومگردی- خودرو سافاری شخصی

کد سفر : ۲۸۱۰/۲۸۱۱/۵۲۱۰

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری ریگ جن، روستای آشتیان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی
اصفهــان
سافاری ریگ جن، روستای آشتیان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۵۸۳/۴۵۸۴/۵۲۱۱

سفر : ۳

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری کاراکال - اقامتگاه بوم گردی/ هتل سنتی - خودروی سافاری شخصی(ویژه شب چله)
یزد
سافاری کاراکال - اقامتگاه بوم گردی/ هتل سنتی - خودروی سافاری شخصی(ویژه شب چله)

کد سفر : ۴۵۵۳/۴۵۶۱/۵۲۱۴

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری کویر مصر - اقامتگاه سنتی - خودروی سافاری شخصی
اصفهان
سافاری کویر مصر - اقامتگاه سنتی - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۵۵۰/۴۵۵۱/۵۲۱۵

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت
کرمــان (*ویژه)
سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۶۲۳/۴۶۲۷/۵۲۱۶

سفر : ۵ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران
۴۴۴۰/۴۴۴۱/۵۴۰۰ سافاری گرسماسر - بومگردی - خودروی سافاری شخصی
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 6.390.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
اصفهان
۴۵۵۰/۴۵۸۱/۵۳۷۱ سافاری کویر ورزنه و آبگرم ورتون - اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 4.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
سمنان - شاهرود
۲۸۱۰/۴۴۷۸/۵۲۰۸ سافاری گردنه خوش ییلاق- اقامتگاه بومگردی- خودروی سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۶
اصفهان - کاشان
۴۴۹۲/۴۴۹۴/۵۲۰۷ سافاری کویر چاه عروس - اقامتگاه بومگردی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 1.700.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۷
سمنان - شاهرود
۲۸۱۰/۲۸۱۱/۵۲۱۰ سافاری جنگل ابر- اقامتگاه بومگردی- خودرو سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
اصفهــان
۴۵۸۳/۴۵۸۴/۵۲۱۱ سافاری ریگ جن، روستای آشتیان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳
۱۴۰۲-۰۸-۱۷
اصفهــان
۴۵۸۳/۴۵۸۴/۵۲۱۲ سافاری ریگ جن، روستای آشتیان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳
۱۴۰۲-۰۹-۱۵
یزد
۴۵۵۳/۴۵۶۱/۵۲۱۴ سافاری کاراکال - اقامتگاه بوم گردی/ هتل سنتی - خودروی سافاری شخصی(ویژه شب چله)
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۴
اصفهان
۴۵۵۰/۴۵۵۱/۵۲۱۵ سافاری کویر مصر - اقامتگاه سنتی - خودروی سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۱۰-۲۷
کرمــان (*ویژه)
۴۶۲۳/۴۶۲۷/۵۲۱۶ سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۵ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران ۴۴۴۰/۴۴۴۱/۵۴۰۰
سافاری گرسماسر - بومگردی - خودروی سافاری شخصی
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 6.390.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
اصفهان ۴۵۵۰/۴۵۸۱/۵۳۷۱
سافاری کویر ورزنه و آبگرم ورتون - اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 4.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
۴۵۵۰/۴۵۵۱/۵۲۱۵
سافاری کویر مصر - اقامتگاه سنتی - خودروی سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۱۰-۲۷
سمنان - شاهرود ۲۸۱۰/۴۴۷۸/۵۲۰۸
سافاری گردنه خوش ییلاق- اقامتگاه بومگردی- خودروی سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۶
۲۸۱۰/۲۸۱۱/۵۲۱۰
سافاری جنگل ابر- اقامتگاه بومگردی- خودرو سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
اصفهان - کاشان ۴۴۹۲/۴۴۹۴/۵۲۰۷
سافاری کویر چاه عروس - اقامتگاه بومگردی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 1.700.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۷
اصفهــان ۴۵۸۳/۴۵۸۴/۵۲۱۱
سافاری ریگ جن، روستای آشتیان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳
۱۴۰۲-۰۸-۱۷
۴۵۸۳/۴۵۸۴/۵۲۱۲
سافاری ریگ جن، روستای آشتیان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳
۱۴۰۲-۰۹-۱۵
یزد ۴۵۵۳/۴۵۶۱/۵۲۱۴
سافاری کاراکال - اقامتگاه بوم گردی/ هتل سنتی - خودروی سافاری شخصی(ویژه شب چله)
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۴
کرمــان (*ویژه) ۴۶۲۳/۴۶۲۷/۵۲۱۶
سافاری عمق لوت/شهداد- خانه محلی/هتل سنتی/ کمپ - پرواز/ خودرو سافاری کلوت
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۵ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی