تورها

سافاری

این بخش از سایت کلوت  ویژه سفر های سافاری است، در این قسمت شما با سفر هایی آشنا می شوید که اساسا برای اجرای سفر نیاز به خودروی اختصاصی است که با توجه به نگرش شرکت کلوت شرکت کننده گان می توانند در صورت دارا بودن از این نوع وسیله نقلیه اختصاصی که دارای پارمتر های تعین شده ویزه سفر به مسیر های صعب العبور در محیط های طبیعت است، استفاده نمایند  درصورت نیاز نیز شرکت کلوت این خدمت را  می میتواند به همراهان بدون وسیله نقلیه اختصاصی، همراه با راننده مجرب و حرفه‌ای در قالب گروه‌های کوچک اختصاص نماید . مهمترین ویژگی این نوع از خدمات، سرعت بیشتر، لذت بیشتر رفاه، امنیت، بهداشت و تسریع در ارائه خدمات  در طول سفر ها خواهد بود بدیهی است این نوع از سفر ها می تواند از یک روز تا چندین روز و حتی هفته ها در داخل و خارج از کشور اجر اشود .

سافاری چاه عروس - اکو کمپ محلی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی
اصفهان - کاشان
سافاری چاه عروس - اکو کمپ محلی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۴۹۲/۴۴۹۴/۴۴۹۵

سفر : ۲ روزه

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 1.67۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
سافاری تالاب کانی برازان، مجموعه تخت سلیمان/ خانه محلی-سافاری شخصی
ارومیه و کردستان
سافاری تالاب کانی برازان، مجموعه تخت سلیمان/ خانه محلی-سافاری شخصی

کد سفر : ۴۴۳۴/۴۴۳۵/۴۴۳۶

سفر : ۳ روزه

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 3.36۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری ییلاق شیرین جان -بوم گردی درجه 1 - خودروی سافاری شخصی
گیلان
سافاری ییلاق شیرین جان -بوم گردی درجه 1 - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۴۴۳۱/۴۴۳۲

سفر : ۳ روزه

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 3.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اصفهان - کاشان
۴۴۹۲/۴۴۹۴/۴۴۹۵ سافاری چاه عروس - اکو کمپ محلی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 1.67۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۱
ارومیه و کردستان
۴۴۳۴/۴۴۳۵/۴۴۳۶ سافاری تالاب کانی برازان، مجموعه تخت سلیمان/ خانه محلی-سافاری شخصی
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 3.36۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۷
گیلان
۳۴۰۵/۴۴۳۱/۴۴۳۲ سافاری ییلاق شیرین جان -بوم گردی درجه 1 - خودروی سافاری شخصی
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 3.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۸-۰۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اصفهان - کاشان ۴۴۹۲/۴۴۹۴/۴۴۹۵
سافاری چاه عروس - اکو کمپ محلی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 1.67۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۱
ارومیه و کردستان ۴۴۳۴/۴۴۳۵/۴۴۳۶
سافاری تالاب کانی برازان، مجموعه تخت سلیمان/ خانه محلی-سافاری شخصی
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 3.36۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۷
گیلان ۳۴۰۵/۴۴۳۱/۴۴۳۲
سافاری ییلاق شیرین جان -بوم گردی درجه 1 - خودروی سافاری شخصی
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 3.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۸-۰۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی