تورها

سافاری

تورهای سافاری بخش جدیدی است که در آژانس کلوت به اجرای تورهای خاص و حرفه‌ای می‌پردازد. در این بخش شما با سفرهایی آشنا می‌شوید که برای حضور در آن احتیاج به خودرو دو دیفرانسیل دارید، البته با تعداد محدود امکان استفاده از خودروهای کلوت با رانندگان مجرب و خودروهای استاندارد وجود دارد. در سفرهای آفرودی کلوت، به نقاطی سفر می‌کنید که پیشتر امکان رفتن به آن مکان‌ها را نداشتید. در مسیرهای صعب العبور، طبیعت  بکری را مشاهده می‌کنید که با دیدن آن‌ها طعم جدیدی از سفر را تجربه می‌کنید.  مهم‌ترین ویژگی سفرهای آفرودی، رعایت اصول اکوتوریسمی و احترام به طبیعت است که کلوت در رعایت این موارد حساسیت زیادی دارد. اصلی ترین شاخصه‌ی سفرهای سافاری کلوت، امنیت، رفاه و لذتی دو چندان است که نهایت تلاش تیم اجرایی همین موضوع است.  این نوع سفر می‌تواند از یک روز تا چندین روز و حتی هفته‌ها در داخل و خارج کشور اجرا شود.

سافاری (A) میناب - کنگ / بومگردی - هتل / خودرو سافاری شخصی
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
سافاری (A) میناب - کنگ / بومگردی - هتل / خودرو سافاری شخصی

کد سفر : ۵۷۵۲/۵۷۹۶/۵۷۹۸

سفر : ۴ روزه

۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
میناب - جاسک - قشم - کنگ - ابرکوه / هتل - بومگردی / خودرو سافاری شخصی
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
میناب - جاسک - قشم - کنگ - ابرکوه / هتل - بومگردی / خودرو سافاری شخصی

کد سفر : ۵۷۵۲/۵۷۹۴/۵۷۹۵

سفر : ۱۱ روزه

۲۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (B) کنگ - پارسیان - عسلویه / بومگردی / خودرو سافاری شخصی
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
سافاری (B) کنگ - پارسیان - عسلویه / بومگردی / خودرو سافاری شخصی

کد سفر : ۵۷۵۲/۵۷۹۷/۵۷۹۹

سفر : ۵ روزه

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
۵۷۵۲/۵۷۵۳/۵۷۵۵ سافاری (ABC) میناب -کنگ - پارسیان - بوشهر/ هتل - بومگردی / خودرو سافاری شخصی
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱۴ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
۵۷۵۲/۵۷۹۶/۵۷۹۸ سافاری (A) میناب - کنگ / بومگردی - هتل / خودرو سافاری شخصی
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
۵۷۵۲/۵۷۹۴/۵۷۹۵ میناب - جاسک - قشم - کنگ - ابرکوه / هتل - بومگردی / خودرو سافاری شخصی
۲۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱۱ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۹
ایلام - خوزستان - بوشهر - کهکلویه و بویراحمد - اصفهان
۵۸۲۵/۵۸۲۶/۵۸۳۱ سافاری نوار غربی ایران از ایلام تا بوشهر- خانه محلی/ هتل/ کمپینگ - خودرو سافاری شخصی
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱۲ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
۵۷۵۲/۵۷۹۷/۵۷۹۹ سافاری (B) کنگ - پارسیان - عسلویه / بومگردی / خودرو سافاری شخصی
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۳
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس
۵۷۵۲/۵۸۰۱/۵۸۰۲ سافاری (C) بندر رستمی - بوشهر - یاسوج / بومگردی - هتل /خودرو سافاری شخصی
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کرمان - هرمزگان - بوشهر- فارس ۵۷۵۲/۵۷۵۳/۵۷۵۵
سافاری (ABC) میناب -کنگ - پارسیان - بوشهر/ هتل - بومگردی / خودرو سافاری شخصی
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱۴ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
۵۷۵۲/۵۷۹۶/۵۷۹۸
سافاری (A) میناب - کنگ / بومگردی - هتل / خودرو سافاری شخصی
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۸
۵۷۵۲/۵۷۹۴/۵۷۹۵
میناب - جاسک - قشم - کنگ - ابرکوه / هتل - بومگردی / خودرو سافاری شخصی
۲۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱۱ روزه
۱۴۰۲-۱۲-۲۹
۵۷۵۲/۵۷۹۷/۵۷۹۹
سافاری (B) کنگ - پارسیان - عسلویه / بومگردی / خودرو سافاری شخصی
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۳
۵۷۵۲/۵۸۰۱/۵۸۰۲
سافاری (C) بندر رستمی - بوشهر - یاسوج / بومگردی - هتل /خودرو سافاری شخصی
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۸
ایلام - خوزستان - بوشهر - کهکلویه و بویراحمد - اصفهان ۵۸۲۵/۵۸۲۶/۵۸۳۱
سافاری نوار غربی ایران از ایلام تا بوشهر- خانه محلی/ هتل/ کمپینگ - خودرو سافاری شخصی
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱۲ روزه
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی