تورها

اکو سافاری

گروه تورهای اکو سافاری  کلوت در این بخش تور هایی هستند که قالبا" براساس وجود نوعی خودرو های ویژه برای حضور در طبیعت با درجات سختی مختلف  در  مسیر های از پیش تعریف شده عشایری که معمولا" در دامنه ها  کوهستانی،  جنگلی ، ییلاقات ، بیابانها و کویرها  وجود دارند تدارک دیده شده است . این گونه از تور ها  نیز می تواند در خارج ازکشور برگذار شود . 


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی