تورها

آمریکای جنوبی

همسفر با کلوت در تور مکزیک، کوبا و تور برزیل، آرژانتین راهی آمریکای جنوبی یا همان آمریکای لاتین می‌شویم. سبک زندگی شاد و پرانرژی مردم آن‌ها همیشه مورد توجه تمام ساکنان زمین بوده است. جشن و سرور، موسیقی و آواز و رنگ جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم آمریکای جنوبی‌ست.


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی