تورها

راه پیمایی و پیاده روی

تورهای راه‌پیمایی و پیاده‌روی در دامنه‌ی کوهستان، ییلاق، جنگل، دشت، بیابان و کویر یکی از شاخه‌های اکوتوریسم محسوب می‌شود که با درجات سختی متفاوت و در چهارفصل سال اجرا می‌شوند. دامنه‌ی دو رشته کوه البرز و زاگرس، ییلاقات شمال و غرب کشور و هم‌چنین مناطق کویری در مرکز و جنوب ایران پتانسیل مناسبی برای برگزاری سفرهای پیاده‌روی و راه‌پیمایی دارند.


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی