تورها

بلند مدت

تورهای بلندمدت کلوت دسته‌ای از تورهای ویژه‌ی کلوت هستند که در بازه‌ی زمانی بیشتر از پنج روز و با شرایطی خاص برگزار می‌شوند. این تورها در چند شهر و یا استان در نواحی مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب برگزار می‌شوند.

ایران غرب
ایران غرب
ایران غرب

کد سفر : ۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۰۴۱

سفر : ۸ روزه

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ایران غرب
۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۰۴۱ ایران غرب
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
ایران غرب
۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۰۴۲ ایران غرب
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ایران غرب ۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۰۴۱
ایران غرب
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۰۴۲
ایران غرب
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی