تورها

بلند مدت

تورهای بلندمدت کلوت دسته‌ای از تورهای ویژه‌ی کلوت هستند که در بازه‌ی زمانی بیشتر از پنج روز و با شرایطی خاص برگزار می‌شوند. این تورها در چند شهر و یا استان در نواحی مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب برگزار می‌شوند.

خزر تا خلیج فارس
تور دریا به دریا
خزر تا خلیج فارس

کد سفر : ۴۰۳/۲۷۵۸/۲۷۸۵

سفر : ۱۲ روزه

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور دریا به دریا
۴۰۳/۲۷۵۸/۲۷۸۵ خزر تا خلیج فارس
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۲ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
ایران و شمال غرب
۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۴۶۳ ایران غرب - اتوبوس 25 صندلی VIP
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور دریا به دریا ۴۰۳/۲۷۵۸/۲۷۸۵
خزر تا خلیج فارس
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۲ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
ایران و شمال غرب ۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۴۶۳
ایران غرب - اتوبوس 25 صندلی VIP
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی