تورها

کمپینگ

تورهای کمپینگ کلوت، مهم‌ترین سفرهای طبیعت‌گردی کلوت هستند. چادر زدن و شب‌مانی در طبیعت، فعالیتی مفرح و جذاب در دامان طبیعت است که از کوهستان گرفته تا جنگل و کویر قابل اجراست. رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس، پهنه‌ی بیابانی و ییلاقات و جنگل‌های ایران زمین مناطقی هستند که توجه هر طبیعت‌گردی را برای کمپینگ جلب می‌کنند.


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی