تورها

کمپینگ

تورهای کمپینگ کلوت، مهم‌ترین سفرهای طبیعت‌گردی کلوت هستند. چادر زدن و شب‌مانی در طبیعت، فعالیتی مفرح و جذاب در دامان طبیعت است که از کوهستان گرفته تا جنگل و کویر قابل اجراست. رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس، پهنه‌ی بیابانی و ییلاقات و جنگل‌های ایران زمین مناطقی هستند که توجه هر طبیعت‌گردی را برای کمپینگ جلب می‌کنند.

تخفیف خرید گروهی
باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو شخصی
اکو کمپ های کلوت
باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو شخصی

کد سفر : ۱۸۷۹/۲۳۰۵/۲۴۴۱

سفر : ۲ روزه

۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو کلوت
اکو کمپ های کلوت
باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو کلوت

کد سفر : ۱۸۷۹/۲۳۰۰/۲۴۴۴

سفر : ۲ روزه

۸۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کمپینگ جواهردشت
اکو کمپ های کلوت
کمپینگ جواهردشت

کد سفر : ۱۸۷۹/۲۳۳۴/۲۳۳۷

سفر : ۲ روزه

۷۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کمپینگ ییلاق مازیچال
اکو کمپ های کلوت
کمپینگ ییلاق مازیچال

کد سفر : ۱۸۷۹/۲۳۳۸/۲۳۳۹

سفر : ۲ روزه

۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اکو کمپ های کلوت
۱۸۷۹/۲۳۰۵/۲۴۴۱ باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو شخصی
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
اکو کمپ های کلوت
۱۸۷۹/۲۳۰۰/۲۴۴۴ باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو کلوت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
اکو کمپ های کلوت
۱۸۷۹/۲۳۳۴/۲۳۳۷ کمپینگ جواهردشت
۷۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
اکو کمپ های کلوت
۱۸۷۹/۲۳۳۸/۲۳۳۹ کمپینگ ییلاق مازیچال
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۸
اکو کمپ های کلوت
۱۸۷۹/۲۳۳۸/۲۵۲۱ کمپینگ ییلاق مازیچال
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۲۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اکو کمپ های کلوت ۱۸۷۹/۲۳۰۵/۲۴۴۱
باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو شخصی
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
۱۸۷۹/۲۳۰۰/۲۴۴۴
باداب سورت و دریاچه چورت - خودرو کلوت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
۱۸۷۹/۲۳۳۴/۲۳۳۷
کمپینگ جواهردشت
۷۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
۱۸۷۹/۲۳۳۸/۲۳۳۹
کمپینگ ییلاق مازیچال
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۸
۱۸۷۹/۲۳۳۸/۲۵۲۱
کمپینگ ییلاق مازیچال
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۲۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی