تورها

کوه‌نوردی

تورهای کوه‌نوردی یکی از شاخه‌های اکو‌توریسم و از جذاب‌ترین سفرهای طبیعت‌گردی است. دو رشته کوه بزرگ به‌نام‌های البرز و زاگرس بیش از ده‌ها  قله بالای 4500 متر در خود جای داده‌اند در کنار این کوهای بلند، صدها ستیغ مرتفع با ارتفاع بیش از 3500 متر زیبایی‌هایی آفریده‌اند که دل هر طبیعت‌گردی را در چهار فصل سال می‌رُباید. هستند کوه‌نوردانی که از سرتاسر ایران و جهان مایلند حتی برای یک‌بار هم که شده پای بر بام‌های ایران بگذارند‌. قلل معرف دماوند‌، علم کوه، سبلان، آزادکوه  در رشته‌‌کوه البرز و الوند، اشترانکوه، زردکوه بختیاری، دنا و شیرکوه در بخش‌هایی از رشته‌کوه بزرگ زاگرس قرار دارند. 


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی