تورها

اسب‌سواری در طبیعت

تورهای اسب‌سواری در طبیعت شاخه‌ای از اکو‌توریسم بوده که طرفداران بی‌شماری دارد. شرکت کلوت افتخار دارد که سال‌هاست برنامه‌ریزی این تورها را مدیریت می‌کند. سوارشدن بر یک اسب و لذت هدایت آن در دشت و جنگل و کوه نیازمند تمارین و مهارت‌هایی‌‎‌ است که از گذشته تا امروز وجود داشته است. عبور از مناطق مختلف و آشنایی با فرهنگ و سبک زندگی اقوام ایرانی و دیگر اقوام در سر‌تا‌سر جهان  بخشی از لذت اسب‌سواری  در طبیعت بوده و خواهد بود.


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی