تورها

اسب سواری در طبیعت

تورهای اسب‌سواری در طبیعت شاخه‌ای از اکو‌توریسم بوده که طرفداران بی‌شماری در دنیا به خود اختصاص داده و شرکت کلوت افتخار دارد که این بخش از فعالیت توریسم را سال‌ها برنامه ریزی می کند و همواره مشوق و راه انداز این نوع سرویس برای عموم علاقمندان در سر‌تاسر ایران و جان است . سوارشدن بر یک اسب و لذت هدایت آن در دشت و جنگل و کوه نیازمند تمارین و مهارت‌هایی‌‎‌ است که از گذشته تا امروز وجود داشته است. عبور از مناطق مختلف و آشنایی با فرهنگ و سبک زندگی اقوام ایرانی و دیگر اقوام در سر‌تا‌سر جهان  بخشی از لذت اسب‌سواری  در طبیعت بوده و خواهد بود.

سوارکاری ورکانه 2 روزه
همدان
سوارکاری ورکانه 2 روزه

کد سفر : ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۶۲۳

سفر : ۲ روزه

۶۷۹,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوارکاری ورکانه 3 روزه
همدان
سوارکاری ورکانه 3 روزه

کد سفر : ۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۶۲۸

سفر : ۳ روزه

۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
همدان
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۶۲۳ سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۸
همدان
۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۶۲۸ سوارکاری ورکانه 3 روزه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۳
همدان
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۶۲۵ سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
همدان
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۶۲۷ سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
همدان
۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۶۲۹ سوارکاری ورکانه 3 روزه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
همدان ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۶۲۳
سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۸
۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۶۲۸
سوارکاری ورکانه 3 روزه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۳
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۶۲۵
سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۶۲۷
سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۶۲۹
سوارکاری ورکانه 3 روزه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی