تورها

کوچ با عشایر

مراسم کوچ عشایر، از آغاز مهم‌ترین آیین زندگی عشایری بوده و هست که باتوجه به سرما و گرمای هوا و برای یافتن چراگاه مناسب انجام می‌گرفته است. سبک زندگی و فرهنگ عشایر ایران زمین به‌دلیل داشتن ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد و تماشای اهالی سخت‌کوش و پرتلاش ایل و زندگی آرام و رویایی آن‌ها همیشه موردتوجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است.

جشن رنگ و آواز
جشن رنگ و آواز
عروسی ایل قشقایی
کد سفر ۷۰۳/۷۰۴
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۱۲-۰۷
ظرفیت : موجود
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جشن رنگ و آواز
جشن رنگ و آواز
عروسی ایل قشقایی
کد سفر ۷۰۳/۷۰۵
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۱۲-۰۹
ظرفیت : محدود
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جشن رنگ و آواز
۷۰۳/۷۰۴ جشن رنگ و آواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۰۷
جشن رنگ و آواز
۷۰۳/۷۰۵ جشن رنگ و آواز
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۰۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جشن رنگ و آواز ۷۰۳/۷۰۴ عروسی ایل قشقایی
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۰۷
۷۰۳/۷۰۵ عروسی ایل قشقایی
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۰۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی