تورها

زندگی با عشایر

 کوچ عشایر، از آغاز مهم‌ترین آیین زندگی عشایری بوده و هست که باتوجه به سرما و گرمای هوا و برای یافتن چراگاه مناسب انجام می‌گرفته است. سبک زندگی و فرهنگ عشایر ایران زمین به‌دلیل داشتن ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد و تماشای اهالی سخت‌کوش و پرتلاش ایل و زندگی آرام و رویایی آن‌ها همیشه موردتوجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. در ایران اقوام ایل شاهسون، قوم تالش، ایل سنگسر، قوم ترکمن، قوم بلوچ، ایل قشقایی، ایل بختیاری، ایل کُرد و قوم عرب، همواره برای امرار معاش از زندگیِ کوچِ عشایری بهره مند هستند.

جشن رنگ و آواز
جشن رنگ و آواز
جشن رنگ و آواز

کد سفر : ۷۰۳/۱۵۱۴/۷۰۴

سفر : ۴ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جشن رنگ و آواز
جشن رنگ و آواز
جشن رنگ و آواز

کد سفر : ۷۰۳/۱۵۱۵/۷۰۵

سفر : ۲ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جشن رنگ و آواز
۷۰۳/۱۵۱۴/۷۰۴ جشن رنگ و آواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۰۷
جشن رنگ و آواز
۷۰۳/۱۵۱۵/۷۰۵ جشن رنگ و آواز
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۰۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جشن رنگ و آواز ۷۰۳/۱۵۱۴/۷۰۴
جشن رنگ و آواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۰۷
۷۰۳/۱۵۱۵/۷۰۵
جشن رنگ و آواز
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۰۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی