تورها

سین و صاد

وقتی قرار است شرکت آفتاب کلوت را به عنوان میزبانِ سفرهای خود انتخاب کنید، لازم است انتظاری فَرای سفرهای همه گیر و کلیشه­ ای داشته باشید؛ تورهای ویژه­ای مانند "سین و صاد" که از واژگانِ سفر و صدا گرفته شده، فضایی برای آمیختنِ یکی از زیباترین آفریده ­های خداوند، یعنی موسیقی و آرامش بی مانندِ طبیعت را فراهم آورده است.

کمپینگ دامنه های البرز
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۷۰۱
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۹
ظرفیت : موجود
۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
دامنه های دماوند
۷۰۰/۷۰۱ کمپینگ دامنه های البرز
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
دامنه های دماوند ۷۰۰/۷۰۱ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی