تورها

سین و صاد

وقتی قرار است شرکت آفتاب کلوت را به عنوان میزبانِ سفرهای خود انتخاب کنید، لازم است انتظاری فَرای سفرهای همه‌گیر و کلیشه­‌ای داشته باشید؛ تورهای ویژه­­ای مانند سین‌وصاد که از واژگانِ سفر و صدا گرفته شده، فضایی آیینه‌­ای برای آمیختنِ اصوات، موسیقی و آرامش بی‌مانندِ طبیعت را فراهم آورده­ است.

تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
سفر با سلام
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت

کد سفر : ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۰۴

سفر : ۲ روزه

۸۳۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۰۴ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۶۱۷ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۸
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۸ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۹۱ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۲۳
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۶ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۷
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۹ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۱۴
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۹۰ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۸
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۷ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۰۴
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۶۱۷
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۸
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۸
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۹۱
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۲۳
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۶
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۷
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۹
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۱۴
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۹۰
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۸
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۷
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی