تورها

اکو سافاری

ریشه‌‌ی کلمه‌ی سافاری عربی‌ و به‌ مفهوم سفر است و وقتی با کلمه‌ی eco همراه شده قطعاً به گشت و گذار در  محیط زیست و طبیعت مربوط می‌شود. تورهای سافاری کوهستان و ییلاقات کلوت، برنامه‌هایی ایمن و کم‌هزینه با چاشنی ماجراجویی است که با رعایت کامل استانداردهای زیست‌محیطی و کمترین آسیب به طبیعت در جنگل‌ها و ییلاقات ایران اجرا می‌شوند؛ از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب.

چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت

کد سفر : ۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۳

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی

کد سفر : ۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۵

سفر : ۲ روزه

۴۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاقات اوپرت با خودرو 3 نفره کلوت
ییلاقات اوپرت
ییلاقات اوپرت با خودرو 3 نفره کلوت

کد سفر : ۱۹۶۳/۱۹۶۷/۱۹۹۱

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاقات اوپرت با خودرو 4 نفره کلوت
ییلاقات اوپرت
ییلاقات اوپرت با خودرو 4 نفره کلوت

کد سفر : ۱۹۶۳/۱۹۶۶/۱۹۹۲

سفر : ۲ روزه

۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری خودرو شخصی ییلاقات اوپرت
ییلاقات اوپرت
سافاری خودرو شخصی ییلاقات اوپرت

کد سفر : ۱۹۶۳/۱۹۶۵/۱۹۹۳

سفر : ۲ روزه

۴۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
غواصی-سافاری با خودرو 3 نفره کلوت
سیمین دشت
غواصی-سافاری با خودرو 3 نفره کلوت

کد سفر : ۱۸۲۷/۲۰۰۱/۲۰۳۲

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
غواصی-سافاری با خودرو 4 نفره کلوت
سیمین دشت
غواصی-سافاری با خودرو 4 نفره کلوت

کد سفر : ۱۸۲۷/۲۰۰۰/۲۰۳۳

سفر : ۲ روزه

۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
غواصی-سافاری با خودرو شخصی
سیمین دشت
غواصی-سافاری با خودرو شخصی

کد سفر : ۱۸۲۷/۱۹۹۹/۲۰۳۴

سفر : ۲ روزه

۴۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش مرکزی
بیابان لوت
بخش مرکزی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰

سفر : ۵ روزه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش جنوبی
بیابان لوت
بخش جنوبی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲

سفر : ۵ روزه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۳ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۵ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
ییلاقات اوپرت
۱۹۶۳/۱۹۶۷/۱۹۹۱ ییلاقات اوپرت با خودرو 3 نفره کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
ییلاقات اوپرت
۱۹۶۳/۱۹۶۶/۱۹۹۲ ییلاقات اوپرت با خودرو 4 نفره کلوت
۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
ییلاقات اوپرت
۱۹۶۳/۱۹۶۵/۱۹۹۳ سافاری خودرو شخصی ییلاقات اوپرت
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
سیمین دشت
۱۸۲۷/۲۰۰۱/۲۰۳۲ غواصی-سافاری با خودرو 3 نفره کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
سیمین دشت
۱۸۲۷/۲۰۰۰/۲۰۳۳ غواصی-سافاری با خودرو 4 نفره کلوت
۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
سیمین دشت
۱۸۲۷/۱۹۹۹/۲۰۳۴ غواصی-سافاری با خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۴ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۶ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
بیابان لوت
۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰ بخش مرکزی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
بیابان لوت
۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲ بخش جنوبی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۳
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۵
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۴
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۶
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
ییلاقات اوپرت ۱۹۶۳/۱۹۶۷/۱۹۹۱
ییلاقات اوپرت با خودرو 3 نفره کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
۱۹۶۳/۱۹۶۶/۱۹۹۲
ییلاقات اوپرت با خودرو 4 نفره کلوت
۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
۱۹۶۳/۱۹۶۵/۱۹۹۳
سافاری خودرو شخصی ییلاقات اوپرت
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
سیمین دشت ۱۸۲۷/۲۰۰۱/۲۰۳۲
غواصی-سافاری با خودرو 3 نفره کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
۱۸۲۷/۲۰۰۰/۲۰۳۳
غواصی-سافاری با خودرو 4 نفره کلوت
۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
۱۸۲۷/۱۹۹۹/۲۰۳۴
غواصی-سافاری با خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰
بخش مرکزی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲
بخش جنوبی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی