تورها

اکو سافاری

ریشه‌‌ی کلمه‌ی سافاری عربی‌ و به‌ مفهوم سفر است و وقتی با کلمه‌ی eco همراه شده قطعاً به گشت و گذار در  محیط زیست و طبیعت مربوط می‌شود. تورهای سافاری کوهستان و ییلاقات کلوت، برنامه‌هایی ایمن و کم‌هزینه با چاشنی ماجراجویی است که با رعایت کامل استانداردهای زیست‌محیطی و کمترین آسیب به طبیعت در جنگل‌ها و ییلاقات ایران اجرا می‌شوند؛ از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب.

تخفیف خرید گروهی
تور اکو سافاری آذربایجان غربی
تور اکو سافاری آذربایجان غربی
دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل
کد سفر ۵۶۳/۵۶۴
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : تکمیل

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اکو سافاری ییلاقات تالش
تور اکو سافاری ییلاقات تالش
از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان
کد سفر ۸۹۱/۹۴۰
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : موجود

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اکو سافاری ییلاقات تالش
تور اکو سافاری ییلاقات تالش
از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان
کد سفر ۸۹۱/۹۴۱
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : موجود

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور اکو سافاری آذربایجان غربی
تور اکو سافاری آذربایجان غربی
از دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل
کد سفر ۵۶۳/۹۵۳
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : تکمیل

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور اکو سافاری آذربایجان غربی
۵۶۳/۵۶۴ تور اکو سافاری آذربایجان غربی
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور اکو سافاری ییلاقات تالش
۸۹۱/۹۴۰ تور اکو سافاری ییلاقات تالش
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور اکو سافاری ییلاقات تالش
۸۹۱/۹۴۱ تور اکو سافاری ییلاقات تالش
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور اکو سافاری آذربایجان غربی
۵۶۳/۹۵۳ تور اکو سافاری آذربایجان غربی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور اکو سافاری آذربایجان غربی ۵۶۳/۵۶۴ دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
۵۶۳/۹۵۳ از دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور اکو سافاری ییلاقات تالش ۸۹۱/۹۴۰ از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
۸۹۱/۹۴۱ از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی