تورها

اکوسافاری

کلمه‌ی سافاری ریشه عربی‌ دارد و به‌‌مفهوم سفر است و وقتی با کلمه‌ی لاتین eco همراه شود قطعاً به گشت‌و‌گذار در طبیعت یک منطقه اشاره دارد. تورهای اکوسافاری در مناطق کوهستان، ییلاقات، بیابان‌ها و کویرها سفرهایی هستند با چاشنی ماجراجویی که بارعایت کامل استانداردهای زیست‌محیطی و کمترین آسیب به طبیعت و در بهترین فصل ممکن برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد. پتانسیل این نوع گردشگری در ایران کنار دورشته‌کوه بزرگ زاگرس و البرز و در پهنه‌ی بیابانی دشت کویر و بیابان لوت وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی های حرفه ای در درجات مختلف خدماتی است. 

بخش مرکزی
بیابان لوت
بخش مرکزی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰

سفر : ۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش جنوبی
بیابان لوت
بخش جنوبی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲

سفر : ۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
بیابان لوت
۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰ بخش مرکزی
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
بیابان لوت
۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲ بخش جنوبی
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰
بخش مرکزی
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲
بخش جنوبی
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی