تورها

امریکا شمالی

تور کانادا
کانادا
تاریخ و طبیعت کانادا تورنتو - کبک - مونترال - ونکوور 17 روزه
سفر ۱۷ روز از ۱۳۹۸-۰۴-۰۹
ظرفیت : محدود
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کانادا
تور کانادا
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱۷ روز
۱۳۹۸-۰۴-۰۹
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کانادا تاریخ و طبیعت کانادا تورنتو - کبک - مونترال - ونکوور 17 روزه
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱۷ روز
۱۳۹۸-۰۴-۰۹
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی