تورها

آسیا

همسفر با کلوت راهی نقاط مختلف آسیا، قاره‌ی کهن می‌شویم. تورهای آسیایی کلوت و سفرهای خارجی به کشورهای مختلف آسیا بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تورهای ترکیه، تور ایندوچاینا، تور ویتنام، تور مالزی، تور سریلانکا و تور هند و ژاپن از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*
جمهوری آذربایجان
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*

کد سفر : ۱۵۳/۳۰۱۹/۳۲۴۷

سفر : ۵ روزه

به زودی اعلام می گردد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
جمهوری آذربایجان
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*

کد سفر : ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰

سفر : ۵ روزه

به زودی اعلام می گردد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مسکو تا سن پترزبورگ
روسیه
مسکو تا سن پترزبورگ

کد سفر : ۸۰۵/۱۶۱۰/۳۲۶۲

سفر : ۸ روز

به زودی اعلام می شود

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور-ازبکستان
تور ازبکستان
تور-ازبکستان

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۳۲۵۸

سفر : ۸ روزه

به زودی اعلام می گردد
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ارزروم - ترابوزون - ریزه - هوپا - کارس
ترکیه شرقی
ارزروم - ترابوزون - ریزه - هوپا - کارس

کد سفر : ۱۳۴/۱۷۴۵/۳۲۷۱

سفر : ۷ روزه

به زودی اعلام می شود

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر و آلاچاتی
ترکیه غربی
ازمیر و آلاچاتی

کد سفر : ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳

سفر : ۸ روزه

به زودی اعلام می گردد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جمهوری آذربایجان
۱۵۳/۳۰۱۹/۳۲۴۷ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*
به زودی اعلام می گردد
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
جمهوری آذربایجان
۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
به زودی اعلام می گردد
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
روسیه
۸۰۵/۱۶۱۰/۳۲۶۲ مسکو تا سن پترزبورگ
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
تور ازبکستان
۶۱۹/۱۴۶۴/۳۲۵۸ تور-ازبکستان
به زودی اعلام می گردد
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
ترکیه شرقی
۱۳۴/۱۷۴۵/۳۲۷۱ ارزروم - ترابوزون - ریزه - هوپا - کارس
به زودی اعلام می شود
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
ترکیه غربی
۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳ ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۱۹/۳۲۴۷
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 4*
به زودی اعلام می گردد
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
به زودی اعلام می گردد
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
روسیه ۸۰۵/۱۶۱۰/۳۲۶۲
مسکو تا سن پترزبورگ
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
تور ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۳۲۵۸
تور-ازبکستان
به زودی اعلام می گردد
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
ترکیه شرقی ۱۳۴/۱۷۴۵/۳۲۷۱
ارزروم - ترابوزون - ریزه - هوپا - کارس
به زودی اعلام می شود
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳
ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی