تورها

آسیا

همسفر با کلوت راهی نقاط مختلف آسیا، قاره‌ی کهن می‌شویم. تورهای آسیایی کلوت و سفرهای خارجی به کشورهای مختلف آسیا بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تورهای ترکیه، تور ایندوچاینا، تور ویتنام، تور مالزی، تور سریلانکا و تور هند و ژاپن از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
قونیه، ویژه رقص سماع
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه

کد سفر : ۸۱۵/۱۶۲۰/۴۵۶۶

سفر : ۸ روزه

780$
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا - جیپور
کشور هندوستان
دهلی - آگرا - جیپور

کد سفر : ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۲

سفر : ۸ روزه

690$
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۲

سفر : ۱۰ روزه

1190 $+پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلمبو - کندی - بنتوتا
سریلانکا
کلمبو - کندی - بنتوتا

کد سفر : ۳۹۵/۱۲۱۵/۳۰۸۶

سفر : ۸ روزه

680$+هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کوچین - آلپی - کوالام
کرالا
کوچین - آلپی - کوالام

کد سفر : ۲۲۷/۱۱۷۰/۴۵۱۷

سفر : ۸ روزه

به زودی اعلام می شود


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
قونیه، ویژه رقص سماع
۸۱۵/۱۶۲۰/۴۵۶۶ آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
780$
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۹-۱۶
کشور هندوستان
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۲ دهلی - آگرا - جیپور
690$
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۹-۱۸
ویتنام
۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۲ هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1190 $+پرواز
موجود ۱۰ روزه
۱۴۰۱-۰۹-۲۹
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۳۰۸۶ کلمبو - کندی - بنتوتا
680$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۱۰-۰۱
کشور هندوستان
۱۳۸/۱۱۳۹/۴۵۰۱ دهلی - آگرا - جیپور
690$
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۱۰-۰۲
کرالا
۲۲۷/۱۱۷۰/۴۵۱۷ کوچین - آلپی - کوالام
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۱۰-۰۲
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹ کلمبو - کندی - بنتوتا
680$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۱۴
کرالا
۲۲۷/۱۱۷۰/۴۵۱۸ کوچین - آلپی - کوالام
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۱۵
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۴۳۸۶ کلمبو - کندی - بنتوتا
680$+هزینه پرواز
محدود ۸ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۱۲
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
قونیه، ویژه رقص سماع ۸۱۵/۱۶۲۰/۴۵۶۶
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
780$
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۹-۱۶
کشور هندوستان ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۲
دهلی - آگرا - جیپور
690$
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۹-۱۸
۱۳۸/۱۱۳۹/۴۵۰۱
دهلی - آگرا - جیپور
690$
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۱۰-۰۲
ویتنام ۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۲
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1190 $+پرواز
موجود ۱۰ روزه
۱۴۰۱-۰۹-۲۹
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۳۰۸۶
کلمبو - کندی - بنتوتا
680$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۱۰-۰۱
۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹
کلمبو - کندی - بنتوتا
680$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۱۴
۳۹۵/۱۲۱۵/۴۳۸۶
کلمبو - کندی - بنتوتا
680$+هزینه پرواز
محدود ۸ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۱۲
کرالا ۲۲۷/۱۱۷۰/۴۵۱۷
کوچین - آلپی - کوالام
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۱۰-۰۲
۲۲۷/۱۱۷۰/۴۵۱۸
کوچین - آلپی - کوالام
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۱۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی