تورها

آسیا

همسفر با کلوت راهی نقاط مختلف آسیا، قاره‌ی کهن می‌شویم. تورهای آسیایی کلوت و سفرهای خارجی به کشورهای مختلف آسیا بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تورهای ترکیه، تور ایندوچاینا، تور ویتنام، تور مالزی، تور سریلانکا و تور هند و ژاپن از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

دور ترکیه /  هتل *4 و *5 / وسیله نقلیه توریستی
رویداد دور ترکیه
دور ترکیه / هتل *4 و *5 / وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۱۷۸۳/۳۸۵۸/۳۸۵۹

سفر : ۱۰ روز

متعاقبا"اعلام میشود

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد دور ترکیه
۱۷۸۳/۳۸۵۸/۳۸۵۹ دور ترکیه / هتل *4 و *5 / وسیله نقلیه توریستی
متعاقبا"اعلام میشود
موجود
۱۰ روز
۱۴۰۰-۰۶-۱۰
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد دور ترکیه ۱۷۸۳/۳۸۵۸/۳۸۵۹
دور ترکیه / هتل *4 و *5 / وسیله نقلیه توریستی
متعاقبا"اعلام میشود
موجود
۱۰ روز
۱۴۰۰-۰۶-۱۰
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی