تورها

آسیا

همسفر با کلوت راهی نقاط مختلف آسیا، قاره‌ی کهن می‌شویم. تورهای آسیایی کلوت و سفرهای خارجی به کشورهای مختلف آسیا بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تورهای ترکیه، تور ایندوچاینا، تور ویتنام، تور مالزی، تور سریلانکا و تور هند و ژاپن از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

مسکو تا سن پترزبورگ
روسیه
مسکو تا سن پترزبورگ

کد سفر : ۸۰۵/۱۶۱۰/۴۱۷۶

سفر : ۸ روز

750$
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر - آلاچاتی
ترکیه غربی
ازمیر - آلاچاتی

کد سفر : ۷۷۷/۲۴۴۵/۴۱۶۵

سفر : ۷روزه

530$
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ارمنستان
تور ارمنستان
ارمنستان

کد سفر : ۷۰۸/۱۵۱۷/۴۲۸۹

سفر : ۸روز

870$
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
جمهوری آذربایجان
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*

کد سفر : ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰

سفر : ۵ روزه

395$
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آنکارا - افیون -دنیزلی - مارماریس - ازمیر - آلاچاتی - چشمه - استانبول
رویداد دور ترکیه
آنکارا - افیون -دنیزلی - مارماریس - ازمیر - آلاچاتی - چشمه - استانبول

کد سفر : ۱۷۸۳/۱۸۰۵/۴۲۸۸

سفر : ۱۰ روز

1200$(30دلار تخفیف خرید زود هنگام)
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کشمیر زیبا
کشور هندوستان
کشمیر زیبا

کد سفر : ۱۳۸/۴۲۶۳/۴۲۶۴

سفر : ۸ روز

1450$
۱۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۲۰۳۶/۴۳۰۱

سفر : ۸ روزه

995$
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازبکستان
ازبکستان
ازبکستان

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۴۰۷۸

سفر : ۸ روزه

1050$
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
روسیه
۸۰۵/۱۶۱۰/۴۱۷۶ مسکو تا سن پترزبورگ
750$
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۴۰۱-۰۳-۱۲
روسیه
۸۰۵/۱۶۱۰/۴۱۷۷ مسکو تا سن پترزبورگ
870$(هتل5)
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۴۰۱-۰۳-۱۲
ترکیه غربی
۷۷۷/۲۴۴۵/۴۱۶۵ ازمیر - آلاچاتی
530$
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
تور ارمنستان
۷۰۸/۱۵۱۷/۴۲۸۹ ارمنستان
870$
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸روز
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
ترکیه غربی
۷۷۷/۲۴۴۵/۴۲۹۴ ازمیر - آلاچاتی
450$(پکیج اقتصادی)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
جمهوری آذربایجان
۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
395$
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۳
رویداد دور ترکیه
۱۷۸۳/۱۸۰۵/۴۲۸۸ آنکارا - افیون -دنیزلی - مارماریس - ازمیر - آلاچاتی - چشمه - استانبول
1200$(30دلار تخفیف خرید زود هنگام)
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روز
۱۴۰۱-۰۵-۱۲
جمهوری آذربایجان
۱۵۳/۳۰۳۲/۴۲۴۷ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
395$
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
تور ارمنستان
۷۰۸/۱۵۱۷/۴۲۹۰ ارمنستان
870$
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸روز
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
ترکیه غربی
۷۷۷/۲۴۴۵/۴۰۷۵ ازمیر - آلاچاتی
590$
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
کشور هندوستان
۱۳۸/۴۲۶۳/۴۲۶۴ کشمیر زیبا
1450$
۱۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۴۰۱-۰۵-۱۴
ویتنام
۱۴۵/۲۰۳۶/۴۳۰۱ هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
995$
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۴
ازبکستان
۶۱۹/۱۴۶۴/۴۰۷۸ ازبکستان
1050$
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
روسیه ۸۰۵/۱۶۱۰/۴۱۷۶
مسکو تا سن پترزبورگ
750$
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۴۰۱-۰۳-۱۲
۸۰۵/۱۶۱۰/۴۱۷۷
مسکو تا سن پترزبورگ
870$(هتل5)
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۴۰۱-۰۳-۱۲
ترکیه غربی ۷۷۷/۲۴۴۵/۴۱۶۵
ازمیر - آلاچاتی
530$
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
۷۷۷/۲۴۴۵/۴۲۹۴
ازمیر - آلاچاتی
450$(پکیج اقتصادی)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
۷۷۷/۲۴۴۵/۴۰۷۵
ازمیر - آلاچاتی
590$
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
تور ارمنستان ۷۰۸/۱۵۱۷/۴۲۸۹
ارمنستان
870$
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸روز
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
۷۰۸/۱۵۱۷/۴۲۹۰
ارمنستان
870$
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸روز
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
395$
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۳
۱۵۳/۳۰۳۲/۴۲۴۷
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
395$
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
رویداد دور ترکیه ۱۷۸۳/۱۸۰۵/۴۲۸۸
آنکارا - افیون -دنیزلی - مارماریس - ازمیر - آلاچاتی - چشمه - استانبول
1200$(30دلار تخفیف خرید زود هنگام)
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روز
۱۴۰۱-۰۵-۱۲
کشور هندوستان ۱۳۸/۴۲۶۳/۴۲۶۴
کشمیر زیبا
1450$
۱۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۴۰۱-۰۵-۱۴
ویتنام ۱۴۵/۲۰۳۶/۴۳۰۱
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
995$
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۴
ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۴۰۷۸
ازبکستان
1050$
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی