تورها

آسیا

این بخش از سایت کلوت ویژه سفرهای آسیایی است،تا شما را باقاره کهن آشنا نماید. تورترکیه، تورایندوچاینا، تور ویتنام، تورمالزی، تورسریلانکا، تورهند، تور ژاپن، تورتایلند، مالزی، توربورنئو تور لائوس، تورکامبوج، تورفیلیپین، تورکره جنوبی از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

پیمایش Lycian way فتحیه تا آنتالیا
ترکیه غربی
پیمایش Lycian way فتحیه تا آنتالیا

کد سفر : ۷۷۷/۵۱۲۴/۵۲۵۲

سفر : ۷ روزه

490 $ + پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا - جیپور
هند
دهلی - آگرا - جیپور

کد سفر : ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۲

سفر : ۸ روزه

690$+پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کاتماندو - چیتوان - پخارا
نپال
کاتماندو - چیتوان - پخارا

کد سفر : ۲۴۳۶/۲۶۳۵/۵۲۷۸

سفر : ۹ روزه

از1290 $ + هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تیمفو/ پوناخا/ پارو - هتل 4* - پرواز ✈
بوتان
تیمفو/ پوناخا/ پارو - هتل 4* - پرواز ✈

کد سفر : ۳۱۵۳/۳۱۵۴/۵۳۶۸

سفر : ۸ روزه

اتاق ۲ تخته 2850 $ و اتاق ۱ تخته 3200 $ + بلیط پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور طبیعت عمان
عمان
تور طبیعت عمان

کد سفر : ۶۳۸/۵۳۳۳/۵۳۳۵

سفر : ۸روز

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ژاپن - هتل ۴* - پرواز امارات✈ ZH - ۳50 -
ژاپن
ژاپن - هتل ۴* - پرواز امارات✈ ZH - ۳50 -

کد سفر : ۱۵۰/۵۳۱۲/۵۳۸۰

سفر : ۹ روز

اتاق ۲ تخته 3290 $ و اتاق ۱ تخته 4590 $ + بلیط پرواز
۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ماجراجویی در هیمالیا - دهلی _ ریشه کش
هند
ماجراجویی در هیمالیا - دهلی _ ریشه کش

کد سفر : ۱۳۸/۴۱۰۴/۵۳۹۵

سفر : ۸ روز

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
قونیه، ویژه رقص سماع
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه

کد سفر : ۸۱۵/۱۶۲۰/۴۵۶۶

سفر : ۸ روزه

780$+پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۲

سفر : ۱۰ روزه

1250$+ پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر بورنئو
مالزی
جزایر بورنئو

کد سفر : ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۵۲۷۳

سفر : ۸ روز

اتاق ۲ تخته 1495 $ و اتاق ۱ تخته 1845 $ + بلیط پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ترکیه غربی
۷۷۷/۵۱۲۴/۵۲۵۲ پیمایش Lycian way فتحیه تا آنتالیا
490 $ + پرواز
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۰۸
هند
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۲ دهلی - آگرا - جیپور
690$+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۰۵
نپال
۲۴۳۶/۲۶۳۵/۵۲۷۸ کاتماندو - چیتوان - پخارا
از1290 $ + هزینه پرواز
موجود
۹ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
بوتان
۳۱۵۳/۳۱۵۴/۵۳۶۸ تیمفو/ پوناخا/ پارو - هتل 4* - پرواز ✈
اتاق ۲ تخته 2850 $ و اتاق ۱ تخته 3200 $ + بلیط پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۱
عمان
۶۳۸/۵۳۳۳/۵۳۳۵ تور طبیعت عمان
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۸روز
۱۴۰۲-۰۸-۱۲
ژاپن
۱۵۰/۵۳۱۲/۵۳۸۰ ژاپن - هتل ۴* - پرواز امارات✈ ZH - ۳50 -
اتاق ۲ تخته 3290 $ و اتاق ۱ تخته 4590 $ + بلیط پرواز
۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روز
۱۴۰۲-۰۸-۱۷
هند
۱۳۸/۴۱۰۴/۵۳۹۵ ماجراجویی در هیمالیا - دهلی _ ریشه کش
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۸ روز
۱۴۰۲-۰۸-۱۹
قونیه، ویژه رقص سماع
۸۱۵/۱۶۲۰/۴۵۶۶ آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
780$+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۱۵
هند
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۴ دهلی - آگرا - جیپور
690$+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۱۷
ویتنام
۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۲ هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1250$+ پرواز
موجود ۱۰ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۱
مالزی
۲۰۲۳/۲۰۲۴/۵۲۷۳ جزایر بورنئو
اتاق ۲ تخته 1495 $ و اتاق ۱ تخته 1845 $ + بلیط پرواز
موجود
۸ روز
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ترکیه غربی ۷۷۷/۵۱۲۴/۵۲۵۲
پیمایش Lycian way فتحیه تا آنتالیا
490 $ + پرواز
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۰۸
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۲
دهلی - آگرا - جیپور
690$+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۰۵
۱۳۸/۴۱۰۴/۵۳۹۵
ماجراجویی در هیمالیا - دهلی _ ریشه کش
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۸ روز
۱۴۰۲-۰۸-۱۹
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۴
دهلی - آگرا - جیپور
690$+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۱۷
نپال ۲۴۳۶/۲۶۳۵/۵۲۷۸
کاتماندو - چیتوان - پخارا
از1290 $ + هزینه پرواز
موجود
۹ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
بوتان ۳۱۵۳/۳۱۵۴/۵۳۶۸
تیمفو/ پوناخا/ پارو - هتل 4* - پرواز ✈
اتاق ۲ تخته 2850 $ و اتاق ۱ تخته 3200 $ + بلیط پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۱
عمان ۶۳۸/۵۳۳۳/۵۳۳۵
تور طبیعت عمان
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۸روز
۱۴۰۲-۰۸-۱۲
ژاپن ۱۵۰/۵۳۱۲/۵۳۸۰
ژاپن - هتل ۴* - پرواز امارات✈ ZH - ۳50 -
اتاق ۲ تخته 3290 $ و اتاق ۱ تخته 4590 $ + بلیط پرواز
۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روز
۱۴۰۲-۰۸-۱۷
قونیه، ویژه رقص سماع ۸۱۵/۱۶۲۰/۴۵۶۶
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
780$+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۱۵
ویتنام ۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۲
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1250$+ پرواز
موجود ۱۰ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۱
مالزی ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۵۲۷۳
جزایر بورنئو
اتاق ۲ تخته 1495 $ و اتاق ۱ تخته 1845 $ + بلیط پرواز
موجود
۸ روز
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی