تورها

آسیا

همسفر با کلوت راهی نقاط مختلف آسیا، قاره‌ی کهن می‌شویم. تورهای آسیایی کلوت و سفرهای خارجی به کشورهای مختلف آسیا بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تورهای ترکیه، تور ایندوچاینا، تور ویتنام، تور مالزی، تور سریلانکا و تور هند و ژاپن از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
جمهوری آذربایجان
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*

کد سفر : ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۶۹

سفر : ۵ روزهجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر و آلاچاتی
ترکیه غربی
ازمیر و آلاچاتی

کد سفر : ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳

سفر : ۸ روزه

530$
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مسکو - سن پترزبورگ - پتروزاووسک
روسیه
مسکو - سن پترزبورگ - پتروزاووسک

کد سفر : ۸۰۵/۱۶۱۱/۱۰۲۸

سفر : ۱۰ روزه

به زودی اعلام می شود

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مسکو تا سن پترزبورگ
روسیه
مسکو تا سن پترزبورگ

کد سفر : ۸۰۵/۱۶۱۰/۳۲۶۰

سفر : ۸ روز

به زودی اعلام می شودجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر بورنئو
مالزی
جزایر بورنئو

کد سفر : ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۳۲۵۲

سفر : ۸ روز

1690$
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور-ازبکستان
تور ازبکستان
تور-ازبکستان

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۳۲۵۸

سفر : ۸ روزه

990$(50$ تخفیف تا پایان فروردین)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جمهوری آذربایجان
۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۶۹ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۱
ترکیه غربی
۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳ ازمیر و آلاچاتی
530$
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
روسیه
۸۰۵/۱۶۱۱/۱۰۲۸ مسکو - سن پترزبورگ - پتروزاووسک
به زودی اعلام می شود
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۵
روسیه
۸۰۵/۱۶۱۰/۳۲۶۰ مسکو تا سن پترزبورگ
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۰۳-۰۸
مالزی
۲۰۲۳/۲۰۲۴/۳۲۵۲ جزایر بورنئو
1690$
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۰۳-۰۹
ترکیه غربی
۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۲ ازمیر و آلاچاتی
530$
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۹
تور ازبکستان
۶۱۹/۱۴۶۴/۳۲۵۸ تور-ازبکستان
990$(50$ تخفیف تا پایان فروردین)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
جمهوری آذربایجان
۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰ دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
تکمیل
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
روسیه
۸۰۵/۱۶۱۰/۳۲۶۴ مسکو تا سن پترزبورگ
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۰۳-۲۲
روسیه
۸۰۵/۱۶۱۰/۳۲۶۲ مسکو تا سن پترزبورگ
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۶۹
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۱
۱۵۳/۳۰۳۲/۳۲۷۰
دامنه‌های تالش تا باکو - زمینی VIP - هتل 5*
تکمیل
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳
ازمیر و آلاچاتی
530$
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۲
ازمیر و آلاچاتی
530$
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۹
روسیه ۸۰۵/۱۶۱۱/۱۰۲۸
مسکو - سن پترزبورگ - پتروزاووسک
به زودی اعلام می شود
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۵
۸۰۵/۱۶۱۰/۳۲۶۰
مسکو تا سن پترزبورگ
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۰۳-۰۸
۸۰۵/۱۶۱۰/۳۲۶۴
مسکو تا سن پترزبورگ
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۰۳-۲۲
۸۰۵/۱۶۱۰/۳۲۶۲
مسکو تا سن پترزبورگ
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
مالزی ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۳۲۵۲
جزایر بورنئو
1690$
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۰۳-۰۹
تور ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۳۲۵۸
تور-ازبکستان
990$(50$ تخفیف تا پایان فروردین)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی