تورها

آسیا

همسفر با کلوت راهی نقاط مختلف آسیا، قاره‌ی کهن می‌شویم. تورهای آسیایی کلوت و سفرهای خارجی به کشورهای مختلف آسیا بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تورهای ترکیه، تور ایندوچاینا، تور ویتنام، تور مالزی، تور سریلانکا و تور هند و ژاپن از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

مسکو تا سن پترزبورگ
روسیه
مسکو تا سن پترزبورگ

کد سفر : ۸۰۵/۱۶۱۰/۴۳۱۹

سفر : ۷روز

790$
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۲

سفر : ۱۰ روزه

1190 $
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلمبو - کندی - بنتوتا
سریلانکا
کلمبو - کندی - بنتوتا

کد سفر : ۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹

سفر : ۸ روزه

790$+هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۲۰۳۶/۴۳۰۱

سفر : ۸ روزه

995$
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازبکستان
ازبکستان
ازبکستان

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۴۰۷۸

سفر : ۸ روزه

1050$
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا - جیپور
کشور هندوستان
دهلی - آگرا - جیپور

کد سفر : ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۳

سفر : ۸ روزه

620$
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
روسیه
۸۰۵/۱۶۱۰/۴۳۱۹ مسکو تا سن پترزبورگ
790$
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷روز
۱۴۰۱-۰۵-۲۵
روسیه
۸۰۵/۱۶۱۰/۴۳۱۸ مسکو تا سن پترزبورگ
790$
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷روز
۱۴۰۱-۰۶-۰۸
ویتنام
۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۲ هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1190 $
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۱۰ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۳
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹ کلمبو - کندی - بنتوتا
790$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۳
ویتنام
۱۴۵/۲۰۳۶/۴۳۰۱ هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
995$
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۴
ازبکستان
۶۱۹/۱۴۶۴/۴۰۷۸ ازبکستان
1050$
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۵
ویتنام
۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۳ هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1190 $
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۹
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۲ کلمبو - کندی - بنتوتا
790$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۳۱
کشور هندوستان
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۳ دهلی - آگرا - جیپور
620$
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۰۱
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۴۳۸۶ کلمبو - کندی - بنتوتا
790$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۰۷
کشور هندوستان
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۶ دهلی - آگرا - جیپور
620$
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۰۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
روسیه ۸۰۵/۱۶۱۰/۴۳۱۹
مسکو تا سن پترزبورگ
790$
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷روز
۱۴۰۱-۰۵-۲۵
۸۰۵/۱۶۱۰/۴۳۱۸
مسکو تا سن پترزبورگ
790$
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷روز
۱۴۰۱-۰۶-۰۸
ویتنام ۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۲
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1190 $
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۱۰ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۳
۱۴۵/۲۰۳۶/۴۳۰۱
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
995$
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۴
۱۴۵/۱۱۴۳/۴۳۵۳
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1190 $
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۹
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹
کلمبو - کندی - بنتوتا
790$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۳
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۲
کلمبو - کندی - بنتوتا
790$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۳۱
۳۹۵/۱۲۱۵/۴۳۸۶
کلمبو - کندی - بنتوتا
790$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۰۷
ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۴۰۷۸
ازبکستان
1050$
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۸ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۲۵
کشور هندوستان ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۳
دهلی - آگرا - جیپور
620$
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۰۱
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۶
دهلی - آگرا - جیپور
620$
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۰۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی