تورها

آسیا

همسفر با کلوت راهی نقاط مختلف آسیا، قاره‌ی کهن می‌شویم. تورهای آسیایی کلوت و سفرهای خارجی به کشورهای مختلف آسیا بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تورهای ترکیه، تور ایندوچاینا، تور ویتنام، تور مالزی، تور سریلانکا و تور هند و ژاپن از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

ازمیر- آلاچاتی - چشمه
ترکیه غربی
ازمیر- آلاچاتی - چشمه

کد سفر : ۷۷۷/۱۶۰۵/۳۶۲۴

سفر : ۸ روزه

370$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر - آلاچاتی
ترکیه غربی
ازمیر - آلاچاتی

کد سفر : ۷۷۷/۲۴۴۵/۳۹۳۷

سفر : ۶روزه

230$
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
قونیه، ویژه رقص سماع
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه

کد سفر : ۸۱۵/۱۶۲۰/۸۱۶

سفر : ۸ روزه

630 $
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ترکیه غربی
۷۷۷/۱۶۰۵/۳۶۲۴ ازمیر- آلاچاتی - چشمه
370$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۰۸-۰۱
ترکیه غربی
۷۷۷/۲۴۴۵/۳۹۳۷ ازمیر - آلاچاتی
230$
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶روزه
۱۴۰۰-۰۸-۰۲
قونیه، ویژه رقص سماع
۸۱۵/۱۶۲۰/۸۱۶ آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
630 $
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۴۰۰-۰۹-۱۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۳۶۲۴
ازمیر- آلاچاتی - چشمه
370$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۰۸-۰۱
۷۷۷/۲۴۴۵/۳۹۳۷
ازمیر - آلاچاتی
230$
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶روزه
۱۴۰۰-۰۸-۰۲
قونیه، ویژه رقص سماع ۸۱۵/۱۶۲۰/۸۱۶
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
630 $
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۴۰۰-۰۹-۱۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی