تورها

اروپا

همسفر با کلوت راهیِ نقاط مختلف اروپا می‌شویم. تور دورِ اروپای کلوت و سفرهای اروپایی به کشورهای مختلف، بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تور اسپانیا، تور سوئیس، تور ایتالیا، تور فرانسه، تور هلند و تور مجارستان از جمله سفرهای اروپایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

پاریس
فرانسه
پاریس

کد سفر : ۶۳۲/۱۴۷۳/۴۲۹۳

سفر : ۶ روزه

990€
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
فرانسه - هلند
فرانسه - هلند
فرانسه - هلند

کد سفر : ۶۵۰/۲۵۶۳/۴۴۵۵

سفر : ۷ روزه

1190€+پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۲۹۳ پاریس
990€
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۶ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۵
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۲۹۲ پاریس
990€
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۶ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۹
فرانسه - هلند
۶۵۰/۲۵۶۳/۴۴۵۵ فرانسه - هلند
1190€+پرواز
موجود
۷ روزه
۱۴۰۱-۰۸-۱۳
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۳۱ پاریس
990€+پرواز
تکمیل ۶ روزه
۱۴۰۱-۰۸-۱۳
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۴۵۳ پاریس
990€+پرواز
تکمیل ۶ روزه
۱۴۰۱-۰۸-۱۹
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۴۵۴ پاریس
990€+پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۱-۰۹-۰۳
فرانسه - هلند
۶۵۰/۲۵۶۳/۴۴۵۶ فرانسه - هلند
1190€+پرواز
موجود
۷ روزه
۱۴۰۱-۱۰-۰۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
فرانسه ۶۳۲/۱۴۷۳/۴۲۹۳
پاریس
990€
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۶ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۵
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۲۹۲
پاریس
990€
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۶ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۹
۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۳۱
پاریس
990€+پرواز
تکمیل ۶ روزه
۱۴۰۱-۰۸-۱۳
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۴۵۳
پاریس
990€+پرواز
تکمیل ۶ روزه
۱۴۰۱-۰۸-۱۹
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۴۵۴
پاریس
990€+پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۱-۰۹-۰۳
فرانسه - هلند ۶۵۰/۲۵۶۳/۴۴۵۵
فرانسه - هلند
1190€+پرواز
موجود
۷ روزه
۱۴۰۱-۰۸-۱۳
۶۵۰/۲۵۶۳/۴۴۵۶
فرانسه - هلند
1190€+پرواز
موجود
۷ روزه
۱۴۰۱-۱۰-۰۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی