تورها

اروپا

همسفر با کلوت راهیِ نقاط مختلف اروپا می‌شویم. تور دورِ اروپای کلوت و سفرهای اروپایی به کشورهای مختلف، بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تور اسپانیا، تور سوئیس، تور ایتالیا، تور فرانسه، تور هلند و تور مجارستان از جمله سفرهای اروپایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

لوزان - بارسلون
سوئیس - اسپانیا
لوزان - بارسلون

کد سفر : ۸۳۳/۱۶۲۷/۳۹۵۹

سفر : ۸ روز

1290€
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس - اسپانیا
۸۳۳/۱۶۲۷/۳۹۵۹ لوزان - بارسلون
1290€
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۴۰۰-۰۹-۲۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس - اسپانیا ۸۳۳/۱۶۲۷/۳۹۵۹
لوزان - بارسلون
1290€
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۴۰۰-۰۹-۲۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی