تورها

اروپا

همسفر با کلوت راهیِ نقاط مختلف اروپا می‌شویم. تور دورِ اروپای کلوت و سفرهای اروپایی به کشورهای مختلف، بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تور اسپانیا، تور سوئیس، تور ایتالیا، تور فرانسه، تور هلند و تور مجارستان از جمله سفرهای اروپایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

اروپا 4 کشوره
اروپا
اروپا 4 کشوره

کد سفر : ۷۸/۳۳۴۶/۳۳۴۷

سفر : ۱۶ روز

2900€
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اروپا
۷۸/۳۳۴۶/۳۳۴۷ اروپا 4 کشوره
2900€
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۶ روز
۱۳۹۹-۰۵-۲۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اروپا ۷۸/۳۳۴۶/۳۳۴۷
اروپا 4 کشوره
2900€
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۶ روز
۱۳۹۹-۰۵-۲۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی