تورها

اروپا

  این بخش از سایت کلوت جهت اطلاع رسانی انواع تورها به قاره اروپا طراحی شده و شما میتوانید در این بخش با سفر های شرکت کلوت در کشور های یونان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، آلمان، سوئیس، اتریش، مجارستان، بلغارستان، لهستان، هلند ،بلزیک، دانمارک آشنا شوید. شرکت طبیعت گردی کلوت همه ساله تورهای متنوع ای در قاره اروپا بر گذار می کند. طبیعت منحصر به فرد این قاره سبز و زیبا و شگفت انگیز درکنار تاریخ چندین هزاران ساله و معاصر هزاران نفر از گردشگران جهان را به سوی خود می کشاند. آشنایی با فرهنگ ها و مراسم های سنتی، جشن و سرور، موسیقی و آواز خوانی، انواع غذا ها و نوشیدنی ها، هریک از کشورهای فوق و درکنار هنر معماری اکثر شهرمانند کلیساها ومراکز مدرن و توسعه یافته بخش هایی هستند که برای هر گردشگری ازسارسر جهان جذاب است.

 

فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
فرانسه
فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -

کد سفر : ۶۳۲/۱۴۷۳/۵۲۸۰

سفر : ۷ روزه

اتاق ۲ تخته 22۹۰ €| اتاق ۱ تخته 3۳۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوئیس - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 346 -
سوئیس
سوئیس - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 346 -

کد سفر : ۶۲۱/۲۰۰۸/۵۳۰۲

سفر : ۵ روزه

اتاق ۲ تخته 1490 €| اتاق ۱ تخته 2240 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
فرانسه/ اسپانیا- هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ -۳۴2 ZH -
فرانسه - اسپانیا
فرانسه/ اسپانیا- هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ -۳۴2 ZH -

کد سفر : ۵۲۸۷/۵۲۹۳/۵۲۹۴

سفر : ۹ روزه

اتاق ۲ تخته 2590€| اتاق ۱ تخته 3690€+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چک - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - 351 ZH -
چک
چک - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - 351 ZH -

کد سفر : ۵۳۵۳/۵۳۵۴/۵۳۵۵

سفر : ۶ روزه

اتاق ۲ تخته 1390 €| اتاق ۱ تخته 2190 €+ بلیط پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوئیس - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 347 -
سوئیس
سوئیس - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 347 -

کد سفر : ۶۲۱/۵۳۷۴/۵۳۷۵

سفر : ۶ روزه

اتاق ۲ تخته ۱۴۹۰ €| اتاق ۱ تخته 2390 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
فرانسه/ اسپانیا- هتل 5*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴1 ZH -
فرانسه - اسپانیا
فرانسه/ اسپانیا- هتل 5*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴1 ZH -

کد سفر : ۵۲۸۷/۵۲۸۸/۵۲۸۹

سفر : ۸ روزه

اتاق ۲ تخته 2490 €| اتاق ۱ تخته 3590 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبیعت سوئیس / فرانسه - هتل 4*/ هاستل - پرواز ترکیش ✈ - ZH/Ka
سوئیس - فرانسه
طبیعت سوئیس / فرانسه - هتل 4*/ هاستل - پرواز ترکیش ✈ - ZH/Ka

کد سفر : ۵۳۰۵/۵۳۰۶/۵۳۳۰

سفر : ۹ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
فرانسه/ ایتالیا - هتل ۵*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴4 ZH -
فرانسه - ایتالیا
فرانسه/ ایتالیا - هتل ۵*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴4 ZH -

کد سفر : ۲۹۴۱/۵۲۸۴/۵۲۸۵

سفر : ۷ روزه

اتاق ۲ تخته 2390€| اتاق ۱ تخته ۳2۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوئیس / ایتالیا - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 349 -
سوئیس - ایتالیا
سوئیس / ایتالیا - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 349 -

کد سفر : ۹۵۵/۵۳۷۲/۵۳۷۳

سفر : ۸ روزه

اتاق ۲ تخته 2490 €| اتاق ۱ تخته 3590 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
فرانسه/ هلند- هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴3 ZH -
فرانسه - هلند
فرانسه/ هلند- هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴3 ZH -

کد سفر : ۶۵۰/۲۵۶۳/۵۲۹۷

سفر : ۷ روزه

اتاق ۲ تخته 2390€| اتاق ۱ تخته 3290 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
فرانسه/ آلمان / هلند - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈- ZH ۳۴5 -
فرانسه - آلمان - هلند
فرانسه/ آلمان / هلند - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈- ZH ۳۴5 -

کد سفر : ۵۲۹۸/۵۲۹۹/۵۳۰۰

سفر : ۹ روزه

اتاق ۲ تخته 2590 €| اتاق ۱ تخته 3790 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)
تورهای اروپا (اقتصادی)
تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)

کد سفر : ۵۱۸/۱۴۲۳/۵۱۹۷

سفر : ۲۸ روز

4800 € + هزینه پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)
تورهای اروپا (اقتصادی)
تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)

کد سفر : ۵۱۸/۱۴۲۴/۵۱۶۶

سفر : ۲۰ روز

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۵۲۸۰ فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
اتاق ۲ تخته 22۹۰ €| اتاق ۱ تخته 3۳۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۰۷
سوئیس
۶۲۱/۲۰۰۸/۵۳۰۲ سوئیس - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 346 -
اتاق ۲ تخته 1490 €| اتاق ۱ تخته 2240 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۰
فرانسه - اسپانیا
۵۲۸۷/۵۲۹۳/۵۲۹۴ فرانسه/ اسپانیا- هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ -۳۴2 ZH -
اتاق ۲ تخته 2590€| اتاق ۱ تخته 3690€+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۹ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۲
چک
۵۳۵۳/۵۳۵۴/۵۳۵۵ چک - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - 351 ZH -
اتاق ۲ تخته 1390 €| اتاق ۱ تخته 2190 €+ بلیط پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۴
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۵۲۸۱ فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۳۳۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۵
سوئیس
۶۲۱/۵۳۷۴/۵۳۷۵ سوئیس - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 347 -
اتاق ۲ تخته ۱۴۹۰ €| اتاق ۱ تخته 2390 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۶ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۹
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۵۲۸۲ فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۳۳۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۰۱
فرانسه - اسپانیا
۵۲۸۷/۵۲۸۸/۵۲۸۹ فرانسه/ اسپانیا- هتل 5*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴1 ZH -
اتاق ۲ تخته 2490 €| اتاق ۱ تخته 3590 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۰۱
سوئیس - فرانسه
۵۳۰۵/۵۳۰۶/۵۳۳۰ طبیعت سوئیس / فرانسه - هتل 4*/ هاستل - پرواز ترکیش ✈ - ZH/Ka
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۹ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۰۱
چک
۵۳۵۳/۵۳۵۴/۵۳۵۶ چک - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - 351 ZH -
اتاق ۲ تخته ۱۳۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۲۱۹۰ €+ بلیط پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
فرانسه - ایتالیا
۲۹۴۱/۵۲۸۴/۵۲۸۵ فرانسه/ ایتالیا - هتل ۵*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴4 ZH -
اتاق ۲ تخته 2390€| اتاق ۱ تخته ۳2۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۶
سوئیس - ایتالیا
۹۵۵/۵۳۷۲/۵۳۷۳ سوئیس / ایتالیا - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 349 -
اتاق ۲ تخته 2490 €| اتاق ۱ تخته 3590 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۸
فرانسه - اسپانیا
۵۲۸۷/۵۲۹۳/۵۲۹۵ فرانسه/ اسپانیا- هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ -۳۴2 ZH -
اتاق ۲ تخته ۲۵۹۰€| اتاق ۱ تخته ۳۶۹۰€+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۹ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۲۳
فرانسه - هلند
۶۵۰/۲۵۶۳/۵۲۹۷ فرانسه/ هلند- هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴3 ZH -
اتاق ۲ تخته 2390€| اتاق ۱ تخته 3290 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۲۶
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۵۲۸۳ فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۳۳۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۳۰
فرانسه - ایتالیا
۲۹۴۱/۵۲۸۴/۵۲۸۶ فرانسه/ ایتالیا - هتل ۵*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴4 ZH -
اتاق ۲ تخته 2390 €| اتاق ۱ تخته 3290 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۰۳
سوئیس
۶۲۱/۵۳۷۴/۵۳۷۹ سوئیس - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 347 -
اتاق ۲ تخته ۱۴۹۰ €| اتاق ۱ تخته 2390 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۱
چک
۵۳۵۳/۵۳۵۴/۵۳۵۷ چک - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - 351 ZH -
اتاق ۲ تخته ۱۳۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۲۱۹۰ €+ بلیط پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۳
فرانسه - اسپانیا
۵۲۸۷/۵۲۸۸/۵۲۹۰ فرانسه/ اسپانیا- هتل 5*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴1 ZH -
اتاق ۲ تخته ۲۴۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۳۵۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۱۰-۰۵
فرانسه - آلمان - هلند
۵۲۹۸/۵۲۹۹/۵۳۰۰ فرانسه/ آلمان / هلند - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈- ZH ۳۴5 -
اتاق ۲ تخته 2590 €| اتاق ۱ تخته 3790 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روزه
۱۴۰۲-۱۰-۲۶
چک
۵۳۵۳/۵۳۵۴/۵۳۵۸ چک - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - 351 ZH -
اتاق ۲ تخته ۱۳۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۲۱۹۰ €+ بلیط پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۷
تورهای اروپا (اقتصادی)
۵۱۸/۱۴۲۳/۵۱۹۷ تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)
4800 € + هزینه پرواز
موجود
۲۸ روز
۱۴۰۲-۱۲-۲۴
تورهای اروپا (اقتصادی)
۵۱۸/۱۴۲۳/۵۱۶۵ تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۲۸ روز
۱۴۰۳-۰۴-۰۴
تورهای اروپا (اقتصادی)
۵۱۸/۱۴۲۴/۵۱۶۶ تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۲۰ روز
۱۴۰۳-۰۴-۰۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
فرانسه ۶۳۲/۱۴۷۳/۵۲۸۰
فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
اتاق ۲ تخته 22۹۰ €| اتاق ۱ تخته 3۳۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۰۷
۶۳۲/۱۴۷۳/۵۲۸۱
فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۳۳۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۵
۶۳۲/۱۴۷۳/۵۲۸۲
فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۳۳۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۰۱
۶۳۲/۱۴۷۳/۵۲۸۳
فرانسه - هتل 5*/4* - پرواز ترکیش✈ - ZH 340 -
اتاق ۲ تخته ۲۲۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۳۳۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۳۰
سوئیس ۶۲۱/۲۰۰۸/۵۳۰۲
سوئیس - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 346 -
اتاق ۲ تخته 1490 €| اتاق ۱ تخته 2240 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۰
۶۲۱/۵۳۷۴/۵۳۷۵
سوئیس - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 347 -
اتاق ۲ تخته ۱۴۹۰ €| اتاق ۱ تخته 2390 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۶ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۹
۶۲۱/۵۳۷۴/۵۳۷۹
سوئیس - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 347 -
اتاق ۲ تخته ۱۴۹۰ €| اتاق ۱ تخته 2390 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۱
فرانسه - اسپانیا ۵۲۸۷/۵۲۹۳/۵۲۹۴
فرانسه/ اسپانیا- هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ -۳۴2 ZH -
اتاق ۲ تخته 2590€| اتاق ۱ تخته 3690€+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۹ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۲
۵۲۸۷/۵۲۸۸/۵۲۸۹
فرانسه/ اسپانیا- هتل 5*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴1 ZH -
اتاق ۲ تخته 2490 €| اتاق ۱ تخته 3590 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۰۱
۵۲۸۷/۵۲۹۳/۵۲۹۵
فرانسه/ اسپانیا- هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ -۳۴2 ZH -
اتاق ۲ تخته ۲۵۹۰€| اتاق ۱ تخته ۳۶۹۰€+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۹ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۲۳
۵۲۸۷/۵۲۸۸/۵۲۹۰
فرانسه/ اسپانیا- هتل 5*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴1 ZH -
اتاق ۲ تخته ۲۴۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۳۵۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۴۰۲-۱۰-۰۵
چک ۵۳۵۳/۵۳۵۴/۵۳۵۵
چک - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - 351 ZH -
اتاق ۲ تخته 1390 €| اتاق ۱ تخته 2190 €+ بلیط پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۴
۵۳۵۳/۵۳۵۴/۵۳۵۶
چک - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - 351 ZH -
اتاق ۲ تخته ۱۳۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۲۱۹۰ €+ بلیط پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
۵۳۵۳/۵۳۵۴/۵۳۵۷
چک - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - 351 ZH -
اتاق ۲ تخته ۱۳۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۲۱۹۰ €+ بلیط پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۳
۵۳۵۳/۵۳۵۴/۵۳۵۸
چک - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - 351 ZH -
اتاق ۲ تخته ۱۳۹۰ €| اتاق ۱ تخته ۲۱۹۰ €+ بلیط پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۷
سوئیس - فرانسه ۵۳۰۵/۵۳۰۶/۵۳۳۰
طبیعت سوئیس / فرانسه - هتل 4*/ هاستل - پرواز ترکیش ✈ - ZH/Ka
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۹ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۰۱
فرانسه - ایتالیا ۲۹۴۱/۵۲۸۴/۵۲۸۵
فرانسه/ ایتالیا - هتل ۵*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴4 ZH -
اتاق ۲ تخته 2390€| اتاق ۱ تخته ۳2۹۰ €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۶
۲۹۴۱/۵۲۸۴/۵۲۸۶
فرانسه/ ایتالیا - هتل ۵*/۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴4 ZH -
اتاق ۲ تخته 2390 €| اتاق ۱ تخته 3290 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۰۳
سوئیس - ایتالیا ۹۵۵/۵۳۷۲/۵۳۷۳
سوئیس / ایتالیا - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ZH 349 -
اتاق ۲ تخته 2490 €| اتاق ۱ تخته 3590 € + بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۸
فرانسه - هلند ۶۵۰/۲۵۶۳/۵۲۹۷
فرانسه/ هلند- هتل ۴* - پرواز ترکیش✈ - ۳۴3 ZH -
اتاق ۲ تخته 2390€| اتاق ۱ تخته 3290 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۲۶
فرانسه - آلمان - هلند ۵۲۹۸/۵۲۹۹/۵۳۰۰
فرانسه/ آلمان / هلند - هتل ۴* - پرواز ترکیش✈- ZH ۳۴5 -
اتاق ۲ تخته 2590 €| اتاق ۱ تخته 3790 €+ بلیط پرواز
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روزه
۱۴۰۲-۱۰-۲۶
تورهای اروپا (اقتصادی) ۵۱۸/۱۴۲۳/۵۱۹۷
تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)
4800 € + هزینه پرواز
موجود
۲۸ روز
۱۴۰۲-۱۲-۲۴
۵۱۸/۱۴۲۳/۵۱۶۵
تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۲۸ روز
۱۴۰۳-۰۴-۰۴
۵۱۸/۱۴۲۴/۵۱۶۶
تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود
۲۰ روز
۱۴۰۳-۰۴-۰۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی