تورها

اروپا

همسفر با کلوت راهیِ نقاط مختلف اروپا می‌شویم. تور دورِ اروپای کلوت و سفرهای اروپایی به کشورهای مختلف، بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تور اسپانیا، تور سوئیس، تور ایتالیا، تور فرانسه، تور هلند و تور مجارستان از جمله سفرهای اروپایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)
تورهای دور اروپای (اقتصادی)
تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)

کد سفر : ۵۱۸/۱۴۲۴/۴۳۵۷

سفر : ۲۱ روز

3700€+پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)
تورهای دور اروپای (اقتصادی)
تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)

کد سفر : ۵۱۸/۱۴۲۳/۴۳۵۸

سفر : ۲۹ روز

4400€+پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تورهای دور اروپای (اقتصادی)
۵۱۸/۱۴۲۴/۴۳۵۷ تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)
3700€+پرواز
محدود ۲۱ روز
۱۴۰۱-۱۲-۲۵
تورهای دور اروپای (اقتصادی)
۵۱۸/۱۴۲۳/۴۳۵۸ تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)
4400€+پرواز
محدود ۲۹ روز
۱۴۰۱-۱۲-۲۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تورهای دور اروپای (اقتصادی) ۵۱۸/۱۴۲۴/۴۳۵۷
تور دور اروپای 6 کشوره (اقتصادی)
3700€+پرواز
محدود ۲۱ روز
۱۴۰۱-۱۲-۲۵
۵۱۸/۱۴۲۳/۴۳۵۸
تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)
4400€+پرواز
محدود ۲۹ روز
۱۴۰۱-۱۲-۲۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی