تورها

طبیعت گردی

تورهای طبیعت‌گردی به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان و جنگل و کویر و دریا قابل اجرا هستند.

کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
کویر گردی
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۶۳۱

سفر : ۳ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر قشم و هنگام - هتل*3 - پرواز
جزایر و سواحل
جزایر قشم و هنگام - هتل*3 - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۴

سفر : ۴ روزه

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چابهار - هتل *4 - پرواز / خودروی توریستی
جزایر و سواحل
چابهار - هتل *4 - پرواز / خودروی توریستی

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۸

سفر : ۴ روزه

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر قشم و هنگام - خانه سنتی - قطار
جزایر و سواحل
جزایر قشم و هنگام - خانه سنتی - قطار

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۲

سفر : ۵.۵ روزه

۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چابهار - هتل *5 - پرواز / اتوبوس VIP
جزایر و سواحل
چابهار - هتل *5 - پرواز / اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۶۲۹/۳۶۳۰

سفر : ۴ روزه

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر مصر - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25)VIP
کویر گردی
کویر مصر - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۶

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
کویر گردی
طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۳

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بوشهر - هتل*4 - پرواز
جزایر و سواحل
بوشهر - هتل*4 - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۵۰۱

سفر : ۳ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
کویر گردی
کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۴۰

سفر : ۳ روزه

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
طبیعت گردی-لرستان
شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP

کد سفر : ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۷۴

سفر : ۳ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵

سفر : ۳.۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۶۳۱ کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۴ جزایر قشم و هنگام - هتل*3 - پرواز
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۰۷
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۸ چابهار - هتل *4 - پرواز / خودروی توریستی
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۰۷
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۶۳۲ کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۰۸
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۶۳۳ کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۱۵
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۲ جزایر قشم و هنگام - خانه سنتی - قطار
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۶/۳۴۹۷ جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - پرواز چارتری
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۶۲۹/۳۶۳۰ چابهار - هتل *5 - پرواز / اتوبوس VIP
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۵ جزایر قشم و هنگام - هتل*3 - پرواز
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۹ چابهار - هتل *4 - پرواز / خودروی توریستی
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۶ کویر مصر - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25)VIP
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۳ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۵۰۱ بوشهر - هتل*4 - پرواز
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۴۰ کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۴ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۵۰۲ بوشهر - هتل*4 - پرواز
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۳ جزایر قشم و هنگام - خانه سنتی - قطار
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۸ کویر مصر - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۴ جزایر قشم و هنگام - خانه سنتی - قطار
موجود
۵.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۵ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۶ جزایر قشم و هنگام - هتل*3 - پرواز
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۹
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۱۰ چابهار - هتل *4 - پرواز / خودروی توریستی
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۹
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۹ کویر مصر - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
طبیعت گردی-لرستان
۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۷۴ شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
طبیعت گردی-ارسباران
۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی-اردبیل
۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۹۰ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۶ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۳ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
طبیعت گردی-اسالم
۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۲ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کویر گردی ۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۶۳۱
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۶۳۲
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۰۸
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۶۳۳
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۱۵
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۶
کویر مصر - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25)VIP
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۳
طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۴۰
کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۴
طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۸
کویر مصر - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۵
طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۹
کویر مصر - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۴
جزایر قشم و هنگام - هتل*3 - پرواز
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۰۷
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۸
چابهار - هتل *4 - پرواز / خودروی توریستی
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۰۷
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۲
جزایر قشم و هنگام - خانه سنتی - قطار
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
۳۴۱۲/۳۴۱۶/۳۴۹۷
جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - پرواز چارتری
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
۳۴۱۲/۳۶۲۹/۳۶۳۰
چابهار - هتل *5 - پرواز / اتوبوس VIP
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۵
جزایر قشم و هنگام - هتل*3 - پرواز
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۹
چابهار - هتل *4 - پرواز / خودروی توریستی
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۵۰۱
بوشهر - هتل*4 - پرواز
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۵۰۲
بوشهر - هتل*4 - پرواز
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۳
جزایر قشم و هنگام - خانه سنتی - قطار
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۴
جزایر قشم و هنگام - خانه سنتی - قطار
موجود
۵.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۶
جزایر قشم و هنگام - هتل*3 - پرواز
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۹
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۱۰
چابهار - هتل *4 - پرواز / خودروی توریستی
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۹
طبیعت گردی-لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۷۴
شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۹۰
ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۶
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۳
رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۲
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی