تورها

ماجراجویی/ پیمایشی و کوهنوردی

تورهای طبیعت‌گردی و ماجراجویانه به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری ماجراجویانه، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان، جنگل، کویر و دریا قابل اجرا هستند.

صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز
کوهنوردی
صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۹۵۱/۴۵۳۱

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پرنده‌نگری میانکاله - خانه محلی
پرنده نگری
پرنده‌نگری میانکاله - خانه محلی

کد سفر : ۳۹۶۱/۴۰۳۷/۴۶۲۶

سفر : ۲ روزه

مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۹۵۱/۴۵۳۱ صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز
مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۱۰-۰۶
پرنده نگری
۳۹۶۱/۴۰۳۷/۴۶۲۶ پرنده‌نگری میانکاله - خانه محلی
مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۰۶
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کوهنوردی ۳۴۰۷/۳۹۵۱/۴۵۳۱
صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز
مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۱۰-۰۶
پرنده نگری ۳۹۶۱/۴۰۳۷/۴۶۲۶
پرنده‌نگری میانکاله - خانه محلی
مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۰۶
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی