تورها

طبیعت گردی

تورهای طبیعت‌گردی به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان و جنگل و کویر و دریا قابل اجرا هستند.

دشت لاله های واژگون خوانسار
طبیعت گردی-اراک/اصفهان
دشت لاله های واژگون خوانسار

کد سفر : ۳۷۳۱/۳۷۳۲/۳۷۳۹

سفر : ۲ روزه

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
ییلاق گردی-اردبیل
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پایتخت هخامنشیان - هتل *4 - اتوبوس(25) VIP
فرهنگی - شیراز
پایتخت هخامنشیان - هتل *4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۹۴/۱۲۱۱/۳۷۱۱

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شکوه رادکان تا تختگاه نادری-اقامتگاه بوم گردی-اتوبوس(25)VIP
فرهنگ و طبیعت خراسان
شکوه رادکان تا تختگاه نادری-اقامتگاه بوم گردی-اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۷۲۵/۳۷۲۶/۳۷۲۷

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
طبیعت گردی-گلستان
ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25

کد سفر : ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۷۱۲

سفر : ۳ روزه

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
از پاوه تا مریوان - هتل 3 ستاره - اتوبوس(25)VIP
طبیعت گردی-کردستان/کرمانشاه
از پاوه تا مریوان - هتل 3 ستاره - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۷۳۴

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
رفتینگ
رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۷۱۴

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
طبیعت گردی-اسالم
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP

کد سفر : ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۷۱۶

سفر : ۳ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(25)VIP
طبیعت گردی-سمنان/گلستان
جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۷۱۷

سفر : ۳ روزه

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25)VIP
طبیعت گردی-سمنان/گلستان
جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۷۲۰

سفر : ۳ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس (VIP (25
طبیعت گردی-گلستان
ترکمن صحرا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس (VIP (25

کد سفر : ۳۶۷/۳۷۳۶/۳۷۳۸

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
راهپیمایی آهار به شهرستانک
راهپیمایی و کوهنوردی
راهپیمایی آهار به شهرستانک

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۴۴۵/۳۷۵۰

سفر : ۱ روزه

۳۲۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آموزشی - قله چشمه شاهی (3280) - پیش نیاز قله دماوند
راهپیمایی و کوهنوردی
آموزشی - قله چشمه شاهی (3280) - پیش نیاز قله دماوند

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۵۵۹/۳۷۴۸

سفر : ۱ روزه

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله آزادکوه(4355) - چادر شخصی - وسیله نقلیه توریستی
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله آزادکوه(4355) - چادر شخصی - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۷۵۷/۳۷۵۸

سفر : ۲ روزه

۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
قله پهنه حصار(3400) -پیش نیاز قله سبلان
راهپیمایی و کوهنوردی
قله پهنه حصار(3400) -پیش نیاز قله سبلان

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۷۶۱/۳۷۶۲

سفر : ۱ روزه

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۴۰۸/۳۷۴۲

سفر : ۳.۵ روزه

قیمت تور به زودی اعلام می شود.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آموزشی - قله توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند
راهپیمایی و کوهنوردی
آموزشی - قله توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۵۶۱/۳۷۴۶

سفر : ۲ روزه

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله دماوند(5610) | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله دماوند(5610) | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۴۱۰/۳۷۴۰

سفر : ۳ روزه

قیمت تور به زودی اعلام می شود.


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله الوند(3580) - وسیله نقلیه توریستی
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله الوند(3580) - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۷۵۲/۳۷۵۳

سفر : ۱.۵ روزه

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۷۵۹/۳۷۶۰

سفر : ۱ روزه

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - وسیله نقلیه توریستی
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۵۶۶/۳۷۵۱

سفر : ۳ روزه

قیمت تور به زودی اعلام می شود.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
طبیعت گردی-اراک/اصفهان
۳۷۳۱/۳۷۳۲/۳۷۳۹ دشت لاله های واژگون خوانسار
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
طبیعت گردی-ارسباران
۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
ییلاق گردی-اردبیل
۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
فرهنگی - شیراز
۳۹۴/۱۲۱۱/۳۷۱۱ پایتخت هخامنشیان - هتل *4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
فرهنگ و طبیعت خراسان
۳۷۲۵/۳۷۲۶/۳۷۲۷ شکوه رادکان تا تختگاه نادری-اقامتگاه بوم گردی-اتوبوس(25)VIP
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
طبیعت گردی-لرستان
۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۷۴ شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
طبیعت گردی-گلستان
۳۶۷/۱۱۹۲/۳۷۱۲ ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
طبیعت گردی-کردستان/کرمانشاه
۵۱۶/۳۲۰۰/۳۷۳۴ از پاوه تا مریوان - هتل 3 ستاره - اتوبوس(25)VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۳۷۱۴ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
طبیعت گردی-اسالم
۸۴۹/۱۶۳۹/۳۷۱۶ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
طبیعت گردی-سمنان/گلستان
۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۷۱۷ جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(25)VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
طبیعت گردی-سمنان/گلستان
۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۷۲۰ جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25)VIP
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۳ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۲۲
طبیعت گردی-سمنان/گلستان
۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۷۱۸ جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(25)VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۲۲
طبیعت گردی-سمنان/گلستان
۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۷۱۹ جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25)VIP
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۲۲
طبیعت گردی-گلستان
۳۶۷/۳۷۳۶/۳۷۳۸ ترکمن صحرا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس (VIP (25
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۲۲
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۹۰ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی-اردبیل
۷۳۰/۱۵۴۷/۳۷۰۹ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-ارسباران
۷۵۶/۱۶۰۰/۳۷۱۰ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۳۷۱۵ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-کردستان/کرمانشاه
۵۱۶/۳۲۰۰/۳۷۳۵ از پاوه تا مریوان - هتل 3 ستاره - اتوبوس(25)VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-اسالم
۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۲ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۶ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۴۴۵/۳۷۵۰ راهپیمایی آهار به شهرستانک
۳۲۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۲۱
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۵۵۹/۳۷۴۸ آموزشی - قله چشمه شاهی (3280) - پیش نیاز قله دماوند
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۲۸
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۷۵۷/۳۷۵۸ صعود قله آزادکوه(4355) - چادر شخصی - وسیله نقلیه توریستی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۰۳
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۷۶۱/۳۷۶۲ قله پهنه حصار(3400) -پیش نیاز قله سبلان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۱۱
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۴۰۸/۳۷۴۲ صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP
قیمت تور به زودی اعلام می شود.
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۱۶
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۵۵۹/۳۷۴۹ آموزشی - قله چشمه شاهی (3280) - پیش نیاز قله دماوند
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۲۵
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۵۶۱/۳۷۴۶ آموزشی - قله توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۳۱
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۴۱۰/۳۷۴۰ صعود قله دماوند(5610) | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
قیمت تور به زودی اعلام می شود.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۰۶
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۷۵۲/۳۷۵۳ صعود قله الوند(3580) - وسیله نقلیه توریستی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۱۴
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۵۶۱/۳۷۴۷ آموزشی - قله توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۱
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۴۱۰/۳۷۴۱ صعود قله دماوند(5610) | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
قیمت تور به زودی اعلام می شود.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۷۵۹/۳۷۶۰ صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۹
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۵۶۶/۳۷۵۱ صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - وسیله نقلیه توریستی
قیمت تور به زودی اعلام می شود.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۶-۰۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
طبیعت گردی-اراک/اصفهان ۳۷۳۱/۳۷۳۲/۳۷۳۹
دشت لاله های واژگون خوانسار
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
۷۵۶/۱۶۰۰/۳۷۱۰
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
۷۳۰/۱۵۴۷/۳۷۰۹
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
فرهنگی - شیراز ۳۹۴/۱۲۱۱/۳۷۱۱
پایتخت هخامنشیان - هتل *4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
فرهنگ و طبیعت خراسان ۳۷۲۵/۳۷۲۶/۳۷۲۷
شکوه رادکان تا تختگاه نادری-اقامتگاه بوم گردی-اتوبوس(25)VIP
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
طبیعت گردی-لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۷۴
شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
طبیعت گردی-گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۷۱۲
ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
۳۶۷/۳۷۳۶/۳۷۳۸
ترکمن صحرا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس (VIP (25
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۲۲
طبیعت گردی-کردستان/کرمانشاه ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۷۳۴
از پاوه تا مریوان - هتل 3 ستاره - اتوبوس(25)VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
۵۱۶/۳۲۰۰/۳۷۳۵
از پاوه تا مریوان - هتل 3 ستاره - اتوبوس(25)VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۷۱۴
رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۳
رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۲۲
۹۸۲/۱۶۹۱/۳۷۱۵
رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۷۱۶
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۲
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
طبیعت گردی-سمنان/گلستان ۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۷۱۷
جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(25)VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۷۲۰
جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25)VIP
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۷۱۸
جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(25)VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۲۲
۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۷۱۹
جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25)VIP
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۲۲
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۹۰
ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۶
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
راهپیمایی و کوهنوردی ۳۴۰۷/۳۴۴۵/۳۷۵۰
راهپیمایی آهار به شهرستانک
۳۲۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان