تورها

طبیعت گردی

تورهای طبیعت‌گردی به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان و جنگل و کویر و دریا قابل اجرا هستند.

ماجراجویی در سواحل خلیج فارس - کمپ /بوم گردی/هتل *3 - پرواز
راهپیمایی و کوهنوردی
ماجراجویی در سواحل خلیج فارس - کمپ /بوم گردی/هتل *3 - پرواز

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۸۹۹/۳۹۵۲

سفر : ۸ روزه

قیمت به زودی اعلام خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
کویر گردی
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۹۵۶

سفر : ۳ روزه

به زودی اعلام خواهد شد.جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر سیازگه - هتل یلو - خودروی شخصی
کویر گردی
کویر سیازگه - هتل یلو - خودروی شخصی

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۹۶۴/۳۹۶۵

سفر : ۲ روزه

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت استفاده از خودروی کلوت نفری 1.200.000 تومان به هزینه ها افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ماجراجویی در هرمزگان - هتل سنتی / اقامتگاه بوم گردی - پرواز
راهپیمایی و کوهنوردی
ماجراجویی در هرمزگان - هتل سنتی / اقامتگاه بوم گردی - پرواز

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۹۵۴/۳۹۵۵

سفر : ۵ روز

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۹۵۱/۳۹۵۳

سفر : ۳ روزه

۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پارک ملی بجاق - بوم گردی قدیم خونه - میدل باس
پرنده نگری
پارک ملی بجاق - بوم گردی قدیم خونه - میدل باس

کد سفر : ۳۹۶۱/۳۹۶۲/۳۹۶۳

سفر : ۲ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت این تور با توجه به شرایط خاص برنامه محدود می باشد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۸۹۹/۳۹۵۲ ماجراجویی در سواحل خلیج فارس - کمپ /بوم گردی/هتل *3 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۰۸-۱۳
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۹۵۶ کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۸-۱۹
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۹۶۴/۳۹۶۵ کویر سیازگه - هتل یلو - خودروی شخصی
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت استفاده از خودروی کلوت نفری 1.200.000 تومان به هزینه ها افزوده خواهد شد.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۸-۲۰
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۹۵۴/۳۹۵۵ ماجراجویی در هرمزگان - هتل سنتی / اقامتگاه بوم گردی - پرواز
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود
۵ روز
۱۴۰۰-۰۸-۲۴
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۹۵۱/۳۹۵۳ صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۹-۰۳
پرنده نگری
۳۹۶۱/۳۹۶۲/۳۹۶۳ پارک ملی بجاق - بوم گردی قدیم خونه - میدل باس
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت این تور با توجه به شرایط خاص برنامه محدود می باشد
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۹-۰۴
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۹۵۷ کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۹-۱۷
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۹۵۸ کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۰-۰۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
راهپیمایی و کوهنوردی ۳۴۰۷/۳۸۹۹/۳۹۵۲
ماجراجویی در سواحل خلیج فارس - کمپ /بوم گردی/هتل *3 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۰۸-۱۳
۳۴۰۷/۳۹۵۴/۳۹۵۵
ماجراجویی در هرمزگان - هتل سنتی / اقامتگاه بوم گردی - پرواز
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود
۵ روز
۱۴۰۰-۰۸-۲۴
۳۴۰۷/۳۹۵۱/۳۹۵۳
صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۹-۰۳
کویر گردی ۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۹۵۶
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۸-۱۹
۳۴۱۷/۳۹۶۴/۳۹۶۵
کویر سیازگه - هتل یلو - خودروی شخصی
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت استفاده از خودروی کلوت نفری 1.200.000 تومان به هزینه ها افزوده خواهد شد.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۸-۲۰
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۹۵۷
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۹-۱۷
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۹۵۸
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۰-۰۱
پرنده نگری ۳۹۶۱/۳۹۶۲/۳۹۶۳
پارک ملی بجاق - بوم گردی قدیم خونه - میدل باس
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت این تور با توجه به شرایط خاص برنامه محدود می باشد
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۹-۰۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی