تورها

طبیعت گردی

تورهای طبیعت‌گردی به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان و جنگل و کویر و دریا قابل اجرا هستند.

خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
جزایر و سواحل
خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۵۳

سفر : ۳ روزه

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ماجراجویی در سواحل خلیج فارس - هتل*5/هتل*3/خانه محلی/بوم گردی - پرواز
راهپیمایی و کوهنوردی
ماجراجویی در سواحل خلیج فارس - هتل*5/هتل*3/خانه محلی/بوم گردی - پرواز

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۸۹۹/۳۹۷۸

سفر : ۷روزه

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / خودروی سواری
جزایر و سواحل
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / خودروی سواری

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۶۲۹/۴۰۶۳

سفر : ۴ روزه

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری کویر مصر تا چشمه شتری- اقامتگاه بوم گردی - خودروی سافاری شخصی
اکو سافاری
سافاری کویر مصر تا چشمه شتری- اقامتگاه بوم گردی - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۹۸۴/۴۰۸۲

سفر : ۳ روزه

۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری جنگلی/ زمستانه/ بام رودبار/بومگردی
اکو سافاری
سافاری جنگلی/ زمستانه/ بام رودبار/بومگردی

کد سفر : ۳۴۰۵/۴۱۰۷/۴۱۰۹

سفر :

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
کویر گردی
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۲/۴۱۰۶

سفر : ۳ روزه

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری عمق لوت - هتل سنتی/کمپ/اکوکمپ - خودروی سافاری شخصی
اکو سافاری
سافاری عمق لوت - هتل سنتی/کمپ/اکوکمپ - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۹۹۷/۴۰۷۱

سفر : ۶ روز

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری عمق لوت - هتل سنتی/کمپ/اکوکمپ- پرواز/خودروی سافاری کلوت
اکو سافاری
سافاری عمق لوت - هتل سنتی/کمپ/اکوکمپ- پرواز/خودروی سافاری کلوت

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۹۹۶/۴۰۶۸

سفر : ۵ روز

۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز محاسبه شده است

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
جزایر و سواحل
جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۶۵

سفر : ۴ روزه

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
جزایر و سواحل
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس

کد سفر : ۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۶۶

سفر :

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار(4تخته)
جزایر و سواحل
جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار(4تخته)

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۶/۴۰۵۰

سفر : ۴.۵روزه

به زودی اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهر خیالی لوت - هتل سنتی - قطار
کویر گردی
شهر خیالی لوت - هتل سنتی - قطار

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۹۹۴/۴۰۵۵

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه سالگرد کلوت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبس تا کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
کویر گردی
طبس تا کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۴/۴۰۶۷

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۶۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری عمق لوت - کمپ/اکوکمپ - خودروی سافاری کلوت/پرواز
اکو سافاری
سافاری عمق لوت - کمپ/اکوکمپ - خودروی سافاری کلوت/پرواز

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۹۹۸/۴۰۷۳

سفر : ۴ روزه

۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
تور ایلام
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل

کد سفر : ۳۸۱/۱۲۰۲/۴۱۰۱

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
طبیعت گردی-گلستان
ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25

کد سفر : ۳۶۷/۱۱۹۲/۴۰۹۷

سفر : ۳ روزه

قیمت به زودی اعلام خواهد شد.


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خراسان تا سیستان - اقامتگاه بوم گردی - ون توریستی/پرواز
راهپیمایی و کوهنوردی
خراسان تا سیستان - اقامتگاه بوم گردی - ون توریستی/پرواز

کد سفر : ۳۴۰۷/۴۰۵۶/۴۰۹۴

سفر : ۷ روزه

قیمت به زودی اعلام خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۵۳ خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
تکمیل
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۰-۲۹
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۸۹۹/۳۹۷۸ ماجراجویی در سواحل خلیج فارس - هتل*5/هتل*3/خانه محلی/بوم گردی - پرواز
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود
۷روزه
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۶۲۹/۴۰۶۳ چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / خودروی سواری
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
تکمیل ۴ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۰۵
اکو سافاری
۳۴۰۵/۳۹۸۴/۴۰۸۲ سافاری کویر مصر تا چشمه شتری- اقامتگاه بوم گردی - خودروی سافاری شخصی
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۰۶
اکو سافاری
۳۴۰۵/۴۱۰۷/۴۱۰۹ سافاری جنگلی/ زمستانه/ بام رودبار/بومگردی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود

۱۴۰۰-۱۱-۱۴
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۴۱۰۶ کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۰
اکو سافاری
۳۴۰۵/۳۹۹۷/۴۰۷۱ سافاری عمق لوت - هتل سنتی/کمپ/اکوکمپ - خودروی سافاری شخصی
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶ روز
۱۴۰۰-۱۱-۲۰
اکو سافاری
۳۴۰۵/۳۹۹۶/۴۰۶۸ سافاری عمق لوت - هتل سنتی/کمپ/اکوکمپ- پرواز/خودروی سافاری کلوت
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز محاسبه شده است
موجود
۵ روز
۱۴۰۰-۱۱-۲۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۶۵ جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۶۶ چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود

۱۴۰۰-۱۱-۲۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۶/۴۰۵۰ جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار(4تخته)
به زودی اعلام خواهد شد
موجود
۴.۵روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۹۹۴/۴۰۵۵ شهر خیالی لوت - هتل سنتی - قطار
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه سالگرد کلوت
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۴۰۶۷ طبس تا کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۵
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۴۹ جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
تکمیل
۴ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۶۲۹/۴۰۵۲ چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / خودروی سواری
به زودی اعلام خواهد شد
تکمیل
۴ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۴۰۶۰ کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ویژه سالگرد کلوت
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۶۲ چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
محدود
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۶۴ خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
اکو سافاری
۳۴۰۵/۳۹۹۸/۴۰۷۳ سافاری عمق لوت - کمپ/اکوکمپ - خودروی سافاری کلوت/پرواز
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
تور ایلام
۳۸۱/۱۲۰۲/۴۱۰۱ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۱۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۸۳ خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۱۰
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۸۹۹/۴۰۹۳ ماجراجویی در سواحل خلیج فارس - هتل*5/هتل*3/خانه محلی/بوم گردی - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۷روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۶
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۸۴ خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۹
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۸۷ جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۹
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۹۰ چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود

۱۴۰۰-۱۲-۲۹
تور ایلام
۳۸۱/۱۲۰۲/۴۱۰۲ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۱
طبیعت گردی-گلستان
۳۶۷/۱۱۹۲/۴۰۹۷ ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۲
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۴۰۹۹ طبس تا کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۸۸ جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۴ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۹۱ چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود

۱۴۰۱-۰۱-۰۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۸۵ خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۳
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۴۰۵۶/۴۰۹۴ خراسان تا سیستان - اقامتگاه بوم گردی - ون توریستی/پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۷ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۴۱۰۰ طبس تا کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۱۰
تور ایلام
۳۸۱/۱۲۰۲/۴۱۰۳ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۱۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۸۹ جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۴ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۱۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۹۲ چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود

۱۴۰۱-۰۱-۱۰
طبیعت گردی-گلستان
۳۶۷/۱۱۹۲/۴۰۹۸ ترکمن صحرا - هتل*3 - اتوبوس (VIP (25
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۱۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۸۶ خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۱۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۵۳
خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
تکمیل
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۰-۲۹
۳۴۱۲/۳۶۲۹/۴۰۶۳
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / خودروی سواری
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
تکمیل ۴ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۰۵
۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۶۵
جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۲
۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۶۶
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود

۱۴۰۰-۱۱-۲۲
۳۴۱۲/۳۴۱۶/۴۰۵۰
جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار(4تخته)
به زودی اعلام خواهد شد
موجود
۴.۵روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۵
۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۴۹
جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
تکمیل
۴ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
۳۴۱۲/۳۶۲۹/۴۰۵۲
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / خودروی سواری
به زودی اعلام خواهد شد
تکمیل
۴ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۶۲
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
محدود
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۶۴
خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۸۳
خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۱۰
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۸۴
خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۹
۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۸۷
جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۹
۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۹۰
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود

۱۴۰۰-۱۲-۲۹
۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۸۸
جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۴ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۲
۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۹۱
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود

۱۴۰۱-۰۱-۰۲
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۸۵
خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۳
۳۴۱۲/۴۰۱۱/۴۰۸۹
جزایر قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۴ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۱۰
۳۴۱۲/۴۰۶۱/۴۰۹۲
چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / اتوبوس
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود

۱۴۰۱-۰۱-۱۰
۳۴۱۲/۳۶۴۳/۴۰۸۶
خلیج نایبند تا بندر مقام - خانه بوم گردی - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۱۱
راهپیمایی و کوهنوردی ۳۴۰۷/۳۸۹۹/۳۹۷۸
ماجراجویی در سواحل خلیج فارس - هتل*5/هتل*3/خانه محلی/بوم گردی - پرواز
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز
موجود
۷روزه
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
۳۴۰۷/۳۸۹۹/۴۰۹۳
ماجراجویی در سواحل خلیج فارس - هتل*5/هتل*3/خانه محلی/بوم گردی - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۷روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۶
۳۴۰۷/۴۰۵۶/۴۰۹۴
خراسان تا سیستان - اقامتگاه بوم گردی - ون توریستی/پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۷ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
اکو سافاری ۳۴۰۵/۳۹۸۴/۴۰۸۲
سافاری کویر مصر تا چشمه شتری- اقامتگاه بوم گردی - خودروی سافاری شخصی
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۰۶
۳۴۰۵/۴۱۰۷/۴۱۰۹
سافاری جنگلی/ زمستانه/ بام رودبار/بومگردی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود

۱۴۰۰-۱۱-۱۴
۳۴۰۵/۳۹۹۷/۴۰۷۱
سافاری عمق لوت - هتل سنتی/کمپ/اکوکمپ - خودروی سافاری شخصی
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶ روز
۱۴۰۰-۱۱-۲۰
۳۴۰۵/۳۹۹۶/۴۰۶۸
سافاری عمق لوت - هتل سنتی/کمپ/اکوکمپ- پرواز/خودروی سافاری کلوت
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز محاسبه شده است
موجود
۵ روز
۱۴۰۰-۱۱-۲۱
۳۴۰۵/۳۹۹۸/۴۰۷۳