تورها

ماجراجویی/ پیمایشی و کوهنوردی

تورهای طبیعت‌گردی و ماجراجویانه به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری ماجراجویانه، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان، جنگل، کویر و دریا قابل اجرا هستند.

شوشتر کمپ سوزا  اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
طبیعت گردی-خوزستان
شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )

کد سفر : ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۵

سفر : ۵ روزه

۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
طبیعت گردی-خوزستان
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳

سفر : ۴ روزه

۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا زراس - خانه محلی - اتوبوسVIP (ویژه نوروز 1402)
طبیعت گردی-خوزستان
هلن تا زراس - خانه محلی - اتوبوسVIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۱۹۰/۳۶۸۸/۴۶۹۸

سفر : ۴ روزه

۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شوشتر کمپ سوزا،  اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
طبیعت گردی-خوزستان
شوشتر کمپ سوزا، اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )

کد سفر : ۱۹۰/۴۷۷۰/۴۸۵۳

سفر : ۴ روزه

۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا قشلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
چهارمحال و بختیاری
هلن تا قشلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۷۲۶/۴۷۲۷/۴۷۲۸

سفر : ۳.۵ روزه

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
چهارمحال و بختیاری
هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۷۲۶/۴۷۳۹/۴۷۴۰

سفر : ۳.۵ روزه

۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا قشلاق لیلنبه - خانه محلی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
چهارمحال و بختیاری
هلن تا قشلاق لیلنبه - خانه محلی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۷۲۶/۴۷۴۱/۴۷۴۲

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهیون تا کول خرسون - کمپ- خودرو شخصی مسافر (اکونومی)
طبیعت گردی-خوزستان
شهیون تا کول خرسون - کمپ- خودرو شخصی مسافر (اکونومی)

کد سفر : ۱۹۰/۴۸۳۱/۴۸۳۲

سفر : ۳ روزه

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
طبیعت گردی-خوزستان
۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۵ شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
طبیعت گردی-خوزستان
۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۸
طبیعت گردی-خوزستان
۱۹۰/۳۶۸۸/۴۶۹۸ هلن تا زراس - خانه محلی - اتوبوسVIP (ویژه نوروز 1402)
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۸
طبیعت گردی-خوزستان
۱۹۰/۴۷۷۰/۴۸۵۳ شوشتر کمپ سوزا، اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۸
چهارمحال و بختیاری
۴۷۲۶/۴۷۲۷/۴۷۲۸ هلن تا قشلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
چهارمحال و بختیاری
۴۷۲۶/۴۷۳۹/۴۷۴۰ هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
چهارمحال و بختیاری
۴۷۲۶/۴۷۴۱/۴۷۴۲ هلن تا قشلاق لیلنبه - خانه محلی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
طبیعت گردی-خوزستان
۱۹۰/۴۸۳۱/۴۸۳۲ شهیون تا کول خرسون - کمپ- خودرو شخصی مسافر (اکونومی)
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۵
شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۸
۱۹۰/۳۶۸۸/۴۶۹۸
هلن تا زراس - خانه محلی - اتوبوسVIP (ویژه نوروز 1402)
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۸
۱۹۰/۴۷۷۰/۴۸۵۳
شوشتر کمپ سوزا، اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۸
۱۹۰/۴۸۳۱/۴۸۳۲
شهیون تا کول خرسون - کمپ- خودرو شخصی مسافر (اکونومی)
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
چهارمحال و بختیاری ۴۷۲۶/۴۷۲۷/۴۷۲۸
هلن تا قشلاق لیلنبه - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
۴۷۲۶/۴۷۳۹/۴۷۴۰
هلن تا قشلاق لیلنبه - هتل - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
۴۷۲۶/۴۷۴۱/۴۷۴۲
هلن تا قشلاق لیلنبه - خانه محلی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی