تورها

طبیعت گردی

تورهای طبیعت‌گردی به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان و جنگل و کویر و دریا قابل اجرا هستند.

جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
جزایر و سواحل
جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۸۷

سفر : ۵.۵ روزه

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
جزایر و سواحل
جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۷۸

سفر : ۴ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
کویر گردی
دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۵

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
کویر گردی
کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۸۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری بندریگ و مرنجاب - خودروی شخصی آفرود
اکو سافاری
سافاری بندریگ و مرنجاب - خودروی شخصی آفرود

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۵۸۳/۳۵۸۴

سفر : ۳ روزه

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
کویر گردی
کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۳۶

سفر : ۳ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
جزایر و سواحل
چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۴

سفر : ۴ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دشت لوت - اقامتگاه سنتی - قطار/سواری
کویر گردی
دشت لوت - اقامتگاه سنتی - قطار/سواری

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۵۲۱

سفر : ۱ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
کویر گردی
طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
جزایر و سواحل
جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۶/۳۴۹۵

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بوشهر - هتل*4 - پرواز
جزایر و سواحل
بوشهر - هتل*4 - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۴۹۹

سفر : ۳ روزه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
طبیعت گردی-لرستان
شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP

کد سفر : ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۷۴

سفر : ۳ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵

سفر : ۳.۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۸۷ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۷۸ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۵ دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۸۰ کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
اکو سافاری
۳۴۰۵/۳۵۸۳/۳۵۸۴ سافاری بندریگ و مرنجاب - خودروی شخصی آفرود
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۴
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۳۶ کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۴
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۸۸ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۳۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۷۹ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۴ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۵۲۱ دشت لوت - اقامتگاه سنتی - قطار/سواری
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۰ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۸۹ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۲
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۴ کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۰ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۵ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۶ دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۳۷ کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۴
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۱ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۶ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۱ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۶/۳۴۹۵ جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۲
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۷ دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۵ کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۴۹۹ بوشهر - هتل*4 - پرواز
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۹
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۶/۳۴۹۶ جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۲ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۰ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۸ دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۵۲۲ دشت لوت - اقامتگاه سنتی - قطار/سواری
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۲ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۳۸ کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۵۰۰ بوشهر - هتل*4 - پرواز
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۶
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۳۹ کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۰۸
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۱ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۶/۳۴۹۷ جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۳ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۷ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۶ کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۳ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۵۰۱ بوشهر - هتل*4 - پرواز
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۸ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۹ دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۵۲۳ دشت لوت - اقامتگاه سنتی - قطار/سواری
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۷ کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۴۰ کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۲ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۱۸
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۴ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۴ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۵۰۲ بوشهر - هتل*4 - پرواز
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۳ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۵ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۹ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۲۰ دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۸ کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۴ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
موجود
۵.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۵ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۶ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۹
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۱۰ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
موجود
۴ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۹
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۹ کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
طبیعت گردی-لرستان
۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۷۴ شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
طبیعت گردی-ارسباران
۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی-اردبیل
۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۹۰ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۶ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۳ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
طبیعت گردی-اسالم
۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۲ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی