تورها

ماجراجویی/ پیمایشی و کوهنوردی

تورهای طبیعت‌گردی و ماجراجویانه به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری ماجراجویانه، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان، جنگل، کویر و دریا قابل اجرا هستند.

جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3- وسیله نقلیه توریستی
سمنان - شاهرود
جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3- وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۱۹۱۶/۴۹۶۲/۵۱۹۱

سفر : ۳ روزه

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پیمایش خلخال به اسالم - کلبه های ییلاقی درجه3 - وسیله نقلیه توریستی
اردبیل - گیلان
پیمایش خلخال به اسالم - کلبه های ییلاقی درجه3 - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۹۴۴/۱۶۷۴/۵۲۵۹

سفر : ۲.۵ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پیمایش مصر به عروسان - کمپ / بومگردی - اتوبوس VIP
اصفهان
پیمایش مصر به عروسان - کمپ / بومگردی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۲۳۰۹/۲۳۱۱/۵۳۲۷

سفر : ۳.۵ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سمنان - شاهرود
۱۹۱۶/۴۹۶۲/۵۱۹۱ جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3- وسیله نقلیه توریستی
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۲
اردبیل - گیلان
۹۴۴/۱۶۷۴/۵۲۵۹ پیمایش خلخال به اسالم - کلبه های ییلاقی درجه3 - وسیله نقلیه توریستی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۲.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
سمنان - شاهرود
۱۹۱۶/۴۹۶۲/۵۲۶۰ جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3- وسیله نقلیه توریستی
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۷
اصفهان
۲۳۰۹/۲۳۱۱/۵۳۲۷ پیمایش مصر به عروسان - کمپ / بومگردی - اتوبوس VIP
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۲۳
اصفهان
۲۳۰۹/۲۳۱۱/۵۳۲۸ پیمایش مصر به عروسان - کمپ / بومگردی - اتوبوس VIP
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سمنان - شاهرود ۱۹۱۶/۴۹۶۲/۵۱۹۱
جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3- وسیله نقلیه توریستی
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۲
۱۹۱۶/۴۹۶۲/۵۲۶۰
جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3- وسیله نقلیه توریستی
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۷
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۵۲۵۹
پیمایش خلخال به اسالم - کلبه های ییلاقی درجه3 - وسیله نقلیه توریستی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۲.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
اصفهان ۲۳۰۹/۲۳۱۱/۵۳۲۷
پیمایش مصر به عروسان - کمپ / بومگردی - اتوبوس VIP
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۲۳
۲۳۰۹/۲۳۱۱/۵۳۲۸
پیمایش مصر به عروسان - کمپ / بومگردی - اتوبوس VIP
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی