تورها

طبیعت گردی

تورهای طبیعت‌گردی به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان و جنگل و کویر و دریا قابل اجرا هستند.

سافاری هیکوه - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود
اکو سافاری
سافاری هیکوه - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۵۵۴/۳۸۴۲

سفر : ۲ روزه

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت 8 ماشین

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله الوند(3580) - وسیله نقلیه توریستی
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله الوند(3580) - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۷۵۲/۳۷۵۳

سفر : ۱.۵ روزه

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تنگه رغز - هتل*3 - پرواز
فرهنگی - شیراز
تنگه رغز - هتل*3 - پرواز

کد سفر : ۳۹۴/۳۸۶۰/۳۸۶۱

سفر : ۳ روزه

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
از دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل - هتل *4 - اتوبوس(25)VIP
طبیعت گردی آذربایجان
از دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل - هتل *4 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۷۹۳/۳۷۹۴/۳۸۴۶

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رودخانه ارمند - هتل*3  - اتوبوس(25)VIP
رفتینگ
رودخانه ارمند - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۸۱۹

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۸۲۵

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
ییلاق گردی-اردبیل
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۸۲۷

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۸۳۷

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
طبیعت گردی-اسالم
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP

کد سفر : ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۸۴۴

سفر : ۳ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاقات اسالم - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود
اکو سافاری
ییلاقات اسالم - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۵۷۲/۳۸۴۵

سفر : ۳ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت 8 ماشین

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
ییلاق گردی- گیلان
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۸۴۷

سفر : ۲ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله دماوند(5610) | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله دماوند(5610) | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۴۱۰/۳۷۴۱

سفر : ۳ روزه

قیمت تور به زودی اعلام می شود.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اکوکمپ عشایری سبزکوه - حمل و نقل توریستی
طبیعت گردی - چهارمحال
اکوکمپ عشایری سبزکوه - حمل و نقل توریستی

کد سفر : ۳۶۹۶/۳۷۹۰/۳۸۲۰

سفر : ۳ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
کویر گردی
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۸۲۲

سفر : ۳ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۷۵۹/۳۷۶۰

سفر : ۱ روزه

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - وسیله نقلیه توریستی
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۵۶۶/۳۷۵۱

سفر : ۳ روزه

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
راه پیمایی گیلده - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP
ییلاق گردی- گیلان
راه پیمایی گیلده - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۱۹۲۴/۳۸۴۱

سفر : ۲.۵ روزه

هزینه تور به زودی اعلام می شود.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اکو سافاری
۳۴۰۵/۳۵۵۴/۳۸۴۲ سافاری هیکوه - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت 8 ماشین
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۱۴
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۷۵۲/۳۷۵۳ صعود قله الوند(3580) - وسیله نقلیه توریستی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۱۴
فرهنگی - شیراز
۳۹۴/۳۸۶۰/۳۸۶۱ تنگه رغز - هتل*3 - پرواز
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۲
طبیعت گردی آذربایجان
۳۷۹۳/۳۷۹۴/۳۸۴۶ از دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل - هتل *4 - اتوبوس(25)VIP
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۳۸۱۹ رودخانه ارمند - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
۸۲۵/۱۶۲۲/۳۸۲۵ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
ییلاق گردی-اردبیل
۷۳۰/۱۵۴۷/۳۸۲۷ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
طبیعت گردی-ارسباران
۷۵۶/۱۶۰۰/۳۸۳۷ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
طبیعت گردی-اسالم
۸۴۹/۱۶۳۹/۳۸۴۴ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
اکو سافاری
۳۴۰۵/۳۵۷۲/۳۸۴۵ ییلاقات اسالم - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت 8 ماشین
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۸۴۷ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۴۱۰/۳۷۴۱ صعود قله دماوند(5610) | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
قیمت تور به زودی اعلام می شود.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
طبیعت گردی - چهارمحال
۳۶۹۶/۳۷۹۰/۳۸۲۰ اکوکمپ عشایری سبزکوه - حمل و نقل توریستی
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۸۲۲ کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۷۵۹/۳۷۶۰ صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۹
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۵۶۶/۳۷۵۱ صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - وسیله نقلیه توریستی
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۰-۰۶-۰۳
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۱۹۲۴/۳۸۴۱ راه پیمایی گیلده - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP
هزینه تور به زودی اعلام می شود.
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۶-۱۰
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۸۴۸ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
هزینه تور به زودی اعلام می شود.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۸۲۳ کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۶-۱۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اکو سافاری ۳۴۰۵/۳۵۵۴/۳۸۴۲
سافاری هیکوه - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت 8 ماشین
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۱۴
۳۴۰۵/۳۵۷۲/۳۸۴۵
ییلاقات اسالم - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت 8 ماشین
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
راهپیمایی و کوهنوردی ۳۴۰۷/۳۷۵۲/۳۷۵۳
صعود قله الوند(3580) - وسیله نقلیه توریستی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۱۴
۳۴۰۷/۳۴۱۰/۳۷۴۱
صعود قله دماوند(5610) | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
قیمت تور به زودی اعلام می شود.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
۳۴۰۷/۳۷۵۹/۳۷۶۰
صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۹
۳۴۰۷/۳۵۶۶/۳۷۵۱
صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - وسیله نقلیه توریستی
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۰-۰۶-۰۳
فرهنگی - شیراز ۳۹۴/۳۸۶۰/۳۸۶۱
تنگه رغز - هتل*3 - پرواز
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۲
طبیعت گردی آذربایجان ۳۷۹۳/۳۷۹۴/۳۸۴۶
از دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل - هتل *4 - اتوبوس(25)VIP
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۸۱۹
رودخانه ارمند - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۸۲۵
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۸۲۷
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۸۳۷
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۸۴۴
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۸۴۷
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
۱۹۲۰/۱۹۲۴/۳۸۴۱
راه پیمایی گیلده - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP
هزینه تور به زودی اعلام می شود.
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۶-۱۰
۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۸۴۸
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
هزینه تور به زودی اعلام می شود.
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
طبیعت گردی - چهارمحال ۳۶۹۶/۳۷۹۰/۳۸۲۰
اکوکمپ عشایری سبزکوه - حمل و نقل توریستی
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
کویر گردی ۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۸۲۲
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۵-۲۷
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۸۲۳
کلوت های شهداد - اکو کمپ 4 ستاره - پرواز
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۶-۱۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی