تورها

طبیعت گردی

تورهای طبیعت‌گردی به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان و جنگل و کویر و دریا قابل اجرا هستند.

صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP
پیمایش و ماجراجویی ها
صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۴۰۸/۴۱۸۱

سفر : ۳.۵ روزه

۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 2 نفر می باشد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاقات مشگین شهر - هتل درنا *3 - اتوبوس (25)VIP
طبیعت گردی - اردبیل
ییلاقات مشگین شهر - هتل درنا *3 - اتوبوس (25)VIP

کد سفر : ۳۴۰۲/۳۴۰۳/۴۱۷۰

سفر : ۳.۵ روزه

۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 5 نفر می باشد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4  - اتوبوس(25)VIP
رفتینگ
رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۰۶

سفر : ۲.۵ روزه

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 7 نفر می باشدجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۲۵/۱۶۲۲/۴۳۰۷

سفر : ۳.۵ روزه

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 12 نفر می باشد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق جواهردشت - هتل* 4 - اتوبوس (25) VIP
ییلاق گردی- گیلان
ییلاق جواهردشت - هتل* 4 - اتوبوس (25) VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۴۳۳۱

سفر : ۲.۵ روزه

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 18 نفر می باشدجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور 2روزه ماسال
تور 2روزه ماسال
تور 2روزه ماسال

کد سفر : ۴۲۶۹/۴۲۷۰/۴۳۱۳

سفر : ۲ روز

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاقات اسالم - کمپ پلاس کلوت - خودروی سافاری شخصی
اکو سافاری
ییلاقات اسالم - کمپ پلاس کلوت - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۵۷۲/۴۳۱۶

سفر : ۳ روزه

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودهای کلوت مبلغ 2.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل ابر - خانه محلی
شاهرود
جنگل ابر - خانه محلی

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۴۳۲۲

سفر : ۲.۵ روزه

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پیمایش ماسوله به ماسال - کلبه چوبی روستایی/سوئیت مجهز-میدل باس توریستی
پیمایش و ماجراجویی ها
پیمایش ماسوله به ماسال - کلبه چوبی روستایی/سوئیت مجهز-میدل باس توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۸۶۴/۴۲۰۱

سفر : ۳.۵ روزه

۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 8 نفر می باشد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ناشناخته های گیلان - کمپ ییلاقی کلوت - خودروی سافاری شخصی
اکو سافاری
ناشناخته های گیلان - کمپ ییلاقی کلوت - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۴۴۳/۴۳۱۷

سفر : ۳ روزه

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودهای کلوت مبلغ 2.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی - پیش نیاز قله های علم کوه و دماوند
پیمایش و ماجراجویی ها
صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی - پیش نیاز قله های علم کوه و دماوند

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۷۵۹/۴۱۹۴

سفر : ۱ روزه

۴۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت خرید تور قله علم کوه یا دماوند این برنامه رایگان می باشد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - میدل باس توریستی
پیمایش و ماجراجویی ها
صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - میدل باس توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۵۶۶/۴۱۸۳

سفر : ۳ روزه

۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
به همراه 1 پیش برنامه

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تنگه رغز - هتل*3 - پرواز
فرهنگی - شیراز
تنگه رغز - هتل*3 - پرواز

کد سفر : ۳۹۴/۳۸۶۰/۴۲۰۲

سفر : ۳ روزه

قیمت به زودی اعلام خواهد شد.


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری ارمنستان - هتل*5/*4 - خودروی شخصی
اکو سافاری
سافاری ارمنستان - هتل*5/*4 - خودروی شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۴۳۴۸/۴۳۵۰

سفر : ۷ روز

420 دلار(درصورت استفاده از خودروی کلوت هزینه تور 750 دلار خواهد شد)

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آموزشی - قله توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند
پیمایش و ماجراجویی ها
آموزشی - قله توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۵۶۱/۴۱۹۱

سفر : ۲ روزه

۴۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت خرید تور قله دماوند این برنامه رایگان می باشد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله دماوند (5610) جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
پیمایش و ماجراجویی ها
صعود قله دماوند (5610) جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۴۱۰/۴۱۸۴

سفر : ۳ روزه

۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
به همراه 2 پیش برنامه/مسئولیت کمپ با تیم کلوت نمی باشد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله دماوند (5610) جبهه شمال شرقی - کمپ پیشرفته (در ارتفاع 4350) - وسیله نقلیه توریستی
پیمایش و ماجراجویی ها
صعود قله دماوند (5610) جبهه شمال شرقی - کمپ پیشرفته (در ارتفاع 4350) - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۴۱۹۸/۴۱۹۹

سفر : ۳ روزه

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 8 نفر می باشد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله آرارات (5137)  - کمپ و هتل*4 - پرواز
پیمایش و ماجراجویی ها
صعود قله آرارات (5137) - کمپ و هتل*4 - پرواز

کد سفر : ۳۴۰۷/۴۳۳۷/۴۳۳۸

سفر : ۵ روزه

550 دلار + پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپ اصلی اورست و صعود قله کالاپاتار - هتل*5 / لوج کوهستانی - پرواز
پیمایش و ماجراجویی ها
کمپ اصلی اورست و صعود قله کالاپاتار - هتل*5 / لوج کوهستانی - پرواز

کد سفر : ۳۴۰۷/۴۳۴۶/۴۳۴۷

سفر : ۱۴.۵ روز

1850 دلار + هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۳۴۰۸/۴۱۸۱ صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 2 نفر می باشد
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۴
طبیعت گردی - اردبیل
۳۴۰۲/۳۴۰۳/۴۱۷۰ ییلاقات مشگین شهر - هتل درنا *3 - اتوبوس (25)VIP
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 5 نفر می باشد
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۳۴۰۸/۴۱۸۲ صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
به همراه 2 پیش برنامه/مسئولیت کمپ با تیم کلوت می باشد
تکمیل
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۰۶ رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 7 نفر می باشد
محدود ۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
۸۲۵/۱۶۲۲/۴۳۰۷ ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 12 نفر می باشد
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۴۳۳۱ ییلاق جواهردشت - هتل* 4 - اتوبوس (25) VIP
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 18 نفر می باشد
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
تور 2روزه ماسال
۴۲۶۹/۴۲۷۰/۴۳۱۳ تور 2روزه ماسال
۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روز
۱۴۰۱-۰۴-۱۷
اکو سافاری
۳۴۰۵/۳۵۷۲/۴۳۱۶ ییلاقات اسالم - کمپ پلاس کلوت - خودروی سافاری شخصی
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودهای کلوت مبلغ 2.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۷
شاهرود
۲۳۴۴/۲۳۴۹/۴۳۲۲ جنگل ابر - خانه محلی
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۷
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۳۸۶۴/۴۲۰۱ پیمایش ماسوله به ماسال - کلبه چوبی روستایی/سوئیت مجهز-میدل باس توریستی
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 8 نفر می باشد
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۳
اکو سافاری
۳۴۰۵/۳۴۴۳/۴۳۱۷ ناشناخته های گیلان - کمپ ییلاقی کلوت - خودروی سافاری شخصی
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودهای کلوت مبلغ 2.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۴
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۷۲ رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 17 نفر می باشد
محدود ۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۵
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۴۳۳۲ ییلاق جواهردشت - هتل* 4 - اتوبوس (25) VIP
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 23 نفر می باشد
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۵
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۳۷۵۹/۴۱۹۴ صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی - پیش نیاز قله های علم کوه و دماوند
۴۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت خرید تور قله علم کوه یا دماوند این برنامه رایگان می باشد
موجود
۱ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۳۱
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۳۵۶۶/۴۱۸۳ صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - میدل باس توریستی
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
به همراه 1 پیش برنامه
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۰۵
فرهنگی - شیراز
۳۹۴/۳۸۶۰/۴۲۰۲ تنگه رغز - هتل*3 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۰۸
اکو سافاری
۳۴۰۵/۴۳۴۸/۴۳۵۰ سافاری ارمنستان - هتل*5/*4 - خودروی شخصی
420 دلار(درصورت استفاده از خودروی کلوت هزینه تور 750 دلار خواهد شد)
موجود
۷ روز
۱۴۰۱-۰۵-۱۱
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۳۵۶۱/۴۱۹۱ آموزشی - قله توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند
۴۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت خرید تور قله دماوند این برنامه رایگان می باشد
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
۸۲۵/۱۶۲۲/۴۳۰۸ ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 23 نفر می باشد
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
طبیعت گردی - اردبیل
۳۴۰۲/۳۴۰۳/۴۳۰۹ ییلاقات مشگین شهر - هتل درنا *3 - اتوبوس (25)VIP
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 22 نفر می باشد
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۰۷ رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 23 نفر می باشد
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۵
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۴۳۳۳ ییلاق جواهردشت - هتل* 4 - اتوبوس (25) VIP
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 23 نفر می باشد
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۵
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۳۴۱۰/۴۱۸۴ صعود قله دماوند (5610) جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
به همراه 2 پیش برنامه/مسئولیت کمپ با تیم کلوت نمی باشد
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۹
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۳۷۵۹/۴۱۹۵ صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی - پیش نیاز قله های علم کوه و دماوند
۴۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت خرید تور قله دماوند این برنامه رایگان می باشد
موجود
۱ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۲۸
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۴۱۹۸/۴۱۹۹ صعود قله دماوند (5610) جبهه شمال شرقی - کمپ پیشرفته (در ارتفاع 4350) - وسیله نقلیه توریستی
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 8 نفر می باشد
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۲۸
فرهنگی - شیراز
۳۹۴/۳۸۶۰/۴۲۰۳ تنگه رغز - هتل*3 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۲۹
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۳۵۶۱/۴۱۹۳ آموزشی - قله توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند
۴۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت خرید تور قله دماوند این برنامه رایگان می باشد
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۰۳
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۳۴۱۰/۴۱۸۸ صعود قله دماوند (5610) جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
به همراه 2 پیش برنامه/مسئولیت کمپ با تیم کلوت نمی باشد
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۰۹
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۴۳۳۷/۴۳۳۸ صعود قله آرارات (5137) - کمپ و هتل*4 - پرواز
550 دلار + پرواز
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۰۹
پیمایش و ماجراجویی ها
۳۴۰۷/۴۳۴۶/۴۳۴۷ کمپ اصلی اورست و صعود قله کالاپاتار - هتل*5 / لوج کوهستانی - پرواز
1850 دلار + هزینه پرواز
موجود
۱۴.۵ روز
۱۴۰۱-۰۶-۲۲
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
پیمایش و ماجراجویی ها ۳۴۰۷/۳۴۰۸/۴۱۸۱
صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 2 نفر می باشد
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۴
۳۴۰۷/۳۴۰۸/۴۱۸۲
صعود قله سبلان(4811) - کمپ پیشرفته کلوت - اتوبوس(25)VIP
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
به همراه 2 پیش برنامه/مسئولیت کمپ با تیم کلوت می باشد
تکمیل
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
۳۴۰۷/۳۸۶۴/۴۲۰۱
پیمایش ماسوله به ماسال - کلبه چوبی روستایی/سوئیت مجهز-میدل باس توریستی
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 8 نفر می باشد
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۳
۳۴۰۷/۳۷۵۹/۴۱۹۴
صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی - پیش نیاز قله های علم کوه و دماوند
۴۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت خرید تور قله علم کوه یا دماوند این برنامه رایگان می باشد
موجود
۱ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۳۱
۳۴۰۷/۳۵۶۶/۴۱۸۳
صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - میدل باس توریستی
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
به همراه 1 پیش برنامه
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۰۵
۳۴۰۷/۳۵۶۱/۴۱۹۱
آموزشی - قله توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند
۴۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت خرید تور قله دماوند این برنامه رایگان می باشد
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
۳۴۰۷/۳۴۱۰/۴۱۸۴
صعود قله دماوند (5610) جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
به همراه 2 پیش برنامه/مسئولیت کمپ با تیم کلوت نمی باشد
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۹
۳۴۰۷/۳۷۵۹/۴۱۹۵
صعود قله کلون بستک(4180) - وسیله نقلیه توریستی - پیش نیاز قله های علم کوه و دماوند
۴۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت خرید تور قله دماوند این برنامه رایگان می باشد
موجود
۱ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۲۸
۳۴۰۷/۴۱۹۸/۴۱۹۹
صعود قله دماوند (5610) جبهه شمال شرقی - کمپ پیشرفته (در ارتفاع 4350) - وسیله نقلیه توریستی
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 8 نفر می باشد
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۲۸
۳۴۰۷/۳۵۶۱/۴۱۹۳
آموزشی - قله توچال (3970) - پیش نیاز ضروری قله دماوند
۴۹۰,۰۰۰ تومان
درصورت خرید تور قله دماوند این برنامه رایگان می باشد
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۰۳
۳۴۰۷/۳۴۱۰/۴۱۸۸
صعود قله دماوند (5610) جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - وسیله نقلیه توریستی
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
به همراه 2 پیش برنامه/مسئولیت کمپ با تیم کلوت نمی باشد
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۰۹
۳۴۰۷/۴۳۳۷/۴۳۳۸
صعود قله آرارات (5137) - کمپ و هتل*4 - پرواز
550 دلار + پرواز
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۶-۰۹
۳۴۰۷/۴۳۴۶/۴۳۴۷
کمپ اصلی اورست و صعود قله کالاپاتار - هتل*5 / لوج کوهستانی - پرواز
1850 دلار + هزینه پرواز
موجود
۱۴.۵ روز
۱۴۰۱-۰۶-۲۲
طبیعت گردی - اردبیل ۳۴۰۲/۳۴۰۳/۴۱۷۰
ییلاقات مشگین شهر - هتل درنا *3 - اتوبوس (25)VIP
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 5 نفر می باشد
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
۳۴۰۲/۳۴۰۳/۴۳۰۹
ییلاقات مشگین شهر - هتل درنا *3 - اتوبوس (25)VIP
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 22 نفر می باشد
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
رفتینگ ۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۰۶
رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 7 نفر می باشد
محدود ۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۷۲
رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 17 نفر می باشد
محدود ۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۵
۹۸۲/۱۶۹۱/۴۲۰۷
رفتینگ رودخانه ارمند - هتل*4 - اتوبوس(25)VIP
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 23 نفر می باشد
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۵
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۴۳۰۷
ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 12 نفر می باشد
محدود ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
۸۲۵/۱۶۲۲/۴۳۰۸
ماکو و قره کلیسا - هتل*3 - اتوبوس VIP
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 23 نفر می باشد
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۳
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۴۳۳۱
ییلاق جواهردشت - هتل* 4 - اتوبوس (25) VIP
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 18 نفر می باشد
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۶
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۴۳۳۲
ییلاق جواهردشت - هتل* 4 - اتوبوس (25) VIP
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 23 نفر می باشد
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۵
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۴۳۳۳
ییلاق جواهردشت - هتل* 4 - اتوبوس (25) VIP
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت باقیمانده 23 نفر می باشد
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۱۵
تور 2روزه ماسال ۴۲۶۹/۴۲۷۰/۴۳۱۳
تور 2روزه ماسال
۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روز
۱۴۰۱-۰۴-۱۷
اکو سافاری ۳۴۰۵/۳۵۷۲/۴۳۱۶
ییلاقات اسالم - کمپ پلاس کلوت - خودروی سافاری شخصی
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودهای کلوت مبلغ 2.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۷
۳۴۰۵/۳۴۴۳/۴۳۱۷
ناشناخته های گیلان - کمپ ییلاقی کلوت - خودروی سافاری شخصی
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودهای کلوت مبلغ 2.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۴
۳۴۰۵/۴۳۴۸/۴۳۵۰
سافاری ارمنستان - هتل*5/*4 - خودروی شخصی
420 دلار(درصورت استفاده از خودروی کلوت هزینه تور 750 دلار خواهد شد)
موجود
۷ روز
۱۴۰۱-۰۵-۱۱
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۴۳۲۲
جنگل ابر - خانه محلی
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۱۷
فرهنگی - شیراز ۳۹۴/۳۸۶۰/۴۲۰۲
تنگه رغز - هتل*3 - پرواز
قیمت به زودی اعلام خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۰۸
۳۹۴/۳۸۶۰/۴۲۰۳