تورها

طبیعت گردی

تورهای طبیعت‌گردی به دسته‌ای از سفرهای کلوت گفته می‌شود که در سراسر پهنه‌ی ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای تورهای طبیعت‌گردی در تمام فصول سال وجود دارد. این سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی در کوهستان و جنگل و کویر و دریا قابل اجرا هستند.

رکاب زنی جنگل های انجیلی
دوچرخه سواری
رکاب زنی جنگل های انجیلی

کد سفر : ۳۴۳۸/۳۴۴۰/۳۴۴۱

سفر : ۱ روزه

۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
راهپیمایی آهار به شهرستانک
راهپیمایی و کوهنوردی
راهپیمایی آهار به شهرستانک

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۴۴۵/۳۴۴۶

سفر : ۱ روزه

۲۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله سبلان - پناهگاه/هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس VIP
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله سبلان - پناهگاه/هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۴۰۸/۳۴۶۲

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
طبیعت گردی-اسالم
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP

کد سفر : ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۷۹

سفر : ۳ روزه

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
ییلاق گردی- گیلان
ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۸۷

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاقات شاندرمن- اکوکمپ ییلاقی کلوت - خودروی سافاری شخصی
اکو سافاری
ییلاقات شاندرمن- اکوکمپ ییلاقی کلوت - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۳۴۰۵/۳۴۴۳/۳۴۴۴

سفر : ۳ روزه

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سردگاه - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
کمپینگ
سردگاه - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP

کد سفر : ۳۳۹۱/۳۳۹۳/۳۳۹۹

سفر : ۲ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رکاب زنی دشت لار
دوچرخه سواری
رکاب زنی دشت لار

کد سفر : ۳۴۳۸/۳۴۳۹/۳۴۴۲

سفر : ۱ روزه

۴۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
ییلاق گردی-اردبیل
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۴۱

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۷

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
رفتینگ
رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۱

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
طبیعت گردی-لرستان
شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP

کد سفر : ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۳

سفر : ۳ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
ییلاق گردی- گیلان
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۴

سفر : ۲ روزه

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مازیچال - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
کمپینگ
مازیچال - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP

کد سفر : ۳۳۹۱/۳۳۹۲/۳۴۰۰

سفر : ۲ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
صعود قله دماوند | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - ون توریستی
راهپیمایی و کوهنوردی
صعود قله دماوند | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - ون توریستی

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۴۱۰/۳۴۱۱

سفر : ۳ روزه

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP
کمپینگ
دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۹۱/۳۳۹۴/۳۴۰۱

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
جزایر و سواحل
جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۸۷

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
جزایر و سواحل
جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۷۸

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
جزایر و سواحل
چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۳

سفر : ۴ روزه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
کویر گردی
دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۵

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
کویر گردی
کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۳۶

سفر : ۳ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دشت لوت - اقامتگاه سنتی - قطار/سواری
کویر گردی
دشت لوت - اقامتگاه سنتی - قطار/سواری

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۵۲۱

سفر : ۱ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
کویر گردی
کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۴

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
کویر گردی
طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
جزایر و سواحل
جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۶/۳۴۹۵

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بوشهر - هتل*4 - پرواز
جزایر و سواحل
بوشهر - هتل*4 - پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۴۹۹

سفر : ۳ روزه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
دوچرخه سواری
۳۴۳۸/۳۴۴۰/۳۴۴۱ رکاب زنی جنگل های انجیلی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۰
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۴۴۵/۳۴۴۶ راهپیمایی آهار به شهرستانک
۲۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۰
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۴۰۸/۳۴۶۲ صعود قله سبلان - پناهگاه/هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۴
طبیعت گردی-اسالم
۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۷۹ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۵
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۸۷ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۵
اکو سافاری
۳۴۰۵/۳۴۴۳/۳۴۴۴ ییلاقات شاندرمن- اکوکمپ ییلاقی کلوت - خودروی سافاری شخصی
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۵
کمپینگ
۳۳۹۱/۳۳۹۳/۳۳۹۹ سردگاه - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
دوچرخه سواری
۳۴۳۸/۳۴۳۹/۳۴۴۲ رکاب زنی دشت لار
۴۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
ییلاق گردی-اردبیل
۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۴۱ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
طبیعت گردی-ارسباران
۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۷ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۱ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
طبیعت گردی-اسالم
۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۰ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۸۸ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
طبیعت گردی-لرستان
۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۳ شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۴ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۷
کمپینگ
۳۳۹۱/۳۳۹۲/۳۴۰۰ مازیچال - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۷
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۴۱۰/۳۴۱۱ صعود قله دماوند | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - ون توریستی
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۲۲
رفتینگ
۹۸۲/۱۶۹۱/۳۳۶۲ رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
طبیعت گردی-ارسباران
۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۸ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
طبیعت گردی-اسالم
۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۱ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۸۹ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
کمپینگ
۳۳۹۱/۳۳۹۴/۳۴۰۱ دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
طبیعت گردی-لرستان
۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۴ شیرز تا خزینه - هتل *3 - اتوبوس(30) VIP
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
ییلاق گردی- گیلان
۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۵ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۸
راهپیمایی و کوهنوردی
۳۴۰۷/۳۴۱۰/۳۴۶۳ صعود قله دماوند | جبهه جنوبی - کمپ پیشرفته بارگاه سوم - ون توریستی
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۱۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۸۷ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۷۸ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۳ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۵ دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۳۶ کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۴
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۸۸ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۳۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۷۹ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۴ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۵۲۱ دشت لوت - اقامتگاه سنتی - قطار/سواری
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۴ کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۸۹ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۲
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۰ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۲
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۰ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۵ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۶ دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۳۷ کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۱۴
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۱ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۴/۳۵۰۶ چابهار - هتل *4 - پرواز / اتوبوس VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۱ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۶/۳۴۹۵ جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۲
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۷ دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۴۱۸/۳۵۲۵ کویر مصر - اقامتگاه سنتی(آتشونی) - اتوبوس(25)VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۴۹۹ بوشهر - هتل*4 - پرواز
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۱۹
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۶/۳۴۹۶ جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۲ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۰ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۱/۳۵۱۸ دشت لوت - اکو کمپ 4 ستاره ماهان - قطار/سافاری
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۲/۳۵۲۲ دشت لوت - اقامتگاه سنتی - قطار/سواری
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۴/۳۵۳۲ طبس و کال جنی - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۳۸ کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۵/۳۵۰۰ بوشهر - هتل*4 - پرواز
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۶
کویر گردی
۳۴۱۷/۳۵۱۳/۳۵۳۹ کویر کاراکال - اقامتگاه سنتی - اتوبوس(25) VIP
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۰۸
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۳/۳۴۹۱ جزایر قشم، هرمز و هنگام - خانه سنتی - قطار
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۱۶/۳۴۹۷ جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
جزایر و سواحل
۳۴۱۲/۳۴۶۰/۳۴۸۳ جزایر قشم، هرمز و هنگام - هتل*3 - پرواز
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود