تورها

تور چند روزه

 تورهای چند روزه ایران گردی و طبیعت‌گردی  

تورهای داخلی چند‌‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌ شکل گروهی و انفرادی بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست. تور های چندروزه کلوت در بسیاری از نقاط جغرافیایی ایران شامل کوها، کویر ها، روستاها همراه با فعالیت هایی مانند؛ تور کویر نوردی، تور جنگل نوردی، تور کوهنوردی و تور پرنده نگری

شیوه‌ی اجرای این سفرها بسته به مقصد و البته درخواست مسافران، هوایی، زمینی و ریلی خواهد بود. لازم به‌ذکر است که مسافران کلوت در تمامی سفرها از بیمه‌ی مسئولیت مدنی برخوردار هستد.

تخفیف خرید گروهی
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
اقامتگاه سنتی (گروه اول) - قطار - شهر خیالی لوت
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
اقامتگاه سنتی (گروه دوم) - قطار - شهر خیالی لوت
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : محدود
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
اکو کمپ شهداد - قطار - شهر خیالی لوت
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خوزستان
تور خوزستان
هتل (گروه دوم) - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۹۲۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کوهپایه
تور کوهپایه
کاروانسرای عباسی - اتوبوس - از ورتون تا ورزنه
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۵۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور کویر مصر
تور کویر مصر
اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP - افسون کویر
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : محدود
۷۹۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور شاهراه خراسان
تور شاهراه خراسان
هتل - اتوبوس VIP - جاده ابریشم
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۸۸۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور طبس تا کال جنی
تور طبس و کال جنی
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۸۳۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
اقامتگاه سنتی (گروه اول) - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور خوزستان
تور خوزستان
هتل (گروه اول) - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۸۶۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خواف و نشتیفان
تور خواف و نشتیفان
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - خراسان کهن
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۷۹۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
اقامتگاه سنتی (گره دوم) - هوایی - عجایب هفتگانه
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : محدود
۹۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور عقدا
تور عقدا
هتل سنتی - اتوبوس - حصار خواجه نصیر
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : موجود
۴۲۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کویر مصر
تور کویر مصر
اقامتگاه کاریز - اتوبوس VIP - افسون کویر
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : محدود
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور طبس و کال جنی
تور طبس و کال جنی
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : محدود
۷۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور چابهار
تور چابهار
هتل *4 - هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : تکمیل
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور چابهار
تور چابهار
هتل *5 - هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : تکمیل
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور یزد
تور یزد
هتل سنتی - اتوبوس VIP - دیار خشت و ماه
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۲۰
ظرفیت : محدود
۶۹۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۳۹,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور طبس و کال جنی
تور طبس و کال جنی
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۸۹,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور کویر مصر
تور کویر مصر
اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP - افسون کویر
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۸۵۰,۰۰۰ تومان  ۷۸۹,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور خوزستان
تور خوزستان
هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۹۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۲۴,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور بوشهر و سیراف
تور بوشهر و سیراف
هتل - اتوبوس VIP - از بوشهر تا بیشاپور
سفر ۶.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان  ۲,۰۸۹,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور پاسارگاد
پاسارگاد
هتل - اتوبوس VIP - از ابرکوه تا یاسوج
سفر ۵.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۶۲۹,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور دریا به دریا
تور دریا به دریا
ایران شرق از خزر تا خلیج فارس
سفر ۱۲.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان  ۳,۸۸۹,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ایذه و دشت سوسن
تور ایذه و دشت سوسن
کمپینگ - اتوبوس VIP - هم نوای نوروز
سفر ۵.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور چابهار
تور چابهار
هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : موجود
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ترکمن صحرا
تور ترکمن صحرا
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با نوای دوتار
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : موجود
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۳۳,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ایلام
تور ایلام
هتل - اتوبوس VIP - ماداکتو سرزمین آلامتو
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : موجود
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور شیراز
تور شیراز
هتل - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : موجود
۹۳۵,۰۰۰ تومان  ۸۷۳,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور طبس و کال جنی
تور طبس و کال جنی
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : موجود
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۸۷,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور کویر مصر
تور کویر مصر
اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP - افسون کویر
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : موجود
۸۵۰,۰۰۰ تومان  ۷۲۴,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور خوزستان
تور خوزستان
هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : موجود
۹۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۲۲,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
اکو کمپ شهداد - قطار - شهر خیالی لوت
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : موجود
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۸۷,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : موجود
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۳۶,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ترکمن صحرا
تور ترکمن صحرا
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با نوای دوتار
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : موجود
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۳۱,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور یزد
تور یزد
هتل سنتی - اتوبوس VIP - دیار خشت و ماه
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : موجود
۷۷۰,۰۰۰ تومان  ۷۰۶,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ایذه و دشت سوسن
تور ایذه و دشت سوسن
کمپینگ - اتوبوس VIP - هم نوای نوروز
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : موجود
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان  ۹۸۶,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : موجود
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۶,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور همدان و کرمانشاه
تور همدان و کرمانشاه
هتل - اتوبوس VIP - هگمتانه تا بیستون
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : موجود
۸۳۵,۰۰۰ تومان  ۷۷۱,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : موجود
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۸۶,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور چابهار
تور چابهار
هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۳
ظرفیت : موجود
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۳,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور کویر مصر
تور کویر مصر
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - افسون کویر
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۲۳,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ایذه و دشت سوسن
تور ایذه و دشت سوسن
کمپینگ - اتوبوس VIP - هم نوای نوروز
سفر ۵.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۳,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور چابهار
تور چابهار
هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۶
ظرفیت : موجود
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۱۷,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۸
ظرفیت : موجود
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور چابهار
تور چابهار
هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
ظرفیت : موجود
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۱۴,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور خوزستان
تور خوزستان
هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
ظرفیت : موجود
۹۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۱۴,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور بوشهر و سیراف
تور بوشهر و سیراف
هتل - اتوبوس VIP - از بوشهر تا بیشاپور
سفر ۶.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
ظرفیت : موجود
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان  ۲,۰۷۹,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۰
ظرفیت : موجود
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۷۸,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۱
ظرفیت : موجود
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۷۷,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۱
ظرفیت : موجود
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۲۷,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور طبس و کال جنی
تور طبس و کال جنی
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۱
ظرفیت : موجود
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۷۷,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور کویر مصر
تور کویر مصر
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - افسون کویر
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۱
ظرفیت : موجود
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۲۲,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ایذه و دشت سوسن
تور ایذه و دشت سوسن
کمپینگ - اتوبوس VIP - هم نوای نوروز
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۱
ظرفیت : موجود
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان  ۹۷۷,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ایلام
تور ایلام
هتل - اتوبوس VIP - ماداکتو سرزمین آلامتو
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۱
ظرفیت : موجود
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۵۷,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
اکو کمپ شهداد - قطار - شهر خیالی لوت
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۱
ظرفیت : موجود
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۷۷,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور شیراز
تور شیراز
هتل - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۱
ظرفیت : موجود
۹۳۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور چابهار
تور چابهار
هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۴۶,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ترکمن صحرا
تور ترکمن صحرا
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با نوای دوتار
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۲۱,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور یزد
تور یزد
هتل سنتی - اتوبوس VIP - دیار خشت و ماه
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۷۷۰,۰۰۰ تومان  ۶۹۶,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور همدان و کرمانشاه
تور همدان و کرمانشاه
هتل - اتوبوس VIP - هگمتانه تا بیستون
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۸۳۵,۰۰۰ تومان  ۷۶۱,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
ظرفیت : موجود
۸۹۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
ظرفیت : موجود
۸۴۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
ظرفیت : موجود
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۰
ظرفیت : موجود
۹۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۷
ظرفیت : موجود
۸۷۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۸
ظرفیت : موجود
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۴
ظرفیت : موجود
۹۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۲
ظرفیت : موجود
۹۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۲
ظرفیت : موجود
۸۷۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : موجود
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : موجود
۹۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : موجود
۸۷۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : موجود
۷۸۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور خوزستان
تور خوزستان
۹۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور کوهپایه
تور کوهپایه
۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور کویر مصر
تور کویر مصر
۷۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور شاهراه خراسان
تور شاهراه خراسان
۸۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور طبس و کال جنی
تور طبس تا کال جنی
۸۳۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور خوزستان
تور خوزستان
۸۶۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور خواف و نشتیفان
تور خواف و نشتیفان
۷۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۹۱۵,۰۰۰ تومان
محدود ۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور عقدا
تور عقدا
۴۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور کویر مصر
تور کویر مصر
۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور طبس و کال جنی
تور طبس و کال جنی
۷۱۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور چابهار
تور چابهار
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور چابهار
تور چابهار
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل
۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور یزد
تور یزد
۶۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۲۰
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۳۹,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور طبس و کال جنی
تور طبس و کال جنی
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور کویر مصر
تور کویر مصر
۸۵۰,۰۰۰ تومان  ۷۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور خوزستان
تور خوزستان
۹۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۲۴,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور بوشهر و سیراف
تور بوشهر و سیراف
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان  ۲,۰۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۶.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
پاسارگاد
تور پاسارگاد
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۶۲۹,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور دریا به دریا
تور دریا به دریا
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان  ۳,۸۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۱۲.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور ایذه و دشت سوسن
تور ایذه و دشت سوسن
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور چابهار
تور چابهار
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
تور ترکمن صحرا
تور ترکمن صحرا
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۳۳,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
تور ایلام
تور ایلام
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
تور شیراز
تور شیراز
۹۳۵,۰۰۰ تومان  ۸۷۳,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
تور طبس و کال جنی
تور طبس و کال جنی
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۸۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
تور کویر مصر
تور کویر مصر
۸۵۰,۰۰۰ تومان  ۷۲۴,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
تور خوزستان
تور خوزستان
۹۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۲۲,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۸۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۳۶,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور ترکمن صحرا
تور ترکمن صحرا
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۳۱,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور یزد
تور یزد
۷۷۰,۰۰۰ تومان  ۷۰۶,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور ایذه و دشت سوسن
تور ایذه و دشت سوسن
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان  ۹۸۶,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۶,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور همدان و کرمانشاه
تور همدان و کرمانشاه
۸۳۵,۰۰۰ تومان  ۷۷۱,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور لرستان
تور لرستان
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۸۶,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور چابهار
تور چابهار
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۳
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۳,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۵
تور کویر مصر
تور کویر مصر
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۲۳,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۵
تور ایذه و دشت سوسن
تور ایذه و دشت سوسن
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۳,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۵
تور چابهار
تور چابهار
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۱۷,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۸
تور چابهار
تور چابهار
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۱۴,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
تور خوزستان
تور خوزستان
۹۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۱۴,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
تور بوشهر و سیراف
تور بوشهر و سیراف
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان  ۲,۰۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۶.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
تور لرستان
تور لرستان
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۷۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۰
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۷۷,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۲۷,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور طبس و کال جنی
تور طبس و کال جنی
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۷۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور کویر مصر
تور کویر مصر
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۲۲,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور ایذه و دشت سوسن
تور ایذه و دشت سوسن
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان  ۹۷۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور ایلام
تور ایلام
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۵۷,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۷۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور شیراز
تور شیراز
۹۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور چابهار
تور چابهار
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۴۶,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
تور ترکمن صحرا
تور ترکمن صحرا
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۲۱,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
تور یزد
تور یزد
۷۷۰,۰۰۰ تومان  ۶۹۶,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
تور همدان و کرمانشاه
تور همدان و کرمانشاه
۸۳۵,۰۰۰ تومان  ۷۶۱,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
تور کردستان
تور کردستان
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
تور کردستان
تور کردستان
۸۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
تور لرستان
تور لرستان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
تور کردستان
تور کردستان
۹۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۰
تور کردستان
تور کردستان
۸۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۷
تور لرستان
تور لرستان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
تور کردستان
تور کردستان
۹۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۴
تور کردستان
تور کردستان
۹۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
تور کردستان
تور کردستان
۸۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
تور لرستان
تور لرستان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور کردستان
تور کردستان
۹۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور کردستان
تور کردستان
۸۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور لرستان
تور لرستان
۷۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور کرمان و شهداد اقامتگاه سنتی (گروه اول) - قطار - شهر خیالی لوت
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
اقامتگاه سنتی (گروه دوم) - قطار - شهر خیالی لوت
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
اکو کمپ شهداد - قطار - شهر خیالی لوت
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
اکو کمپ شهداد - قطار - شهر خیالی لوت
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۸۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
اکو کمپ شهداد - قطار - شهر خیالی لوت
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۷۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور خوزستان هتل (گروه دوم) - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
۹۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
هتل (گروه اول) - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
۸۶۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
۹۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۲۴,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
۹۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۲۲,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
هتل سنتی - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
۹۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۱۴,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
تور کوهپایه کاروانسرای عباسی - اتوبوس - از ورتون تا ورزنه
۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور کویر مصر اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP - افسون کویر
۷۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
اقامتگاه کاریز - اتوبوس VIP - افسون کویر
۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP - افسون کویر
۸۵۰,۰۰۰ تومان  ۷۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP - افسون کویر
۸۵۰,۰۰۰ تومان  ۷۲۴,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - افسون کویر
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۲۳,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۵
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - افسون کویر
۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۷۲۲,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور شاهراه خراسان هتل - اتوبوس VIP - جاده ابریشم
۸۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور طبس و کال جنی هتل - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
۸۳۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
۷۱۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۸۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۶۷۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور قشم و هرمز هتل - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
اقامتگاه سنتی (گروه اول) - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
اقامتگاه سنتی (گره دوم) - هوایی - عجایب هفتگانه
۹۱۵,۰۰۰ تومان
محدود ۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۳۹,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸