تورها

یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود. این نوع از تورها به طورِ معمول در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

مرداب هسل - پیاده‌روی
مازندران - چالوس
مرداب هسل - پیاده‌روی

کد سفر : ۴۳۹/۱۲۶۴/۳۳۵۱

سفر : ۱ روزه

۲۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کسیلیان رود
مازندران - سوادکوه
کسیلیان رود

کد سفر : ۵۱۴/۱۴۰۱/۳۴۷۳

سفر : ۱ روزه

۲۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل راش - پیاده‌روی
مازندران - سوادکوه
جنگل راش - پیاده‌روی

کد سفر : ۵۱۴/۳۰۲۴/۳۴۷۴

سفر : ۱ روزه

۲۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران - چالوس
۴۳۹/۱۲۶۴/۳۳۵۱ مرداب هسل - پیاده‌روی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۰
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۱۴۰۱/۳۴۷۳ کسیلیان رود
۲۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۰
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۱۴۰۱/۳۳۴۹ کسیلیان رود
۲۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۳۰۲۴/۳۴۷۴ جنگل راش - پیاده‌روی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
مازندران - چالوس
۴۳۹/۱۲۶۴/۳۴۷۷ مرداب هسل - پیاده‌روی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۳۳۵۱
مرداب هسل - پیاده‌روی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۰
۴۳۹/۱۲۶۴/۳۴۷۷
مرداب هسل - پیاده‌روی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
مازندران - سوادکوه ۵۱۴/۱۴۰۱/۳۴۷۳
کسیلیان رود
۲۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۰
۵۱۴/۱۴۰۱/۳۳۴۹
کسیلیان رود
۲۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
۵۱۴/۳۰۲۴/۳۴۷۴
جنگل راش - پیاده‌روی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی