تورها

یک و دو روزه

تورهای یک‌ و دوروزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک و دو روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود. این نوع از تورها به طورِ معمول در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌ و دو روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

ییلاق ماسال-مرداب سراوان
ییلاق ماسال-مرداب نیلوفر آبی سراوان
ییلاق ماسال-مرداب سراوان

کد سفر : ۷۲۱/۴۲۶۶/۵۴۰۲

سفر : ۲

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور آبشار اسکلیم و پارک جنگلی جوارم
مازندران | لفور
تور آبشار اسکلیم و پارک جنگلی جوارم

کد سفر : ۴۳۹۴/۴۳۹۵/۵۴۰۳

سفر : ۲ روزه

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بازدید از سد لفور در دل جنگل‌های هیرکانی
سد لفور
بازدید از سد لفور در دل جنگل‌های هیرکانی

کد سفر : ۴۲۳۰/۴۲۳۱/۵۳۸۵

سفر : ۱ روزه

۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل همیشه سبز
جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز

کد سفر : ۴۴۴/۱۲۷۰/۵۳۸۹

سفر : ۱ روزه

۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل نوردی
جنگل ارفعده
جنگل نوردی

کد سفر : ۴۴۹/۱۲۷۷/۵۳۹۴

سفر : ۱ روزه

۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت

کد سفر : ۴۸۹/۱۳۳۵/۵۳۸۴

سفر : ۱ روزه

۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آیینه تمام نمای تاریخ
تور کاشان
آیینه تمام نمای تاریخ

کد سفر : ۴۷۹/۱۳۲۱/۵۳۹۲

سفر : ۱ روزه

۹۸۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد کویری ابوزیدآباد-کاشان | بومگردی-خودرو شخصی
کاشان | ابوزیدآباد
رویداد کویری ابوزیدآباد-کاشان | بومگردی-خودرو شخصی

کد سفر : ۴۱۴۶/۴۵۶۳/۵۲۰۱

سفر : ۲ روزه

۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
محدودیت در نوع خودرو وجود ندارد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد کویری ابوزیدآباد-کاشان | بومگردی
کاشان | ابوزیدآباد
رویداد کویری ابوزیدآباد-کاشان | بومگردی

کد سفر : ۴۱۴۶/۴۴۶۶/۵۲۰۲

سفر : ۲ روزه

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویرنوردی _نوش‌آباد ابوزیدآباد
کاشان | ابوزیدآباد
کویرنوردی _نوش‌آباد ابوزیدآباد

کد سفر : ۴۱۴۶/۴۱۴۷/۵۳۸۷

سفر : ۱ روزه

۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ییلاق ماسال-مرداب نیلوفر آبی سراوان
۷۲۱/۴۲۶۶/۵۴۰۲ ییلاق ماسال-مرداب سراوان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود ۲
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
مازندران | لفور
۴۳۹۴/۴۳۹۵/۵۴۰۳ تور آبشار اسکلیم و پارک جنگلی جوارم
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
موجود ۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
سد لفور
۴۲۳۰/۴۲۳۱/۵۳۸۵ بازدید از سد لفور در دل جنگل‌های هیرکانی
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۴
جنگل الیمستان
۴۴۴/۱۲۷۰/۵۳۸۹ جنگل همیشه سبز
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۴
جنگل ارفعده
۴۴۹/۱۲۷۷/۵۳۹۴ جنگل نوردی
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۴
قلعه رودخان
۴۸۹/۱۳۳۵/۵۳۸۴ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۱
سد لفور
۴۲۳۰/۴۲۳۱/۵۳۸۶ بازدید از سد لفور در دل جنگل‌های هیرکانی
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۱
تور کاشان
۴۷۹/۱۳۲۱/۵۳۹۲ آیینه تمام نمای تاریخ
۹۸۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۱
کاشان | ابوزیدآباد
۴۱۴۶/۴۵۶۳/۵۲۰۱ رویداد کویری ابوزیدآباد-کاشان | بومگردی-خودرو شخصی
۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
محدودیت در نوع خودرو وجود ندارد
موجود
۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۷
کاشان | ابوزیدآباد
۴۱۴۶/۴۴۶۶/۵۲۰۲ رویداد کویری ابوزیدآباد-کاشان | بومگردی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۷
کاشان | ابوزیدآباد
۴۱۴۶/۴۱۴۷/۵۳۸۷ کویرنوردی _نوش‌آباد ابوزیدآباد
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۸
جنگل الیمستان
۴۴۴/۱۲۷۰/۵۳۹۰ جنگل همیشه سبز
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۸
جنگل ارفعده
۴۴۹/۱۲۷۷/۵۳۹۳ جنگل نوردی
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ییلاق ماسال-مرداب نیلوفر آبی سراوان ۷۲۱/۴۲۶۶/۵۴۰۲
ییلاق ماسال-مرداب سراوان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود ۲
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
مازندران | لفور ۴۳۹۴/۴۳۹۵/۵۴۰۳
تور آبشار اسکلیم و پارک جنگلی جوارم
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
موجود ۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
سد لفور ۴۲۳۰/۴۲۳۱/۵۳۸۵
بازدید از سد لفور در دل جنگل‌های هیرکانی
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۴
۴۲۳۰/۴۲۳۱/۵۳۸۶
بازدید از سد لفور در دل جنگل‌های هیرکانی
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۱
جنگل الیمستان ۴۴۴/۱۲۷۰/۵۳۸۹
جنگل همیشه سبز
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۴
۴۴۴/۱۲۷۰/۵۳۹۰
جنگل همیشه سبز
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۸
جنگل ارفعده ۴۴۹/۱۲۷۷/۵۳۹۴
جنگل نوردی
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۴
۴۴۹/۱۲۷۷/۵۳۹۳
جنگل نوردی
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۸
قلعه رودخان ۴۸۹/۱۳۳۵/۵۳۸۴
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۱
تور کاشان ۴۷۹/۱۳۲۱/۵۳۹۲
آیینه تمام نمای تاریخ
۹۸۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۱
کاشان | ابوزیدآباد ۴۱۴۶/۴۵۶۳/۵۲۰۱
رویداد کویری ابوزیدآباد-کاشان | بومگردی-خودرو شخصی
۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
محدودیت در نوع خودرو وجود ندارد
موجود
۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۷
۴۱۴۶/۴۴۶۶/۵۲۰۲
رویداد کویری ابوزیدآباد-کاشان | بومگردی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۷
۴۱۴۶/۴۱۴۷/۵۳۸۷
کویرنوردی _نوش‌آباد ابوزیدآباد
۹۶۰,۰۰۰ تومان
برای رزرو تور با شماره 09354296228 تماس بگیرید
موجود ۱ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی