تورها

یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود. این نوع از تورها به طورِ معمول در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

جنگل های الیمستان- وسیله حمل نقل توریستی
مازندران
جنگل های الیمستان- وسیله حمل نقل توریستی

کد سفر : ۳۷۷۱/۳۷۷۲/۳۷۸۳

سفر : ۱ روزه

۳۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق سلانسر - وسیله نقلیه توریستی
گیلان
ییلاق سلانسر - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۳۷۷۷/۳۷۷۸/۳۷۷۹

سفر : ۱ روزه

۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
البرز
کوچه باغهای شهرستانک تا چشمه گلکیله
البرز

کد سفر : ۳۸۰۰/۳۸۰۲/۳۸۰۳

سفر : ۱ روز

۲۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران
۳۷۷۱/۳۷۷۲/۳۷۸۳ جنگل های الیمستان- وسیله حمل نقل توریستی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۲۳
گیلان
۳۷۷۷/۳۷۷۸/۳۷۷۹ ییلاق سلانسر - وسیله نقلیه توریستی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۳۱
کوچه باغهای شهرستانک تا چشمه گلکیله
۳۸۰۰/۳۸۰۲/۳۸۰۳ البرز
۲۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روز
۱۴۰۰-۰۲-۳۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران ۳۷۷۱/۳۷۷۲/۳۷۸۳
جنگل های الیمستان- وسیله حمل نقل توریستی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۲۳
گیلان ۳۷۷۷/۳۷۷۸/۳۷۷۹
ییلاق سلانسر - وسیله نقلیه توریستی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۳۱
کوچه باغهای شهرستانک تا چشمه گلکیله ۳۸۰۰/۳۸۰۲/۳۸۰۳
البرز
۲۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روز
۱۴۰۰-۰۲-۳۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی