تورها

یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود.

این نوع از تورها معمولاً در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

تور تهرانگردی
تور تهرانگردی
پرسه زنی در شهر
کد سفر ۷۳۹/۷۴۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۷
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دریاچه شورمست و ورسک
تور دریاچه شورمست و ورسک
از پل پیروزی تا دریاچه طبیعی
کد سفر ۴۹۴/۹۵۴
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : تکمیل

۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
لذت استراحت در طبیعت
کد سفر ۱۰۱۲/۱۰۱۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : تکمیل

۴۶۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز
کد سفر ۴۴۴/۱۰۳۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : محدود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور غار علیصدر و روستای لالجین
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
شگفت انگیز مثل علیصدر
کد سفر ۴۶۹/۴۷۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : تکمیل

۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کسیلیان رود
کسیلیان رود
خنکای جنگل و رود
کد سفر ۵۱۴/۹۹۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : تکمیل

۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قزوین
تور قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
کد سفر ۵۰۱/۱۰۰۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : محدود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور فیلبند
تور فیلبند
بام شرقی مازندران
کد سفر ۵۱۱/۱۰۰۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : محدود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کسیلیان رود
کسیلیان رود
خنکای جنگل و رود
کد سفر ۵۱۴/۹۹۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۳
ظرفیت : موجود

۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جنگل راش
جنگل راش
سر به فلک
کد سفر ۴۳۷/۷۸۳
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور همدان
تور همدان
هگمتانه پایتخت مادها
کد سفر ۴۷۴/۷۹۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور آبشار ترز
تور آبشار ترز
فولبرد - جنگل های لفور
کد سفر ۴۲۹/۸۶۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور تهرانگردی
تور تهرانگردی
محله عودلاجان
کد سفر ۷۴۱/۸۷۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دریاچه یسان
تور دریاچه یسان
بهارِ ویستان
کد سفر ۹۲۴/۹۲۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قزوین
تور قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
کد سفر ۵۰۱/۹۳۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کاشان
تور کاشان
آیینه تمام نمای تاریخ
کد سفر ۴۷۹/۹۳۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز
کد سفر ۴۴۴/۹۵۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه الموت و دریاچه اوان
تور قلعه الموت و دریاچه اوان
دژ حسن صباح
کد سفر ۹۶۰/۹۶۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
پله پله تا چشمه پر او
کد سفر ۴۴۹/۴۵۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور پلنگ دره
تور پلنگ دره
خاطرات خیس
کد سفر ۵۱۳/۹۷۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل انجیلی
تور جنگل انجیلی
هفت رنگ خیال
کد سفر ۴۶۴/۴۶۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کسیلیان رود
کسیلیان رود
خنکای جنگل و رود
کد سفر ۵۱۴/۹۹۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
کد سفر ۴۸۹/۴۹۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
کد سفر ۴۸۴/۱۰۰۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور فیلبند
تور فیلبند
بام شرقی مازندران
کد سفر ۵۱۱/۱۰۰۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور تهرانگردی
تور تهرانگردی
پرسه زنی در شهر
کد سفر ۷۳۹/۸۷۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۸
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
کد سفر ۴۸۹/۸۶۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود

۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه الموت و دریاچه اوان
تور قلعه الموت و دریاچه اوان
دژ حسن صباح
کد سفر ۹۶۰/۹۶۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود

۱۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور همدان
تور همدان
هگمتانه پایتخت مادها
کد سفر ۴۷۴/۴۷۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کسیلیان رود
کسیلیان رود
خنکای جنگل و رود
کد سفر ۵۱۴/۹۹۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود

۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
کد سفر ۴۸۴/۱۰۰۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
کد سفر ۴۸۴/۹۳۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۷
ظرفیت : موجود

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور تهرانگردی
۷۳۹/۷۴۰ تور تهرانگردی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۷
تور دریاچه شورمست و ورسک
۴۹۴/۹۵۴ تور دریاچه شورمست و ورسک
۱۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور دامنه های دماوند
۱۰۱۲/۱۰۱۶ تور دامنه های دماوند
۴۶۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور جنگل الیمستان
۴۴۴/۱۰۳۰ تور جنگل الیمستان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
۴۶۹/۴۷۲ تور غار علیصدر و روستای لالجین
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
کسیلیان رود
۵۱۴/۹۹۸ کسیلیان رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
تور قزوین
۵۰۱/۱۰۰۲ تور قزوین
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
تور فیلبند
۵۱۱/۱۰۰۷ تور فیلبند
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
کسیلیان رود
۵۱۴/۹۹۵ کسیلیان رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۳
جنگل راش
۴۳۷/۷۸۳ جنگل راش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور همدان
۴۷۴/۷۹۵ تور همدان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور آبشار ترز
۴۲۹/۸۶۱ تور آبشار ترز
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور تهرانگردی
۷۴۱/۸۷۱ تور تهرانگردی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور دریاچه یسان
۹۲۴/۹۲۸ تور دریاچه یسان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور قزوین
۵۰۱/۹۳۲ تور قزوین
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور کاشان
۴۷۹/۹۳۶ تور کاشان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور جنگل الیمستان
۴۴۴/۹۵۸ تور جنگل الیمستان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور قلعه الموت و دریاچه اوان
۹۶۰/۹۶۱ تور قلعه الموت و دریاچه اوان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور جنگل ارفعده
۴۴۹/۴۵۲ تور جنگل ارفعده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور پلنگ دره
۵۱۳/۹۷۲ تور پلنگ دره
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور جنگل انجیلی
۴۶۴/۴۶۷ تور جنگل انجیلی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
کسیلیان رود
۵۱۴/۹۹۹ کسیلیان رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور قلعه رودخان
۴۸۹/۴۹۲ تور قلعه رودخان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۱۰۰۶ تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور فیلبند
۵۱۱/۱۰۰۸ تور فیلبند
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور تهرانگردی
۷۳۹/۸۷۰ تور تهرانگردی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۸
تور قلعه رودخان
۴۸۹/۸۶۰ تور قلعه رودخان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور قلعه الموت و دریاچه اوان
۹۶۰/۹۶۲ تور قلعه الموت و دریاچه اوان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور همدان
۴۷۴/۴۷۷ تور همدان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
کسیلیان رود
۵۱۴/۹۹۶ کسیلیان رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۱۰۰۵ تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۹۳۹ تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور تهرانگردی ۷۳۹/۷۴۰ پرسه زنی در شهر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۷
۷۳۹/۸۷۰ پرسه زنی در شهر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۸
تور دریاچه شورمست و ورسک ۴۹۴/۹۵۴ از پل پیروزی تا دریاچه طبیعی
۱۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور دامنه های دماوند ۱۰۱۲/۱۰۱۶ لذت استراحت در طبیعت
۴۶۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور جنگل الیمستان ۴۴۴/۱۰۳۰ جنگل همیشه سبز
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
۴۴۴/۹۵۸ جنگل همیشه سبز
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین ۴۶۹/۴۷۲ شگفت انگیز مثل علیصدر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
کسیلیان رود ۵۱۴/۹۹۸ خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
۵۱۴/۹۹۵ خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۳
۵۱۴/۹۹۹ خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
۵۱۴/۹۹۶ خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور قزوین ۵۰۱/۱۰۰۲ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
۵۰۱/۹۳۲ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور فیلبند ۵۱۱/۱۰۰۷ بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
۵۱۱/۱۰۰۸ بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
جنگل راش ۴۳۷/۷۸۳ سر به فلک
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور همدان ۴۷۴/۷۹۵ هگمتانه پایتخت مادها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
۴۷۴/۴۷۷ هگمتانه پایتخت مادها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور آبشار ترز ۴۲۹/۸۶۱ فولبرد - جنگل های لفور
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور تهرانگردی ۷۴۱/۸۷۱ محله عودلاجان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور دریاچه یسان ۹۲۴/۹۲۸ بهارِ ویستان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور کاشان ۴۷۹/۹۳۶ آیینه تمام نمای تاریخ
۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۹۶۱ دژ حسن صباح
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
۹۶۰/۹۶۲ دژ حسن صباح
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور جنگل ارفعده ۴۴۹/۴۵۲ پله پله تا چشمه پر او
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور پلنگ دره ۵۱۳/۹۷۲ خاطرات خیس
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور جنگل انجیلی ۴۶۴/۴۶۷ هفت رنگ خیال
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور قلعه رودخان ۴۸۹/۴۹۲ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
۴۸۹/۸۶۰ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۰۰۶ قدم بر دوش خانه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
۴۸۴/۱۰۰۵ قدم بر دوش خانه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
۴۸۴/۹۳۹ قدم بر دوش خانه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی