تورها

یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود.

این نوع از تورها به طورِ معمول در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

مرداب هسل - پیاده‌روی
مازندران - چالوس
مرداب هسل - پیاده‌روی

کد سفر : ۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۴

سفر : ۱ روزه

۱۷۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل راش - پیاده‌روی
مازندران - سوادکوه
جنگل راش - پیاده‌روی

کد سفر : ۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۲۸

سفر : ۱ روزه

۱۸۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
اراک - محلات
آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر

کد سفر : ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۲

سفر : ۱ روزه

۱۷۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر مرنجاب
اصفهان - آران و بیدگل
کویر مرنجاب

کد سفر : ۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۶

سفر : ۱ روزه

۱۸۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
اصفهان - آران و بیدگل
کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد

کد سفر : ۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۰

سفر : ۱ روزه

۱۸۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران - چالوس
۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۴ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۲۸ جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
اراک - محلات
۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۲ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۶ کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۰ کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
مازندران - چالوس
۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۵ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۲۹ جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
اراک - محلات
۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۳ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۷ کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۱ کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
مازندران - چالوس
۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۶ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۳۰ جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
اراک - محلات
۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۴ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۸ کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۲ کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
مازندران - چالوس
۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۷ مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۳۱ جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
اراک - محلات
۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۵ آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۹ کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۳ کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران - چالوس ۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۴
مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۵
مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۶
مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
۴۳۹/۱۲۶۴/۳۱۲۷
مرداب هسل - پیاده‌روی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
مازندران - سوادکوه ۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۲۸
جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۲۹
جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۳۰
جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
۵۱۴/۳۰۲۴/۳۱۳۱
جنگل راش - پیاده‌روی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
اراک - محلات ۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۲
آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۳
آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۴
آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
۲۶۸۱/۲۶۸۲/۳۱۳۵
آبگرم محلات و غارِ چال نخجیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۶
کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۰
کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۷
کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۱
کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۸
کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۲
کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
۴۵۹/۱۲۹۱/۳۱۳۹
کویر مرنجاب
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
۴۵۹/۳۰۸۰/۳۱۴۳
کویر ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی نوش‌آباد
۱۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی