تورها

یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود.

این نوع از تورها معمولاً در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

تخفیف خرید گروهی
پایتخت شاه طهماسب صفوی
قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی

کد سفر : ۵۰۱/۱۳۵۴/۱۰۵۹

سفر : ۱ روزه

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
قدم بر دوش خانه ها
ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها

کد سفر : ۴۸۴/۱۳۳۱/۱۰۶۲

سفر : ۱ روزه

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
دژ حسن صباح
قلعه الموت و دریاچه اوان
دژ حسن صباح

کد سفر : ۹۶۰/۱۶۸۱/۱۰۶۸

سفر : ۱ روزه

۱۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
خاطرات خیس
پلنگ دره
خاطرات خیس

کد سفر : ۵۱۳/۱۳۹۳/۱۰۷۶

سفر : ۱ روزه

۱۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت

کد سفر : ۴۸۹/۱۳۳۵/۱۰۸۴

سفر : ۱ روزه

۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
بام شرقی مازندران
فیلبند
بام شرقی مازندران

کد سفر : ۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۸

سفر : ۱ روزه

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
محله عودلاجان
تهرانگردی
محله عودلاجان

کد سفر : ۷۴۱/۱۵۸۲/۱۱۲۹

سفر : ۱ روزه

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
خنکای جنگل و رود
کسیلیان رود
خنکای جنگل و رود

کد سفر : ۵۱۴/۱۴۰۱/۱۷۶۷

سفر : ۱ روزه

۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
قزوین
۵۰۱/۱۳۵۴/۱۰۵۹ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۱۳۳۱/۱۰۶۲ قدم بر دوش خانه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
قلعه الموت و دریاچه اوان
۹۶۰/۱۶۸۱/۱۰۶۸ دژ حسن صباح
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
پلنگ دره
۵۱۳/۱۳۹۳/۱۰۷۶ خاطرات خیس
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
قلعه رودخان
۴۸۹/۱۳۳۵/۱۰۸۴ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
فیلبند
۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۸ بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
تهرانگردی
۷۴۱/۱۵۸۲/۱۱۲۹ محله عودلاجان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
کسیلیان رود
۵۱۴/۱۴۰۱/۱۷۶۷ خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
کسیلیان رود
۵۱۴/۱۴۰۱/۲۰۶۳ خنکای جنگل و رود
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
پلنگ دره
۵۱۳/۱۳۹۳/۲۰۶۸ خاطرات خیس
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قلعه رودخان
۴۸۹/۱۳۳۵/۲۰۶۹ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۰۷۰ قدم بر دوش خانه ها
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قلعه الموت و دریاچه اوان
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۰۷۱ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
تهرانگردی
۷۴۱/۱۵۸۲/۲۰۷۲ محله عودلاجان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قزوین
۵۰۱/۱۳۵۴/۲۰۷۳ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
فیلبند
۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۵ بام شرقی مازندران
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
قزوین ۵۰۱/۱۳۵۴/۱۰۵۹
پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
۵۰۱/۱۳۵۴/۲۰۷۳
پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۳۳۱/۱۰۶۲
قدم بر دوش خانه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۰۷۰
قدم بر دوش خانه ها
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۱۶۸۱/۱۰۶۸
دژ حسن صباح
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۰۷۱
دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
پلنگ دره ۵۱۳/۱۳۹۳/۱۰۷۶
خاطرات خیس
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
۵۱۳/۱۳۹۳/۲۰۶۸
خاطرات خیس
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قلعه رودخان ۴۸۹/۱۳۳۵/۱۰۸۴
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
۴۸۹/۱۳۳۵/۲۰۶۹
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
فیلبند ۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۸
بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۵
بام شرقی مازندران
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
تهرانگردی ۷۴۱/۱۵۸۲/۱۱۲۹
محله عودلاجان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
۷۴۱/۱۵۸۲/۲۰۷۲
محله عودلاجان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
کسیلیان رود ۵۱۴/۱۴۰۱/۱۷۶۷
خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
۵۱۴/۱۴۰۱/۲۰۶۳
خنکای جنگل و رود
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی