تورها

یک و دو روزه

تورهای یک‌ و دوروزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک و دو روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود. این نوع از تورها به طورِ معمول در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌ و دو روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

آبشار گزو تا دریاچه لفور
مازندران | لفور
آبشار گزو تا دریاچه لفور

کد سفر : ۴۳۹۴/۴۵۲۱/۴۵۲۲

سفر : ۲ روزه

۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جشن آغاز سفرهای کویری | ابوزیدآباد
کاشان | ابوزیدآباد
جشن آغاز سفرهای کویری | ابوزیدآباد

کد سفر : ۴۱۴۶/۴۴۶۶/۴۴۷۵

سفر : ۲ روزه

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویرنوردی _کاشان ابوزیدآباد
کاشان | ابوزیدآباد
کویرنوردی _کاشان ابوزیدآباد

کد سفر : ۴۱۴۶/۴۱۴۷/۴۵۲۹

سفر : ۱ روزه

۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران | لفور
۴۳۹۴/۴۵۲۱/۴۵۲۲ آبشار گزو تا دریاچه لفور
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۳
کاشان | ابوزیدآباد
۴۱۴۶/۴۴۶۶/۴۴۷۵ جشن آغاز سفرهای کویری | ابوزیدآباد
۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۱
کاشان | ابوزیدآباد
۴۱۴۶/۴۱۴۷/۴۵۲۹ کویرنوردی _کاشان ابوزیدآباد
۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران | لفور ۴۳۹۴/۴۵۲۱/۴۵۲۲
آبشار گزو تا دریاچه لفور
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۳
کاشان | ابوزیدآباد ۴۱۴۶/۴۴۶۶/۴۴۷۵
جشن آغاز سفرهای کویری | ابوزیدآباد
۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۱
۴۱۴۶/۴۱۴۷/۴۵۲۹
کویرنوردی _کاشان ابوزیدآباد
۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۲۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی