دوهزار

1402/09/20


xx بازدید

یکی از زیباترین مسیرهای جنگلی ایران جاده های دوهزار و سه هزار است که از تنکابن شروع شده و با گذشتن از جنگل های سبز و زیبای البرز در کنار رودخانه دوهزار موجب خلق منطقه ای توریستی و خیره کننده شده است. تماشای دریای خزر از ارتفاعات کوه های سرسبز البرز لذتی است که در این جاده میتوانید به آن دست یابید. تنکابن(شهسوار) یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران است. نزدیکترین نظریه به وجه تسمیه نامگذاری این جاده این است که به محل هایی با ارتفاع ۲۰۰۰ متر از سطح دریا میرسد.