ییلاق سلانسر

1401/07/09


xx بازدید

ییلاق سلانسر یکی از ییلاقات دیدنی گیلان که در 15 کیلومتری رودبار و 12 کیلومتری رستم آباد قرار دارد. این ییلاق  را مراتع، گندم زارها و گله های گوسفند برای هر بیننده ای چشم نواز کرده است.