ساحل مکسر

1402/09/13


xx بازدید

ساحل مکسر، ساحل مجسمه های صخره ای . 

استان هرمزگان بهشت دوست داران ساحل های خاص و چشم نواز و البته بکر است. ساحل مکسر نمونه ای از این زیبایی ست. این ساحل در نزدیکی شهر پارسیان قرار دارد.  مسکر در لغت به معنای شکسته و خرد شده است. شکستگی‌های فراوانی در صخره‌های ساحل مکسر دیده می‌شود که قسمت‌های مختلف دیگری به نام ام کسر الفله دارد که که به معنای مادر صخره‌های شکسته می‌باشد. ساکنان این ناحیه عموما عرب زبان هستند، به همین دلیل فرهنگ‌ها و برخی از نام‌های این مناطق برگرفته از اسامی عربی است.

اواسط پاییز تا اوایل بهار به دلیل مطبوع بودن هوا در مناطق گرمسیری بهترین زمان بازدید از ساحل مکسر مقام می‌باشد. دوربین عکاسی را فراموش نکنید تا تمام لحظات را به یادگار ثبت کنید.