منارجنبان خرانق

1401/04/10


xx بازدید

منارجنبان خرانق تنها مناره تمام خشتی ایران است. منارجنبان خرانق در دوره سلجوقیان ساخته شده و دارای سه طبقه و دو راه پله مجزا میباشد. منارجنبان خرانق بنایی خارق‌العاده و با ارزش است که با فشار یک دست یه حرکت در می‌آید. این مناره در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.