تپه های شنی ریگ زرین

1401/04/11


xx بازدید

 «ریگ زرین»  در بخش خرانق شهرستان اردکان و در نزدیکی روستای مغستان واقع شده است و نام آن برگرفته از روستایی به همین نام در مجاورت یک معدن قدیمی طلاست که البته اکنون خالی از سکنه است.