بافت تاریخی عقدا

1402/09/18


xx بازدید

عقدا در فاصله 40كيلومتري شمال غربي اردكان و در در حاشيه جاده يزد - اصفهان، ديدني هاي جالب توجهي دارد و به دليل وجود همين بناهاي تاريخي مورد توجه گردشگران است . این شهر تاريخي به عنوان يكي از كهن ترين حوزه‌هاي استقرار جوامع انساني در دشت يزد ـ اردكان مطرح است و منابع و كتب تاريخي بنيان آن را به پيش از اسلام نسبت مي‌دهند و باني و پايه‌گذار آن را به سرداري ساساني موسوم به عقدا مي دانند.