درياچه كوهستانی سبلان

1399/07/29


xx بازدید

قلة آتشفشاني سبلان ، حدود 5 کیلومتر مربع وسعت دارد  و مخروط آتشفشانی آن در جنوب شرقی قله قرار گرفته است .بر فراز قله و در داخل مخروط آتشفشاني  دریاچه‌ای با محیط بیضی شکل به اقطار 140 متر و 80 متر وجود دارد. که در ردیف ، دریاچه‌های آتشفشانی محسوب می‌شود. آب دریاچه تنها از طریق ریزش برف تامین می شود  ، از نظر شیمیائی در ردیف آبهای سولفاته کلسیک سدیک بسیار سبک و غنی از سیلیس است ، در اين آب موجود آبزي مشاهده نشده است .

سطح آب دریاچه حدود 25 متر پائین‌تر از لبه‌های مخروط آتشفشانی است. ناحیة شمالی دریاچه پوشیده از یخچال های دائمی است كه ارتفاع آنها در گرم ترین ماه های سال کمتر از 25 متر نمی‌شود ، درصورتی که در ناحیة جنوبی دریاچه ، با گرم‌شدن هوا ، برف و یخ باقي نمي ماند. دامنه‌های مخروط در ناحیه‌ شمالی بسیار تند است و در قسمت شرقی ، بریدگی هاي چندی وجود دارد که وسعت و ظرفیت آبگیر دریاچه را کم می‌کند.

تورهای شامل این جاذبه