قله سبلان

1402/09/18


xx بازدید

قله مغرور و مشهور سبلان با ارتفاع تقريبي 4811 الي 5100 متر در شمال غربي استان اردبيل واقع شده است .اين قله و مجموعه قلل بلندپيرامون آن از شمال به منطقه لاري،مشكين شهر ،از جنوب به سراب ،از شرق به اردبيل و سرعين و از غرب به بخش هريس محدود مي شود.

مجموعه قلل يخچالي و مرتفع سبلان از چندين قله بالاي 4000 متر تشكيل شده كه در اطراف مخروط بزرگ سبلان كه آتشفشاني خاموش مي باشد قرار دارند.قله اصلي سبلان از جناح شمالي توسط چند يخچال و گرده صخره اي به دشت هاي شابيل وآبگرم قطورسو مي رسد و از جنوب با شيب هاي تند سنگلاخي به دره سرعين ،ويلا دره وآلوارس و از سمت غرب وشمال غرب بوسيله يخجال ها و شيب هاي تندي پوشيده شده است و تنها از طريق گردنه مرتفعي در جنوب غربي به قلل هرم داغ(4400 متر)و كسره داغ متصل مي باشد.