مجموعه‌ی گنجعلی‌خان

1398/04/25


xx بازدید

مجموعه‌ی گنجعلی‌خان کرمان در کنار بازار بزرگ کرمان واقع شده است. این مجموعه شامل میدان، حمام، کاروانسرا، مدرسه و غیره است.

تورهای شامل این جاذبه