آتشگاه

1401/05/26


xx بازدید

از مهم‌ترین بناهای شهر اصفهان، آتشگاه اصفهان یا کوه آتشگاه است که از یادگارهای دوران ایران باستان است. این مجموعه دارای پیشینه‌ای کهن است. نام اصیل و کهن این  بنا، مِهربین یا دژِ مهربین یا آتشکده‌ی مهربین بوده و اکنون در گفتارهای عامیانه به آن آتشگاه یا قلعه ماربین می‌گویند.