منار جنبان

1402/12/02


xx بازدید

منار جنبان اصفهان یکی از آثار تاریخی این شهر است که عارفی بزرگ در آن به خاک سپرده شده‌است. نکته‌ی قابل توجه درباره‌ی این بنای تاریخی این است که با حرکت دادن یک مناره، مناره‌ی دیگر نیز به حرکت و جنب و جوش در می‌آید. هر مناره 9 متر پهنا و 17 متر طول دارد.