چهل ستون

1402/09/18


xx بازدید

کاخ چهل ستون بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد که ایوان ورودی آن به طول ۳۸متر، عرض ۱۷متر و ارتفاع ۱۴متر است. ستون‌های ایوان که در سرستون شکل هشت ضلعی دارند از چوب کاج و چنار ساخته شده‌اند. ۴ ستون مرکزی آن بر روی ۴ شیر سنگی استوار است که در گذشته از دهان این شیرها آب به دورن حوض  مرمری تالار می‌ریخته است.