کلوت ابوالهل

1401/05/26


xx بازدید

کلوت ابوالهول نام یکی از کلوت‌هایی‌ست که در منطقه‌ی شهداد واقع شده‌اند. نام‌گذاری این کلوت به‌دلیل شباهت ظاهری آن به ابوالهول است و توسط آفتاب کلوت این نام‌گذاری انجام شده است.