ریگ یلان

1402/09/20


xx بازدید

ریگ یا رمل، شن‌های روان یا تپه‌های ماسه‌ای هستند که در اثر نبود باران و پوشش گیاهی و فرسایش خاک، به‌دست طبیعت ساخته شده‌اند. 

ریگ‌ها با حرکت باد و بسته به جهت وزش آن شکل می‌گیرند. این شکل‌ها در سطح لوت پراکنده‌اند. اما جموعه‌ی عظیمی از آن‌ها در شرق بیابان به وسعت 8400 کیلومتر مربع قرار دارند که به زبان محلی ریگ یا ریگ یلان می‌گویند.