تنگه‌ی زبان مار

1402/12/02


xx بازدید

تنگه‌ی زبان مار یا دره‌ی زبان مار در عمق شهداد قرار دارد. در بعضی از نقاط لوت که فرسایش در اثر باد بسیار شدید است و نبود پوشش گیاهی که در بیشتر نقاط کویر لوت به‌چشم می‌خورد و اگر گیاهی هم در بعضی نقاط وجود دارد قادر به حفظ و  نگهداری از خاک نیست. یکی از این مناطق فرسایش یافته در لوت، دره‌ی زبان مار در شرق منطقه‌ی کلوت‌ها و غرب چاله‌ی مرکزی لوت است.

علت نام‌گذاری دره به زبان مار، شباهت ظاهری دره در نقشه های هوایی منطقه به زبان مار است که  به دو دره تقسیم میشود.