تنگه‌ی زبان مار

1399/07/10


xx بازدید

تنگه‌ی زبان مار یا دره‌ی زبان مار در عمق شهداد قرار دارد. در بعضی از نقاط لوت که فرسایش در اثر باد بسیار شدید است و نبود پوشش گیاهی که در بیشتر نقاط کویر لوت به‌چشم می‌خورد و اگر گیاهی هم در بعضی نقاط وجود دارد قادر به حفظ و  نگهداری از خاک نیست. یکی از این مناطق فرسایش یافته در لوت، دره‌ی زبان مار در شرق منطقه‌ی کلوت‌ها و غرب چاله‌ی مرکزی لوت است.

علت نام‌گذاری دره به زبان مار، شباهت ظاهری دره در نقشه های هوایی منطقه به زبان مار است که  به دو دره تقسیم میشود. 

تورهای شامل این جاذبه